1. Definujte vizi a stanovte si cíl

Fundraising (z anglického „shromažďování zdrojů“) je získávání finančních či jiných prostředků na projekty, ať už ziskové nebo neziskové. Zahrnuje různé metody a postupy, které pomáhají shromáždit dostatek zdrojů. Spojován je zejména s neziskovým sektorem, ale používá se i v jiných oblastech. 

Jak přemýšlet o fundraisingu? Nejdříve si ujasněte vizi a stanovte si jasný cíl. Sepište si, čeho chcete dosáhnout. Vize by měla inspirovat, určovat směr a současně odrážet klíčové hodnoty organizace. Jaký je rozdíl mezi cílem a vizí? Zatímco cíl je konkrétní, měřitelný a dosažitelný, vize se naplňuje dlouhodobě. 

„Fundraising, aby se vydařil, potřebuje krom jiného jasnou, do konkrétních cílů ukotvenou vizi, návazně na to dobře zpracovaný marketingový a byznys plán. A návazně na to ještě publikační plán,“ připomíná Šárka Rooya Jiřičná. 

Šárka Rooya Jiřičná je expertkou na získávání prostředků pro podnikání a mentorkou podnikatelek. Její zkušenosti a postřehy jsou ovšem dobře využitelné i v neziskovém sektoru. 

Zdůrazňuje význam dobře zpracovaného byznys a marketingového plánu, který je odrazem vize. Centrálním prvkem pro úspěšnou komunikaci související s vaším projektem je podle ní publikační plán.

2. Vytvořte byznys a marketingový plán

Druhý krok je praktický a zahrnuje vypracování plánu. Důležité je, abyste věděli, co a komu nabízíte, pro koho jsou vaše služby vhodné, komu pomůžete a kdo je ochoten podílet se na financování vašeho projektu. 

Udělejte si rámcové rozpočty a spočítejte si, kolik potřebujete peněz. Nezapomeňte na časový rámec, do kdy je musíte sehnat. Zamyslete se nad financováním projektu a nad tím, jaké zdroje můžete využít. 

Dále si stanovte, na jakých kanálech budete vaše budoucí klienty a dárce oslovovat. Potřebujete, aby rozuměli tomu, co děláte, a pochopili, jakou od vás získají hodnotu. 

3. Ujasněte si, kdo je váš dárce

Identifikace dárců je zásadním krokem pro úspěšný fundraising. Znalost cílové skupiny umožňuje efektivnější oslovování potenciálních dárců a lepší zacílení na potřeby a očekávání jednotlivých skupin. Musíte vědět, ke komu mluvíte a koho se snažíte oslovit, o jakou se jedná věkovou skupinu a kde ji najdete (například na jakých sociálních sítích). 

Existují dvě hlavní kategorie dárců: individuální dárci a firemní dárci. U obou kategorií je důležité mít jasně definovaný účel, co děláte a komu pomáháte. Pak transparentně komunikujte dárcům, jaký účel mohou podporovat.  

I v dnešní době je pořád nejdůležitější osobní vztah s dárcem. Fundraising není jen o tom, kolikrát dárce uvidí na sítích informace o vaší organizaci, ale je zejména o budování vztahu. 

Myslete na dárce a věnujte pozornost jejich motivaci, aby měli pocit, že něco mění a že je jejich dar užitečný. Pozvěte je, aby se přišli podívat, jak projekt funguje, ať vidí smysl vaší práce. 

4. Základem je plánování

Lenka Maděrová zdůrazňuje, že cesta ke splnění cílů vede přes strategické plánování. Vytvořte strategii na jeden rok. Ujasněte si, jaká jsou hlavní témata tohoto roku. Identifikujte problém, který budete řešit, a na základě toho vymyslete dárcovské kampaně. 

Jasný cíl potřebujete i v souvislosti s dárci – chcete od nich finance, materiální podporu, kontakty nebo šíření osvěty o tom, co a proč děláte?  

5. Jakými způsoby oslovíte dárce?

Kreativní a účinné oslovování dárců je nezbytné pro úspěch fundraisingové kampaně. Vymyslete dárcovskou kampaň, která nejenže osloví emocionálně, ale také jasně komunikuje cíle a potřeby organizace. 

Inspirujte se úspěšnými kampaněmi jiných organizací, jako je třeba Nocleženka od Armády spásy. Má jasný účel, protože pomáhá vyřešit jeden problém: Nocleženka je poukaz v ceně 100 Kč, který jednomu člověku bez domova umožní strávit jednu noc v teple. Nezahrnuje však pouze nocleh samotný, ale i další pomoc a služby pro lidi bez domova. Letos spouští Armáda spásy projekt už po osmé a minulou zimní sezónu poskytla v Ostravě 3 300 Nocleženek. 

6. Fundraising je vždy úzce spojený s PR

Nejdřív o sobě dejte vědět. Dárce potřebuje objevit informace o vaší organizaci opakovaně, než je vám ochotný pomoci. 

Stanovte si redakční plán, to znamená, jak dlouho kampaň potrvá, kdy ji zveřejníte a na jakých kanálech o ní budete informovat. Zajistěte materiály jako informační letáky, fotky, videa a posty na sociální sítě.

Vytvoření redakčního plánu a spolupráce v rámci organizace jsou proto zásadní pro efektivní propojení fundraisingu a PR. Koordinace mezi fundraisery a těmi, kdo připravují obsah pro sociální sítě, je nezbytná pro konzistentní a účinnou komunikaci s dárci.

7. Pracujte konzistentně

Postupujte systematicky, konzistentně a buďte vytrvalí. Počítejte s dlouhodobou prací. „Nejhorší je, když se od všeho zkusí trošku, ale nic nejde do hloubky,“ upozorňuje Lenka Maděrová. 

Průběžně vyhodnocujte výsledky, abyste zjistili, jak si vedete. Důležitá je i efektivita. Vrací se vám energie a čas, které do kampaně vkládáte? Přichází z kampaně finanční a marketingové zisky?  

Vyhodnoťte po třech měsících výsledky a rozhodněte se, jak budete postupovat dál. 

Čím začnete?

Klíčem k úspěchu je systematické plánování, promyšlená strategie a dlouhodobá práce. Fundraising vyžaduje jasně definovanou vizi, cíl a plán. Je důležité pravidelně vyhodnocovat dosažené výsledky a na základě toho plánovat další kroky. Dejte si pozor na nekonzistentní postup a nedostatečné PR.  

Autorka: Veronika Tomášová 

Editor: Kateřina Sikorová

Korektor: Lucie Kudláčková