Kdo je Zachraň jídlo?

Neziskovka, která v Česku mění přemýšlení o potravinách, jejich spotřebě a nakládání se zbytky. Díky neustálému upozorňování na problematiku plýtvání jídlem se pomalu mění zákony a vyhlášky, například od 1. července 2023 mají jídelny nově možnost darovat pokrmy, které byly zchlazeny či zmraženy po celou dobu jejich použitelnosti. V čele neziskovky stojí Michaela Číhalíková. O tom, co Zachraň jídlo dělá pro snížení plýtvání potravin a které projekty už mají za sebou,se dozvíte na webu zachranjidlo.cz.

O co šlo?

Neziskovka Zachraň jídlo zmapovala situaci v českých podnikových jídelnách a zjistila, že se v nich denně vyhodí až 72 000 porcí jídla. Od března 2020 absolvovali lidé ze Zachraň jídlo 50 schůzek s odborníky ze státní správy, gastroprovozů i charitativních organizací, aby zjistili, kde jsou překážky v darování nevyužitých porcí jídla. Společně s KMPG zodpověděli otázky typu: „Kdo nese zodpovědnost za zdravotní nezávadnost darovaných pokrmů?“ nebo „Může darovat i školní jídelna?“, a podobně. Po vzoru ze zahraničí navrhli logistický systém, ošetřili všechno z pohledu legislativy a připravili příručku „Jak darovat hotové pokrmy“. Jakmile se zapojily první gastroprovozy a charitatitvní organizace, pustili se lidé ze Zachraň jídlo do rozšiřování sítě dárců i příjemců, a ve spolupráci s dobrovolníky Česko.Digital také do přípravy aplikace pro darování obědů.

Co má za sebou projekt Zachraň oběd?

Po roční společné práci lidí z neziskovky Zachraň jídlo a expertních dobrovolníků Česko.Digital má Zachraň oběd na kontě: 

 • Počet zachráněných porcí před jistým vyhozením: 25 000
 • Váha zachráněného jídla: 7 tun 
 • Počet jídelen momentálně zapojených do darování: 8
 • Počet charitativních organizací přijímajících teplé pokrmy: 8
 • Hodnota zachráněného jídla: 1 523 000 Kč
 • Uhlíková stopa – počet zachráněných stromů: 4 851

To všem jiné i díky tomu, že se nám společně podařilo nadesignovat a vyvinout tzv. minimální řešení, v tomto případě jednoduchou tabulku založenou v interaktivní aplikaci Airtable.

Minimální řešení, které můžete najít i pod anglickou zkratkou MVP (Minimum Viable Product) je produkt s nejmenší možnou funkcionalitou, který je plně použitelný a umožňuje rychle získat zpětnou vazbu od zákazníků pro další vývoj.

„Airtable řešení nám velmi pomohlo s nastavením jednotného procesu darování v praxi. Funguje také jako forma předávacího protokolu, díky které také dokážeme sbírat data o pokrmech, které se převáží,“ říká Denisa Rybářová ze Zachraň jídlo.

Proč se vlastně Zachraň jídlo propojilo s Česko.Digital?

Projekt Zachraň oběd prošel akcelerátorem Česko.Digital, kde se k němu připojili lidé z komunity, které téma zajímá a projekt jim připadal užitečný. Akcelerátor je naše platforma pro nové projekty, pomocí kterého hledáme řešení celospolečenských problémů a přinášíme díky nim do Česka inovace. 

Zachraň oběd byl přesně typ projektu, který se pro akceleraci v Česko.Digital hodí. Proč? 

 • jeho řešení je možné vylepšit pomocí technologií
 • má zadavatelský tým, který je schopný stát se product ownerem a produkt dále rozvíjet 
 • je to projekt, který může sloužit velmi široké cílové skupině 
 • má potenciál nastartovat celospolečenskou změnu

 

„Při zadávání projektu do akcelerátoru je zásadní uvědomit si jednu důležitou věc. Zadavatel do toho musí jít s vědomím, že Česko.Digital není agentura, která mu vypracuje řešení na klíč,“ říká Romana Pokorná, která má v Česko.Digital. na starosti akcelerátor a jeho další rozvoj. „Jsme expertní dobrovolnickou organizací, která může neziskovkám nebo státním organizacím pomoci v oblasti technických a IT řešení. Na projektech pak intenzivně pracují zadavatelé spolu s dobrovolníky v jednom týmu.“

Hlavní úkol: vymyslet technické řešení

V Zachraň jídlo měli vcelku jasnou představu o tom, co je potřeba udělat: vymyslet aplikaci, která usnadní proces darování a pomůže evidovat pokrmy, které se převážejí z jídelen do charitativních organizací. Důležitou funkcí aplikace také mělo být přivolání kurýra firmy DODO, která pokrmy na své náklady převáží.

Jak si ale poradit s technickým řešením?

„Nebyli jsme si jistí, jestli převzít už existující řešení ze zahraničí a přizpůsobit ho našim potřebám, nebo si vyhrnout rukávy a pustit se do toho od nuly. Zároveň jsme věděli, že na to nemáme v týmu potřebné know-how. Také jsme si uvědomovali, že jako neziskovka nemůžeme zakázku jen tak zadat komerční firmě, nemáme na to dostatek financí. Oslovili jsme proto Česko.Digital, protože jsme tušili, že v komunitě budou dobrovolníci, kterým může být naše téma blízké. A že by nám mohli pomoci najít ten správný směr.“

Anička Strejcová, spoluzakladatelka Zachraň jídlo

Kudy vede cesta od problému k řešení

V Česko.Digital projekty prochází otevřeným procesem přijímání. Na začátku je projekt představen široké komunitě, zjišťujeme, zda splňuje kritéria pro to, abychom se v komunitě mohli projektu věnovat. Pokud tímto sítem projde, připraví si zadavatel krátké představení projektu, kterým by měl upoutat členy komunity.
Díky předchozím krokům už víme, že projekt souzní s naší DNA, takže zpravidla najde první členy týmu. Tak to bylo také u Zachraň oběd.  K projektu se za Česko.Digital přidal Marek Malík jako UX designér, Martin Wenisch jako Tech Lead, Tomáš Volek jako Scrum Master a postupně se k nim přidávali další lidé z naší komunity, kteří přinesli odbornost, jakou projekt potřeboval. Pro projekty, do kterých se jako Česko.Digital zapojujeme, je ale důležité, aby hlavním zadavatelem a product ownerem zůstal někdo ze zadávající organizace, pracoval spolu s námi na projektu a zapojil i tým své organizace. V tomto případě byla product-ownerkou zpočátku Anička Strejcová a později Denisa Rybářová, obě ze Zachraň jídlo.

Než jsme došli k nejlepšímu řešení, bylo potřeba projít celým projektovým procesem, který mimo jiné zahrnoval: 

 • nábor týmu a oslovení komunity na Slacku Česko.Digital
 • úvodní workshop, na kterém jsme si stanovili konkrétní zadání a role v týmu 
 • uživatelský výzkum (rozhovory s cílovou skupinou) 
 • návrh a výběr správného řešení, které pomůže vyřešit problém 
 • design a vývoj minimálního řešení, v tomto případě jednoduché aplikace založené na rozhraní Airtable
 • spuštění MVP (Minimum Viable Product) v podobě Airtable aplikace

  

Během celého procesu se k projektu přidávali dobrovolníci z Česko.Digital i lidé z neziskovky podle toho, jaká je jejich expertíza a co bylo v rámci projektu potřeba realizovat. 

„Poprvé jsme s komunitou Česko.Digital mluvili na začátku roku 2022,“ říká za Zachraň jídlo Anička Strejcová. „Mysleli jsme si, že půjde o relativně krátkou spolupráci, která pokryje hlavně přípravnou fázi projektu a že zbytek bude na nás. Nakonec se ukázalo, že projekt potrvá mnohem déle než jsme si mysleli, ale že z něj nakonec vzejde kompletní řešení, které si budeme dále sami spravovat. A za to jsem vděčná.“

Jak dlouho trvala spolupráce?

Během realizace projektu se na projektu Zachraň oběd podílelo celkem 10 expertních dobrovolníků Česko.Digital a 3 lidé z neziskovky Zachraň jídlo. Na projektu jsme společně strávili stovky hodin, které se roztáhly do roku a půl. 

V rámci projektu vzniklo Airtable řešení, které umožnilo lidem v gastroprovozech nabídnout nesnězené obědy a lidem v Zachraň jídlo poskytlo přehled o tom, co, jak a komu mohou distribuovat. Na celém návrhu, designu i realizaci se podílel tým složený z dobrovolníků Česko.Digital a lidí, kteří pracují v Zachraň jídlo. Časem se ukázalo, že bude potřeba  navrhnout vlastní aplikaci, která celý proces zjednoduší. 

„Proces byl delší než jsem předpokládala,“ zamýšlí se nad spoluprací s č.d Anička Strejcová. „Bylo to ale dáno i naší stranou, dost nám trvalo, než jsme u nás všechno zprocesovali. Na začátku jsme se cítili úplně zahlcení, ale nakonec si to sedlo. Naučili jsme se pracovat asynchronně a řešit věci na dálku, to důležité si říkáme na 14 denních callech.“

Co bude dál?

Zachraň oběd plánuje spuštění aplikace, která by měla zjednodušit proces distribuce nesnězených porcí jídla mezi potřebné. Právě teď na ní pracuje tým Zachraň jídlo s dobrovolníky Česko.Digital Jakubem Timkem a Markem Malíkem. 

U projektu Zachraň oběd je dobře vidět, jak je důležité nejen vlastní nasazení zadavatele a týmu z konkrétní neziskovky, ale také to, jak umí dobrý tým krásně splynout s dobrovolníky z Česko.Digital. Když se povede vytvořit stabilní tým, který je pro projekt nadšený stejně jako zadavatel, stává se běžně, že se na něm naši dobrovolníci podílí opravdu dlouho. V tomto případě je to třeba Marek Malík, který projekt provází už rok a půl nebo Jakub Timko, který si díky spolupráci se Zachraň jídlo připravuje diplomovou práci. 

„Co jsme si z toho všeho vzali jako organizace? Především jsme se posunuli ve způsobu uvažování, posunuli jsme si limity toho, co podle nás je a není možné,“ hodnotí spolupráci Anička Strejcová. „Komunita dobrovolníků pro nás byla také závazkem v tom, že jsme hodně řešili zadané úkoly. Nechtěli jsme, aby pracovali na blbostech, které by jim zabraly hodně času. V tomhle byla dobrovolnická forma spolupráce určující snad ještě víc, než kdybychom experty platili.“

Posuňte se dopředu díky technologiím

Přihlaste se do kurzu Nezisk.Digital. Vyberte si pro svou státní nebo neziskovou organizaci digitální nástroj a zlepšete své interní postupy. Jednoduše, zdarma, online.

> Nezisk.Digital

Když nevíte, zeptejte se

Nevíte si rady? Nejsem v tom sami! Na našem diskuzním fóru najdete nejen odpovědi na své otázky, rady a podporu, ale i posily a možnou spolupráci. Nečekejte na network, zeptejte se rovnou – na našem diskusním fóru.

> Diskutuj.Digital