V připravované sérii článků se chceme věnovat aplikací tohoto pojmu do pracovního a osobního života, protože duševní pohoda je klíčem k podnětným výsledkům. 

Co je well-being?

Well-being podle Světové zdravotnické organizace WHO představuje obraz celkového duševního zdraví. Je to stav, ve kterém si člověk uvědomuje svůj vlastní potenciál, dokáže se vyrovnat s běžnými stresy života, může produktivně a plodně pracovat a přispívat své komunitě.

V pozitivní psychologii se tímto termínem označuje ideální stav osobní pohody, prosperity a vzkvétání. Jde především o reflexi kvality prožitků v živote, jejich vyhodnocování, sdílení a zlepšování. V českém kontextu well-being (nebo také bez pomlčky wellbeing) může představovat kromě jiného:

 • blahobyt 

 • osobní pohodu 

 • duševní pohodu 

 • kvalitu života 

 • prosperitu

 

Jak well-being měřit?

Zásadní roli v sebehodnocení well-beingu hraje čas a kvalita prožitého. Index duševního zdraví WHO-5 Well-Being Index získává data pro psychometrii duševního zdraví podle pěti stavů a jejich délky. Na základe toho si každý člověk i mimo výzkumný vzorek může otestovat, jak často je sám se sebou a svým životem spokojený (5 je celou dobu, 4 většinu času, 3 více než polovinu času, 2 méně než polovinu času, 1 nikdy), kdy se cítí:

 • veselý a v dobré náladě 

 • klidný a uvolněný 

 • aktivní a energický 

 • svěží a odpočatý po probuzení

 • žijící každodenní život naplněný věcmi, kterého zajímají

Zakladatel pozitivní psychologie Martin E. P. Seligman (jeho kniha o teorii well-being vyšla v češtině pod názvem Vzkvétání: Nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody) aplikuje zase hodnocení do pěti bodů tvořených z anglických termínů, které dávají dohromady akronym PERMA. Ne náhodou evokuje vizi trvalosti a udržitelnosti duševního zdraví ve všímání si principů, jak na nás fungují:

 • pozitivní emoce (Positive emotion)

 • angažovanost a zápal (Engagement)

 • kvalitní vztahy (Relationships)

 • smysl (Meaning)

 • úspěch (Achievement)

Prostor pro sdílení

Well-being není jenom dávka epizodického štěstí, ale dávkuje se postupně s budováním pozitivních asociací a prací na přijetí těch negativních. Dokazuje, že pomocí nástrojů pozitivní psychologie je na místě obrátit svou pozornost směrem k sebepřijetí.

Hledání a sdílení různých přístupů otevírá diskusi o udržování duševního zdraví a osobní pohody. Proto je dnes well-being populárním termínem v pracovních kolektivech.

V Česko.Digital už například vznikl kanál na Slacku s názvem wellbeing-club a Petra Fritsch připravuje koncem července webinář na téma Wellbeing v dobrovolnictví a jeho specifika: jak si nastavovat hranice nebo jaké techniky mohou pomoci redukovat stres.

Přispějte k vzniku hodnotných článků na našem blogu

Směřujeme spolu ke zlepšování pracovního prostředí, motivovaným výkonům a vztahům. Pojďme společně otevřeně nebo anonymně sdílet stav našeho well-beingu a inspirujme se navzájem.

123 ankety pro well-being jsou šité na míru hledání odpovědí na otázky tohoto blogového článku. Jak to s well-beingem vlastně v komunitě máme?

Těšíme se na vaše odpovědi a vy se těšte na druhou část této nové série, kde si rozebereme téma: Nastavování duševní pohody a harmonie ve svobodném a kreativním povolání.