K čemu potřebujete framework osobní produktivity?

Funkční strategie pro budování a udržení osobní produktivity znamená klást si především ty správné otázky a umět si na ně odpovědět. O jaké otázky se jedná?

Příprava

K realizaci plánů je nezbytné rozhodnout se, co budu dělat, jaký je můj cíl a jakým způsobem ho dosáhnu. 

  • Jaká je moje produktivní vize? Co je můj cíl, záměr, co chci dělat?
  • Jak si dobíjím baterky, a pomáhá to? Mám na tento úkol dostatek energie?
  • Co jsou mé priority a co si naopak můžu ze svého to-do listu škrtnout?

Optimalizace

Když je jasné, co chci dělat, vyplyne z toho i řada úkolů, které dělat vůbec nechci. Proto je dobré svůj čas optimalizovat.

  • Kolik času trávím nad nějakými aktivitami zbytečně? Je možné je škrtnout, automatizovat nebo delegovat?
  • Jaké jsou moje priority v plánování úkolů, co je třeba nevyhnutelně udělat, co mi jde samo a k čemu se musím nutit?

Akce

Posledním krokem je samotná akce a znalost svých schopností koncentrace. 

  • Kdy se mi daří soustředit se a co mi v tom pomáhá?
  • Jakým způsobem daný úkol dotáhnu do konce?

V time managementu jde zejména o dobře rozloženou energii

Sebepoznání je odrazovým můstkem k dlouhodobým výsledkům. Produktivita totiž není jenom o efektivitě a o tom, chtít pořád víc. Klíčem je naučit se zaměřit pozornost na nejdůležitější věci. Umět se soustředit, když se chcete soustředit. Zároveň je však důležitou součástí také odpočinek

Cílem je, abychom při vykonávání činností byli duchem přítomní, klidní a vyrovnaní, ať už jde o práci, sport, rodinu nebo relaxaci.


Jak si definovat produktivní vizi a pracovat na svém záměru?

Produktivní vize nemusí znamenat jen dlouhodobý záměr. Naopak je možné s ní pracovat i v krátkodobých cílech, na které je potřeba se soustředit. Proto si můžeme stanovit vizi na základě několika nejdůležitějších úkolů dne, týdne nebo měsíce

V toku vnitřních i vnějších rozptýlení nám často naše produktivní vize uniká, proto je důležité neupustit od svého záměru, i když vše nejde podle plánu. Účinnou strategií je naslouchat sám sobě, pracovat se svou energií a pěstovat své osvědčené rutiny.

Plánujte rutiny a motivujte sami sebe

Jakmile známe spektrum našich úkolů, můžeme je prioritizovat. Naopak úkoly, ke kterým se musíme nutit nebo nás nebaví, je dobré automatizovat. Návyk v nás vytváří sebeautomatizaci, podobně jako při čištění zubů. 

Jaké osobní a technické nástroje nám v tom mohou pomoci?

💙 ranní a odpolední pracovní rutiny zapsané v kalendáři

💙 naplánovaný meeting sám se sebou

💙 pauza v práci každý den ve stejný čas

💙 doba, po které už nepracuji

💙 šablony a frameworky, které nám uvolní mentální kapacitu,

💙 zjednodušení práce jako klávesové zkratky, filtry v e-mailu a automatické odpovědi


Rozdělujte správně čas mezi jednotlivými aktivitami

Preferované činnosti mají i zcela praktické využití. Když se spojí naše nadšení se zručností, jsme nejen dlouhodobě motivovaní, ale jednoduše na tyto aktivity zaměříme svou pozornost. 

Můžeme si tak rozdělit náš čas do kvadrantů činností, které chceme dělat a generují nám zisk, a těch, které nechceme dělat, nejsme v nich dost dobří, nebo nám nepřináší velký užitek. 

Poté je důležité prioritizovat ty aktivity, kde se naše vize, záměr, motivace a ohodnocení protínají. K tomu nám může pomoci například metoda myšlenkové mapy.


Sestříhaný webinář najdete také na YouTube Česko.Digital!


Tipy na knihy, aplikace a jiné zajímavosti