Původní vize Česko.Digital byla taková, že budeme s pomocí expertních dobrovolníků a dobrovolnic pomáhat neziskovkám rozvíjet jejich digitální produkty a postupně se nám tak podaří rozšířit digitální kompetence a poptávku po technologiích do celé společnosti. Tahle myšlenka se nám osvědčila, stále jí věříme a dál ji rozvíjíme v našem akcelerátoru.

Rychlost, se kterou komunita Česko.Digital narostla na dnešních více než 6000 lidí, ale dalece překročila naše očekávání – a také hranice původní vize, protože zdaleka ne každý chce a může k digitalizaci Česka nejlépe přispět bezplatnou prací na projektu pro neziskovku. Digitalizace je úkol, který jde napříč celou společností. Někdo ji může nejlépe posunout prací na neziskovém projektu, někdo sdílením svého know-how, krátkou expertní konzultací nebo třeba účastí na Festivalu kreativní byrokracie a dalších akcích. Možností je nepřeberně.

Na tohle bohatství příležitostí jsme v Česko.Digital často říkali ano, zvlášť když krátce po našem vzniku přišly dvě velké krize (pandemie a eskalace války v Ukrajině) a nějakou dobu bylo důležité prostě pomáhat bez velkých ohledů na konkrétní formu nebo vize. S růstem našich aktivit do šířky se ale nevyhnutelně pojí i problémy – devatero řemesel, desátá bída. Proto jsme se začátkem tohoto roku rozhodli, že chceme zapojování komunity Česko.Digital systematizovat a zlepšit.

A co jsme společně s Q Designers odhalili?

Na co jsme přišli aneb méně je často více

To nejdůležitější jako první: stále jsme přesvědčeni, že komunita je hlavní nástroj, díky němuž můžeme posunout digitalizaci Česka dopředu. Její potenciál není ani zdaleka vyčerpaný, naopak. Ve větším zapojování jí ale brání tři hlavní bariéry:

  1. Lidé nerozumí, co konkrétně Česko.Digital je a co dělá
  2. Nabídka možností zapojení neodpovídá potřebám komunity
  3. Komunikační a informační kanály Česko.Digital jsou přehlcené

Jak už bylo řečeno, jsme organizace, která zatím z mnoha důvodů říkala ano na všechny příležitosti pomoct. Slovy jednoho z členů komunity: „Děláme ruský kolo na náplavce, veganskou restauraci a opravujeme auta. Jsme digitální skauti, digitální Člověk v tísni pro neziskovky a Rekonstrukce státu. Česko.Digital se věnuje všemu a já vlastně nevím, co dělá.“ Pokud chceme komunitu rozhýbat, musíme lidem nabídnout srozumitelnější příběh jejich možného zapojení v Česko.Digital.

Srozumitelné příběhy ale samy o sobě nestačí, k efektivnímu zapojování komunity jsou potřeba také vhodné příležitosti a kvalitní nástroje. Naše komunita dalece přerostla původní koncept „dobrovolníci pomáhají neziskovkám s projekty“, ale naše nástroje a nabízené příležitosti k zapojení tomu neodpovídají. Potřebujeme je aktualizovat a rozšířit, abychom lépe vtáhli všechny jednotlivce i organizace – ať už chtějí přijít na akci, uspořádat vlastní, postavit tým a něco spolu rozjet, přispět expertní radou či konzultací, zapojit se do diskuze nebo třeba založit „ostrůvek pozitivní deviace“ a proměnit své okolí.

Ke třetímu bodu, tedy zahlcení našich komunikačních kanálů, stačí dodat pár čísel. V našem Slacku je kolem 6200 uživatelů a 115 veřejných kanálů, objeví se v něm průměrně 140 příspěvků denně. Není divu, že jen asi desetina uživatelů a uživatelek si otevře Slack aspoň jednou týdně. Ilustrováno opět citací z našeho výzkumu: „Komunikace na Slacku je zahlcující, nedokážu oddělit práci a soukromí. V neděli si otevřu Slack kvůli č.d a nejdřív na mě vyskočí notifikace z toho pracovního. A to prostě nechci, vidět práci o víkendu.“ Musíme Slack pročistit, ale především na něj přestat spoléhat jako na primární komunikační a informační kanál – a nabídnout komunitě lepší nástroje, například na našem webu.

Fáze vymýšlení, fáze třídění

Výše zmíněné tři bariéry můžou působit evidentně, ale zrovna tak bychom mohli přijít s další desítkou očividných problémů – jejichž vyřešení by nás ovšem nijak podstatně neposunulo. Zjištění a doporučení od Q Designers jsou odlišná v tom, že doloženě vychází z nejdůležitějších aktuálních potřeb naší komunity. Jejich stručná formulace je završením složitějšího, dlouhodobějšího procesu.

Ten, jak říká inovační designér Jan Jelínek ze studia Q Designers, měl tři základní kroky. Prvním z nich byl výzkum problémů, které komunitu brzdí (a zejména jejich příčin). Designérský tým nasál co nejvíc podkladů o celé organizaci a jejím fungování, vytipoval si klíčová témata a vyzpovídal řadu členů komunity. Ve druhém kroku se vymýšlely nápady, jak na tyto problémy reagovat. A zásadním třetím krokem byla zpětná vazba, během níž se nasbírané nápady hned od začátku konfrontovaly s těmi, kterým mají sloužit: Jak se vám tahle myšlenka líbí, řeší vaše problémy? Pokud ne, proč?

Postupně tak proběhlo například 11 rozhovorů s členy a členkami kmenového týmu, 15 hloubkových rozhovorů s dobrovolnicemi a dobrovolníky, čtyři hloubkové rozhovory s experty a expertkami nebo pět ideačních workshopů, z nichž vzešly více než tři stovky nápadů. Ty se následně přetavily do 52 různých konceptů toho, jaké služby by Česko.Digital mohlo poskytovat, a tyto koncepty se opět prioritizovaly, prosívaly a upravovaly podle zpětné vazby od komunity.

Ještě zdaleka nekončíme

Cesta zde byla stejně důležitá jako cíl. Podle závěrů se teď můžeme rychle zorientovat, ale suma průběžně nasbíraných podkladů mnohem podrobněji a přesvědčivěji odpovídá na otázku, jak by měla vypadat správná řešení. A kromě hledání řešení celý proces funguje také jako nástroj pro budování konsenzu – tým, který společně projde tutéž cestu, může být v dalším rozhodování mnohem jednotnější než ten, který jen někdo postavil před hotové závěry.

Jedna část závěrů a doporučení se dá promítnout do rychlých opatření. Mnohá z nich už zavádíme nebo plánujeme zavést v nejbližší době. Druhá část, týkající se zejména nabízených příležitostí a nástrojů, zabere víc času a práce, ale i na ní už pracujeme. V souladu s principy agilního vývoje se budeme snažit přijít co nejrychleji s konkrétními výstupy, abychom mohli co nejdřív probrat s vámi, komunitou, co pro vás bude nejlépe fungovat – abychom společně změnili Česko k lepšímu.

Pokud vás projekt zaujal, můžete se podívat ještě na závěrečnou prezentaci výsledků. Děkujeme všem, kteří se na něm podíleli!