Do pilotního kurzu Nezisk.Digital se zapojili: CheironT, RadoVan, Tamtamy, SIPORA, Letokruh a Česká asociace pro psychoterapii.

Bariéry a zase bariéry

Na jaře jsme zjišťovali, co brání neziskových organizacím v efektivním využívání technologií. Co výzkum přinesl? 

Odhalil, že překážkami jsou:

  • absence peněz,
  • absence času a
  • absence kompetencí.

Narazili jsme také na střet čtyř světů: obchodu, NNO, technologií a státní sféry. Mezi nimi panuje napětí, nedůvěra a spolupráce vázne. Ne všechny bariéry je však možné překonat v řádu měsíců, proto jsme se rozhodli cíl pilotního kurzu zúžit a zacílit ho na zvyšování kompetencí prostřednictvím aktivního učení.

Navyšovat digitální kompetence – ale které?

Když jsme se pokoušeli konkrétní kompetence formulovat, přišli jsme na to, že digitalizace i kompetence jsou jen nástroje. Organizace musí vědět, za jakým účelem technologie používá, teprve pak je možné zhodnotit, jestli je používá efektivně. Výzkum odhalil, jak vypadá ideální NNO, která potenciál technologií využívá naplno:

Seznam ukázal, že nezbytné kompetence spočívají především v měkkých dovednostech. Současně jsme přišli na nevyužitý potenciál u aktivit, které neziskovky upozaďují ve prospěch palčivějších problémů. Stanovili jsme hypotézu, že aktivní vzdělávání s mentorem jim pomůže překonat prvotní bariéry, a tím akceleruje navýšení kompetencí. Účastníci tak získají nejen teoretické znalosti, ale s pomocí mentora je ihned můžou aplikovat tam, kde je to nejvíc potřeba.

Samotný kurz probíhá ve čtyřech modulech:

  1.           Audit: neziskovky mapují stávající procesy a nástroje a identifikují slabá místa.
  2.           Plán: účastníci vybírají oblasti, ve kterých lze i s malým úsilím dosáhnout významného dopadu, a tvoří se plán digitalizace.
  3.           Výběr nástrojů: Představujeme neziskovkám další nástroje a funkce, ze kterých si vybírají ty nejlepší podle vlastních potřeb.
  4.           Nastavení: účastníci společně s mentorem nastavují vybrané nástroje tak, aby odpovídaly organizačním procesům. Součástí tohoto procesu je i zpětná vazba.

💡 Zajímají vás podrobnosti? Podívejte se na videozáznam Showcasu #2 nebo mrkněte na prezentaci.

Jak se nám dařilo?

Showcase #3 jsme věnovali průběžnému vyhodnocení pilotního kurzu a ohlédnutí za zkušenostmi účastnickými i mentorskými. Pro měření výsledků kurzu jsme si vybrali tzv. Kirkpatrickův model. Ten se běžně používá pro hodnocení vzdělávacích kurzů a jde o mimořádně efektivní nástroj, protože se zaměřuje na výsledky a dopad na organizaci, nikoli pouze na získané znalosti. Model pracuje se čtyřmi úrovněmi: reakce, učení, chování a výsledky.

Co vyplynulo ze zpětné vazby?

  • Účastníci i mentoři jsou s dosavadním průběhem velmi spokojení. V rámci první úrovně účastníci hodnotí celkovou spokojenost s kurzem na 79 %. Chválí si vhodnost a relevanci nabytých znalostí a dovedností, hodnotu kurzu a závazek k praxi. 
  • Neziskovky si také pochvalují spolupráci s mentorským týmem (byly spokojené na 88 %) a stejně to vidí i expertní dobrovolníci. Většina mentorů by se do procesu zapojila znovu a doporučili by mentorství dalším
  • Velkou výhodou byly také vzájemné sympatie ve spolupráci neziskovek a týmu z Česko.Digital.

💡 Celý záznam Showcasu #3 si můžete pustit na YouTube, shrnutí průběžného vyhodnocení kurzu najdete i v prezentaci.

Tři showcases (plus jeden event) za námi, dva před námi

👉 V úterý 18. 7. na Eventu Nezisk.Digital #2 účastníci představili demo nástrojů, které implementovali. Organizace vysvětlily svůj rozhodovací proces, nastavování nástroje a rozpovídaly se i o překážkách.

> Mrkněte na záznam a inspirujte se ve využití digitálních nástrojů v praxi u dalších neziskovek.

👉 Ve čtvrtek 27. 7. v 9:00 nás čeká další pravidelné setkání, na kterém představíme závěrečné vyhodnocení pilotního kurzu. Prostor bude také na sdílení zkušeností, diskuzi a zpětnou vazbu.

> Registrujte se a zjistěte, jak to celé dopadlo. 

👉 Na posledním, v pořadí pátém showcasu se pobavíme o dalších plánech Nezisk.Digital po ukončení pilotního kurzu.

> Co bude s Nezisk.Digital dál? Dozvíte se v úterý 29. 8. v 9:00.

Chcete o projektu vědět víc?

Koukněte na info na web, do Miro na podklady, harmonogram a šablony, pusťte si showcases a návody na YouTube nebo se připojte ve Slacku do konverzace.

Editorka: Terézia Palaščáková

Korektorka: Silvie Mitlenerová