Cover článku Well-being: cesta k životní pohodě a duševnímu zdraví
14. 7. 2021 Rona Jankovičová

Well-being: cesta k životní pohodě a duševnímu zdraví

V novém tisíciletí psychologie směřuje svůj výzkum nejen k léčbě vzniklých symptomů choroby, ale i ke zvyšování celkové kvality života a duševního zdraví. Do běžné komunikace se kromě jiných pojmů rozšířil koncept well-being. Jak pomáhá člověku nastavení priorit v subjektivním prožívání, které se odráží v jeho práci a osobním životě?

V připravované sérii článků se chceme věnovat aplikací tohoto pojmu do pracovního a osobního života, protože duševní pohoda je klíčem k podnětným výsledkům. 

Co je well-being?

Well-being podle Světové zdravotnické organizace WHO představuje obraz celkového duševního zdraví. Je to stav, ve kterém si člověk uvědomuje svůj vlastní potenciál, dokáže se vyrovnat s běžnými stresy života, může produktivně a plodně pracovat a přispívat své komunitě.

V pozitivní psychologii se tímto termínem označuje ideální stav osobní pohody, prosperity a vzkvétání. Jde především o reflexi kvality prožitků v živote, jejich vyhodnocování, sdílení a zlepšování. V českém kontextu well-being (nebo také bez pomlčky wellbeing) může představovat kromě jiného:

 • blahobyt 
 • osobní pohodu 
 • duševní pohodu 
 • kvalitu života 
 • prosperitu 

Jak well-being měřit?

Zásadní roli v sebehodnocení well-beingu hraje čas a kvalita prožitého. Index duševního zdraví WHO-5 Well-Being Index získává data pro psychometrii duševního zdraví podle pěti stavů a jejich délky. Na základe toho si každý člověk i mimo výzkumný vzorek může otestovat, jak často je sám se sebou a svým životem spokojený (5 je celou dobu, 4 většinu času, 3 více než polovinu času, 2 méně než polovinu času, 1 nikdy), kdy se cítí:

 • veselý a v dobré náladě 
 • klidný a uvolněný 
 • aktivní a energický 
 • svěží a odpočatý po probuzení
 • žijící každodenní život naplněný věcmi, kterého zajímají

Zakladatel pozitivní psychologie Martin E. P. Seligman (jeho kniha o teorii well-being vyšla v češtině pod názvem Vzkvétání: Nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody) aplikuje zase hodnocení do pěti bodů tvořených z anglických termínů, které dávají dohromady akronym PERMA. Ne náhodou evokuje vizi trvalosti a udržitelnosti duševního zdraví ve všímání si principů, jak na nás fungují:

 • pozitivní emoce (Positive emotion)
 • angažovanost a zápal (Engagement)
 • kvalitní vztahy (Relationships)
 • smysl (Meaning)
 • úspěch (Achievement)

Prostor pro sdílení

Well-being není jenom dávka epizodického štěstí, ale dávkuje se postupně s budováním pozitivních asociací a prací na přijetí těch negativních. Dokazuje, že pomocí nástrojů pozitivní psychologie je na místě obrátit svou pozornost směrem k sebepřijetí.

Hledání a sdílení různých přístupů otevírá diskusi o udržování duševního zdraví a osobní pohody. Proto je dnes well-being populárním termínem v pracovních kolektivech.

V Česko.Digital už například vznikl kanál na Slacku s názvem wellbeing-club a Petra Fritsch připravuje koncem července webinář na téma Wellbeing v dobrovolnictví a jeho specifika: jak si nastavovat hranice nebo jaké techniky mohou pomoci redukovat stres.

Přispějte k vzniku hodnotných článků na našem blogu

Směřujeme spolu ke zlepšování pracovního prostředí, motivovaným výkonům a vztahům. Pojďme společně otevřeně nebo anonymně sdílet stav našeho well-beingu a inspirujme se navzájem.

123 ankety pro well-being jsou šité na míru hledání odpovědí na otázky tohoto blogového článku. Jak to s well-beingem vlastně v komunitě máme?

Těšíme se na vaše odpovědi a vy se těšte na druhou část této nové série, kde si rozebereme téma: Nastavování duševní pohody a harmonie ve svobodném a kreativním povolání.

Zpět na všechny články
26. 1. 2022Tereza Lattová

číst.digital/30: Kdo je náš další hlavní finanční partner? | S pomocí nové platformy uskutečníme naši vizi

Ahoj Česko.Digital! 👋 Do nového roku přejeme hodně zdraví, spokojenosti a dobré nálady! Tu by vám mohl zajistit i dnešní newsletter, který je plný úžasných projektů a novinek. Tak jen malá ochutnávka... Už koncem ledna se k našim partnerům připojí Avast Foundation! A protože by byla škoda, aby vize Česko.Digital zůstala pouze na papíře, vdechneme jí život pomocí platformy TechForum. Příjemné čtení!

10. 1. 2022Marek Mencl

Spolupráce s Česko.Digital: Příběh inkubačního procesu projektu Pohyb je řešení

Příběh tříměsíčního designového procesu, který nás provedl od původní obecné představy technologického řešení ke konkrétní strategii a sérii dílčích služeb.

6. 1. 2022Rona Jankovičová

Sbírka počítačů má nového patrona, který bude nadále podporovat digitalizaci vzdělávání

Když v březnu 2020 vypukla pandemie, projekt Učíme online z dílny Česko.Digital zorganizoval promptně Sbírku počítačů. Dva roky poté, kdy opět hrozí lockdown situace, se projekt odevzdává z rukou expertních dobrovolníků do rukou odborné organizace. Kdo ho povede dál?