Výsledky IT Fitness Testu představila během zahájení Týdne pro Digitální Česko 2023 marketingová manažerka Česko.Digital Martina Habová společně s ředitelem AAVIT Jaromírem Hanzalem.

V loňském roce jsme se v Česko.Digital spolu s Asociací pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT) stali partnerem největšího mezinárodního měření digitální gramotnosti v České republice. Cílem projektu IT Fitness Test 2023 bylo zmapovat, jak jsou na tom studenti*studentky napříč zeměmi visegrádské čtyřky s digitálními dovednostmi (pozor, nikoli znalostmi). Nově test vyplňovali také studující z Ukrajiny, ať už žijí v zemích V4, nebo na Ukrajině.

Budoucnost bez digitálních technologií si lze představit jen těžko a na panelové diskuzi v rámci Týdne pro Digitální Česko 2023 tahle teze zazněla mnohokrát. Na Úřadu vlády Martina Habová, Marketing and Communication Lead Česko.Digital, detailně představila výsledky IT Fitness Testu a během diskuze je okomentovali a své postřehy přidali zástupci*zástupkyně veřejné, komerční i neziskové sféry.

„V roce 2030 budeme potřebovat až 90 % pozic s digitální dovedností. Dnes je to zhruba 50 %,“ shrnula Zuzana Freitas, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí. „Pouze necelých 6 % dospělé populace se během svého pracovního života dále vzdělává.“

Důležitost kontinuálního vzdělávání podtrhuje i Jaromír Hanzal, ředitel AAVIT. Podle něj se musí týkat nejen digitálních kompetencí samotných, ale je klíčové také kvůli překotné digitalizaci tradičních oborů, jakými jsou medicína nebo strojírenství. „Digitální vzdělávání je nesmírně důležité a bude naše děti provázet už celý jejich život,“ doplňuje.

Druhý ročník testování přinesl 10x vyšší účast

V zemích V4 má test dlouholetou tradici, loni proběhl již 12. ročník. V České republice se mohli žáci*žačky zapojit podruhé. V roce 2022 test vyplnilo 8 000 respondentů*respondentek a původní ambicí bylo číslo více než zdvojnásobit – překročit tedy hranici 20 000.

Dosažení tohoto milníku se slavilo už na konci května, do konce října se výsledné číslo vyšplhalo na neuvěřitelných 88 695 zúčastněných, z nichž 74 207 respondentůrespondentek test vyplnilo do konce. Výsledek z předchozího ročníku se tak podařilo téměř zdesetinásobit.

IT fitko si vyzkoušeli dospělí i děti

Z celkového počtu otestovaných bylo asi 34 800 žáků*žaček základních škol a 33 200 studujících středních a vysokých škol. Ze zbývajících 6 200 dospělých respondentů*respondentek více jak tři čtvrtiny tvoří učitelky a učitelé.

Když se na čísla podíváme z širší perspektivy, můžeme říci, že jsme otestovali téměř třetinu českých základních škol a dvě třetiny středních a vysokých odborných škol. Velké díky patří všem aktivním pedagogům*pedagožkám, kteří test svým třídám představili a zadali.

Na sítích jsou děti jako doma, excelovské tabulky a grafy je však umí potrápit

Jak se českým respondentům*respondentkám v IT Fitness Testu dařilo?

Celková průměrná úspěšnost dosáhla 51 %. Nejlépe si nepříliš překvapivě vedli pedagogové*pedagožky, kteří v průměru získávali skóre 65 %. Nad průměrem se držel i zbytek dospělé populace a průměrný výsledek 53 % našli ve svých certifikátech žáci*žačky ZŠ. Nejnižší průměrná úspěšnost pak byla v kategorii SŠ a VŠ, tedy u testu, který byl v porovnání s verzí pro ZŠ o něco komplexnější. Tyto výsledky potvrdily očekávání, zajímavější pohled však nabízí porovnání úspěšnosti v jednotlivých tematických blocích.

Efektivní vyhledávání na internetu není pro mladé lidi žádný problém. Zdroj: https://itfitness.eu/cs/

„[IT Fitness Test] nám ukázal, v jakých oblastech mají žáci slušnou úroveň digitálních kompetencí a na jakých oblastech je třeba ještě zapracovat,“ pochvaluje si Mgr. Ludmila Michálková ze ZŠ Příbram – Březové Hory. Test je rozdělen na 5 základních okruhů podle konkrétních kompetencí: Internet, Bezpečnost a počítačové systémy, Komplexní úkoly, Administrativní nástroje, Kolaborativní nástroje a sociální média.

Žákům*žačkám a studentům*studentkám základních, ale i středních a vysokých škol dělaly obecně největší obtíže úkoly z tematických bloků Komplexní úlohy a Kancelářské nástroje. Jako oříšek se ukázaly úkoly, při kterých bylo třeba zorientovat se v tabulce a grafu v Excelu nebo v množství komentářů v Dokumentech Google. Málokomu se také povedlo odpovědět správně na otázku spojenou s grafickým editorem a testované potrápila i trasa robotického vysavače, který se pohybuje na základě daných pravidel.

Naopak výsledky oblasti Kolaborativní nástroje a sociální sítě jsou velmi dobré. Se sdíleným úložištěm, chatovacími aplikacemi i Facebookem a Instagramem jsou respondenti*respodentky seznámeni výborně.

IT Fitness Test prověřil i to, jak se účastnictvo orientuje na sociálních sítích. Zdroj: https://itfitness.eu/cs/

V mezinárodním srovnání získali čeští žáci*žačky stříbro, zlato putuje na Slovensko

Čeští žáci*žačky a studenti*studentky v testu poměřili síly nejen se svými spolužáky*spolužačkami, ale také s dětmi a mládeží na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a na Ukrajině. Jejich letošní skóre je řadí na druhou příčku, hned za žáky*žačky a studenty*studentky ze sousedního Slovenska, kteří dosáhli průměrné úspěšnosti 59 % u základních škol a 57 % u středních škol.

Nutno ale dodat, že Česká republika se do testování zapojila suverénně nejvíce, tvoří až 60 % všech otestovaných v rámci V4. Na průměrnou úspěšnost testů v Polsku a Maďarsku musíme nahlížet s vědomím, že v těchto zemích se vzhledem k jejich velikosti zapojil pouze zlomek žáků*žaček a studentů*studentek (v Polsku jich bylo 18 268, v Maďarsku pouhých 7 707).

Reproduktor nebo iPad pro digitální šampiony*šampionky

Největší odměnou pro všechny bylo zjištění, jak na tom se svými digitálními kompetencemi doopravdy jsou. Ti, kteří to stihli do konce října, automaticky získali elektronický certifikát potvrzující jejich úroveň digitálních dovedností. Pro vyučující to také byla jedinečná příležitost získat přehled o digitální gramotnosti svých tříd. „Výsledky pro mě byly překvapivé a pomohly mi udělat si lepší představu o IT znalostech našich žáků,“ říká Ing. Peter Budai ze SPŠE Ječná.

Pro žáky*žačky a studenty*studentky však byla navíc připravená i soutěž s cenami od partnerů testu. Nejúspěšnější třídy i jednotlivci z řad žáků*žaček a učitelů*učitelek si tak na slavnostním vyhlášení 4. prosince 2023 převzali například powerbanku a dárkový balíček ESET, exkurzi do poboček firem Seznam a AWS, tiskárnu a iPad od Microsoftu nebo bluetooth reproduktor od Alzy.

Chcete se o IT Fitness Testu dozvědět víc?

Kompletní výsledky IT Fitness Testu 2023 najdete i s grafickým znázorněním v závěrečné prezentaci projektu. Pokud máte raději audiovizuální formu, pusťte si záznam z panelové diskuze ze zahajovacího dne Týdne pro Digitální Česko, kterou moderovala Martina Habová, Marketing and Communication Lead Česko.Digital.

Zajímá vás, jak jste na tom s digitálními dovednostmi vy sami? Možnost otestovat se na stránkách IT Fitness Testu stále máte. Nezískáte sice certifikát s výsledným skóre a vaše výsledky nebudou součástí statistik, vyhodnocený test si však budete moci prohlédnout a dozvíte se, jaká je vaše úroveň digitálních kompetencí.

Trpělivější si pak mohou počkat na zahájení letošního ročníku testování digitální gramotnosti v dubnu 2024. Na starosti jej bude mít opět společnost AAVIT, která má s podporou Česko.Digital ambiciózní cíl pokořit hranici 100 000 zapojených.

Editor: Lenka Vaculínová, 

Korektor: Petr Hrudka, Silvie Mitlenerová