V České republice je zhruba 1 milion digitálně vyloučených lidí a minimálně 700 000 lidí je digitálně ohrožených. Cílem projektu Digitální inkluze je pochopit potřeby těchto skupin a nalézt vhodné nástroje k širšímu zpřístupnění digitálních technologií. Mezi cílové skupiny patří: 

  • dospělí lidé, kteří trpí sociálním vyloučením spojeným zejména s chudobou, nezaměstnaností, problémy s bydlením či diskriminací;
  • děti ve věku 12–18 let vyrůstající ve ztížených sociálních a ekonomických podmínkách a v jejich etnicky vyloučených komunitách;
  • osamělí senioři*seniorky a starší lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách.

 

„Při řešení problému digitálního vyloučení u menšin, seniorů nebo dětí ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí doposud chyběla relevantní a komplexní data. To se nyní díky 8 digitálním profilům, výstupu našeho výzkumu, snažíme změnit,“ uvedla Lujza Kotryová, lead designérka projektu z organizace Česko.Digital na tiskové konferenci k představení výsledků výzkumu. „Tyto profily se v další fázi projektu stanou podkladem pro vytvoření služby zprostředkující digitální kompetence výše zmíněným cílovým skupinám. Věříme také, že profily vzniklé v rámci výzkumu Česko.Digital využijí designérské týmy, neziskové organizace či státní správa při navrhování nových služeb mířících na tyto cílové skupiny. Mohou posloužit i sociálním a terénním pracovníkům sociálních služeb k lepšímu pochopení digitálních potřeb jejich klientů,“ pokračovala Kotryová.

V rámci výzkumu bylo vyplněno celkem 794 dotazníků a vedeno 61 rozhovorů. „Výstupy výzkumu ukazují, že mezi dětmi, minoritami a seniory je velký rozdíl v přístupu, překážkách, postojích a motivaci v oblasti digitálních technologií,“ uvádí Anežka Malčíková, expertní dobrovolnice-výzkumnice v Česko.Digital. „Shodují se v potřebě jednoduchého UX, důrazu na přehlednost, nízkých bariér a potřeby rychle se dostat k požadovanému výsledku. Odlišnosti nacházíme například v míře motivace  docházet na školení a webináře. Zejména u dětí a minorit řešení musí přijít za nimi (ne oni za ním).,“ doplňuje Malčíková. Úplné digitální vyloučení (tj. nulový přístup k internetu) se zdá být především otázkou věku – u mladších generací jde téměř výhradně o digitální ohrožení, nikoliv o vyloučení, ale stále se vyskytuje i horší varianta.

Výzkum také přinesl odpovědi na otázku, jaké jsou bariéry digitálně vyloučených a digitálně ohrožených lidí pro využívání digitálních nástrojů institucí a on-line komunikace se státem:

  • pocit, že úředníci*úřednice při on-line komunikaci nedají takovou váhu řešení jejich problémů jako u osobního jednání;
  • strach sdílet své osobní údaje on-line, i když se jedná o komunikaci se státem;
  • neporozumění složitým postupům a komplikovaným formulářům;
  • úřady na svých webových stránkách uvádějí nekompletní informace, což respondenty*respondentky vede nakonec k tomu, že musí problém řešit osobně. Stává se, že úřady od nich vyžadují další dokumenty neuvedené na webových stránkách (může se jednat o systémovou diskriminaci).

Realizace projektu je plánována na dva roky s ukončením v závěru roku 2024, kdy dojde k ukončení pilotního spuštění a nadesignovaná služba bude uvedena do ostrého provozu. Předpokladem je, že v tuto dobu ji bude využívat již 10 000 uživatelů*uživatelek z řad cílových skupin. Cílem projektu je pomoci těm, kterým by služba pomohla rozšířit rozhled a digitální dovednosti, nikoliv nutit všem používání technologií za každou cenu.

Médiakit projektu

Google.org je neziskovou odnoží společnosti Google, která pomáhá řešit některé z největších výzev lidstva. Google.org kombinuje financování, inovace, věcné dary a technické znalosti, s cílem podpořit komunity, kterým se nedostává pomoci a poskytnout příležitosti všem. Od roku 2017 neziskovým organizacím Google.org poskytl více než dvě miliardy dolarů prostřednictvím grantů a příspěvků zaměstnanců. Zaměstnanci společnosti Google společně dobrovolně věnovali neziskovým organizacím svůj čas odpovídající 160 letům.

Česko.Digital funguje jako komunita expertních dobrovolníků, kteří ve svém volném čase pomáhají státnímu a neziskovému sektoru s využitím technologií. Během prvních tří let oslovily projekty komunity na 4 000 000 lidí. Česko.Digital sehrálo klíčovou roli během pandemie, kdy se zapojilo do projektů Dáme roušky a Covid portál, a po vypuknutí války na Ukrajině se zúčastnilo projektu Stojíme za Ukrajinou. Více o komunitě najdete na www.cesko.digital

Kontakt pro média: Martina Habová, martina@cesko.digital

Na tiskové zprávě spolupracovala dobrovolnice Petra Javornická.