V Česko.Digital jsme si v posledních měsících loňského roku a v prvních měsících letošního roku pro sebe pojmenovali problém, který ultimátně řešíme:

Veřejná sféra neumí efektivně využívat potenciál technologií k řešení celospolečenských problémů a zhoršuje tak kvalitu života lidí v Česku.

Prostřednictvím projektu Nezisk.Digital chceme podpořit veřejnou sféru v efektivním využívání digitálních technologií, aby mohla řešit celospolečenské problémy a tím zlepšovala podmínky pro život lidí v České Republice.

*Cílem projektu je pomáhat neziskovým organizacím identifikovat a překonat překážky, které jim brání v poskytování efektivních služeb klientům s využitím technologií, a poskytnout první praktické kroky jak na to.*

První částí projektu byl výzkum.

Celkem na 33 pohovorech s neziskovými organizacemi, státními zaměstnanci, grantovými zadavateli, nadacemi, experty v okruhu technologií, mentory a organizacemi, které se zabývají digitalizací NNO sektoru jsme otestovali své hypotézy o tom, co brání organizacím efektivně využívat potenciál technologií.

V následujících řádcích shrnujeme, co jsme v našem výzkumu zjistili. Neziskovým organizacím brání při efektivním využívání potenciálu technologií:

 • absence peněz 
  (granty, donoři, sebeudržitelnost a spolupráce s jinými organizacemi)

  • Nevládní organizace spoléhající na granty, často zanedbávají jiné zdroje financování, v turbulentních časech čelí nestabilitě a vytvářejí konkurenční prostředí.
 • absence času

  • Nedostatek technických znalostí nutí NNO zanedbávat svůj potenciál kvůli časovým prioritám.
  • Naléhavé úkoly převažují nad těmi důležitými a brání strategickému rozvoji.
  • Pokud se důležité úkoly upřednostní před urgentními, více se využívá potenciál technologií.
 • absence kompetencí

  • Dostupné vzdělávací materiály nejsou přínosné, nejsou aplikovatelné
  • Chybějí měkké dovednosti (strategické myšlení, procesní smýšlení, digitální představivost, atd.)
  • Obsahu je hodně, je těžké se v něm vyznat
  • Chybí motivace vzdělávání v technologiích

Průběžný problém čtyř světů 
(komerce, NNO, technologie, státní sféra)

 • Čtyři různé světy jsou vnímané jako nespolupracující a antagonistické
 • Negativní stereotypy vytvářejí nedůvěru a odpor ke spolupráci
 • Prolomení bariér vyžaduje ochotu učit se jeden od druhého a uznání hodnoty
 • Spolupráce odemyká potenciál technologie

 

Problém je opravdu komplikovaný a neskutečně provázaný. Nestačí odstranit jednu příčinu, aby se digitalizace neziskových organizací hladce rozběhla. Potřebujeme zjistit provázanost a příčiny všech veličin, které tyto kompetence a systematicky je zmapovat. 

Odkazy

 • Showcase #1- Co brání NNO v efektivním využívání technologií? - prezentace + nahrávka

Na základě výsledků výzkumu jsme poupravili cíl projektu Nezisk.Digital:

Cílem projektu je pomáhat neziskovým organizacím zvyšovat kompetence skrz aktivní vzdělávání, a tak jim umožnit efektivně využívat potenciál technologii.

Také jsme vytvořili pilotní kurz, který vyhodnotí situaci v NNO a naučí její zaměstnance používat správné digitální nástroje. Kurz budou v létě realizovat expertní mentoři z naší komunity rovnou v 10 neziskových organizacích.

Bližší informace o pilotním kurzu najdeš v našem dalším blogovém článku (již brzy online).

Zajímá tě to? Doraz na třetí showcase - středa 31.5.2023 od 9:00 hod

Účastníci kurzu na něm budou prezentovat svůj digitální audit a plán realizace.