Vznik iniciativy Česko.Digital oznámili jeho zakladatelé Jakub Nešetřil, Eva Pavlíková a Radka Horáková v květnu 2019. Cíl byl jasný – pomoci státu, obcím, krajům i neziskovým organizacím s rozvojem jejich digitálních služeb a zdůraznit potřebu digitalizace.

Organizace od začátku funguje na principu komunity expertních dobrovolníků a poskytuje služby subjektům ze státní správy a neziskového sektoru. Počet dobrovolníků zapojených do Česko.Digital od počátku rychle narůstal a nyní, v červenci 2021, dosahuje počtu více než 4 000 lidí –⁠ od programátorů, vývojářů, copywriterů přes grafiky až po produktové a projektové manažery. Ti bez nároku na honorář přispívají svou expertízou k realizaci veřejně prospěšných projektů v oblasti vzdělávání, ochrany zdraví či transparence s masivním dopadem na českou veřejnost.

Všechny dosud realizované projekty – ⁠Naši politici, Dáme roušky, Covid Portál, Voličský průkaz nebo Učíme online nějakým způsobem ulehčily život či poskytly potřebné informace více než 4 milionům obyvatel v České republice. Zmíněné projekty navíc v loňském roce ocenila porota prvním místem v soutěži SDGs vyhlašované Asociací společenské odpovědnosti v kategorii Veřejná sféra.

„Za dva roky jsme se stali největší civic-tech organizací v Evropě. Mám obrovskou radost, kam Česko.Digital vyrostlo v tak krátké době, a to právě i díky všem zapojeným dobrovolníkům,“ říká jeden ze zakladatelů organizace Jakub Nešetřil, který v současnosti předsedá její správní radě. A výkonná ředitelka Česko.Digital Eva Pavlíková dodává: „Velmi ráda bych za veškerou finanční podporu poděkovala našim partnerům: Bakala Foundation, Nadaci České spořitelny a společnosti Livesport, díky kterým můžeme většinu našich projektů realizovat.“

Inovace v digitálním prostoru akcelerovala v předchozích měsících převážně pandemie koronaviru. „Nepřipravenost veřejné sféry v boji s nákazou dala naší iniciativě příležitost nově definovat, co digitalizace znamená a jak ji využít, aby se předchozí situace už neopakovaly,“ poznamenává Pavlíková.

Reakcí na raketový nárůst poptávky po projektech byl letošní start inkubátoru veřejně prospěšných neziskových projektů. Ten měl za cíl vybudovat podpůrnou síť pro zástupce občanské společnosti mající zájem využít možnosti digitalizace při své práci.

Během prvních šesti měsíců pilotního režimu vyšly z inkubátoru 4 projekty, které mají přilákat stovky nových učitelů do českého školství či pomoci zvýšit sledovanost zpravodajství a s tím i důvěru v klasická média. Konkrétně jde o projekty Začni učit! ve spolupráci se spolkem Výluka a Inovace zpravodajského storytellingu, na kterém dobrovolníci spolupracují s Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky.

Pro život bez dluhů a vzdělávání bez bariér

Radka Horáková, spoluzakladatelka Česko.Digital, vysvětluje, co stojí za prvopočátkem další jedenáctky nových projektů: „Díky spolupráci s mnoha neziskovými organizacemi i zapojením naší komunity téměř jako první víme, co naše česká společnost právě potřebuje a řeší – ať je to vzdělávání, zdraví a duševní péče, finanční gramotnost či digitalizace ve veřejné správě a samosprávě. Právě mediální ohlas a pozitivní veřejná odezva na projekty jako Učíme online nebo Nedlužím státu k nám přivádí další zájemce o služby spjaté s digitalizací.“

Projekt Učíme online, do kterého se zapojilo více než 621 škol,  reagoval na poměrně nenadálý přechod českého školství na distanční výuku během uplynulého roku. Přibližně 670 našich dobrovolníků pomáhá školám, učitelům, rodičům i studentům co nejlépe využít možnosti vzdáleného vzdělávání pomocí technologií. Pro sociálně potřebné rodiny jsme také uspořádali sbírku a získali tak díky ní 2021 počítačů pro děti. Pro učitele jsme zase vysílali webináře Učíme nanečisto, které byly mimořádně úspěšné. Z už proběhlých webinářů se na webu vytvořila přehledná videotéka.

V červnu také došlo v projektu k významnému milníku – podpisu memoranda o vzájemné spolupráci s Národním pedagogickým institutem. Pod křídla NPI by měla přejít větší část aktivit Učíme online. Cílem je předat především naše know-how, zkušenosti a principy podpory učitelů, které pak bude NPI dále rozvíjet.

Webová aplikace Nedlužím státu spuštěná v listopadu 2020 má u nás s ohledem na rostoucí počet zadlužených domácností dlouhodobý potenciál. Občanům poskytuje přehled o jejich finančních závazcích v podobě neuhrazených poplatků za popelnici či psa, nedoplatků na sociálním pojištění, pokut za dopravní přestupky či nedoplatků na daních.

Ačkoli instituce mají povinnost dlužníka o existenci závazku vyrozumět, ten o něm velmi často neví a dluh tak narůstá i několik let. „Web pomůže nejen fyzickým osobám, ale také podnikatelům, a to získáním potvrzení o bezdlužnosti. Usnadnit práci má také sociálním pracovníkům a dluhovým poradnám při mapování dluhů jejich klientů,“ doplňuje projektový koordinátor a dobrovolník Tomáš Walek.

Platforma pro bezstarostné dětství

V komunitě na sebe bereme také roli ochránce zdraví. Spolu s organizacemi jako Linka bezpečí, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), Nevypusť duši, Terap.io, Česká asociace streetwork a dalšími vnímáme riziko ohrožení duševního zdraví dětí následkem pandemie. Informace a pomoc postiženým dětem a jejich rodinám už proto brzy nabídneme na společné platformě Střecha duševního zdraví. Jejím cílem je usnadnit orientaci v systému péče o duševní zdraví i propojování odborníků a organizací.

„Původně jsme si mysleli, že české veřejnosti pomáháme jen přes digitalizaci, ale zjišťujeme, že jednou z našich hlavních hodnot je inovátorství a spolupráce,“ konstatuje naše CEO Eva Pavlíková roli organizace. Sama by si do dalších let přála, aby se digitalizace v prioritách vlády posunula o několik úrovní výše a abychom v otázce inovací dohnali náskok ostatních evropských států.

Dlouhodobý partner pro inovace a digitalizaci

Naší vizí do příštích let je učinit z Česko.Digital dlouhodobě udržitelnou organizaci a ukotvit ji ve funkčním finančním modelu. Uvítáme proto další zájemce o partnerství, kteří mohou většími částkami podpořit provoz organizace a zároveň ocení společenský kredit, jenž spoluprací s největší civic-tech organizací a spoluúčastí na veřejně prospěšných projektech získají.

A nakonec to nejdůležitější. V komunitě právě probíhají oslavy, připojte se k nim! Co dalšího přejeme Česko.Digital do dalších let a kam směřujeme? Nejen o tom jsme si povídali s leadership týmem. Záznam této diskuze a mnoho dalších aktivit na oslavu 2. narozenin Česko.Digital najdete na tomto odkazu.