Začala válka na Ukrajině, vznikl (mimo jiné) Parťák pro Ukrajinu

Datum, které zná celý svět – 24. února 2022. Den, kdy začala válka na Ukrajině. Téměř okamžitě začaly vznikat projekty na podporu Ukrajiny a jejích obyvatel. V Česko.Digital byl jedním z takových projektů Parťák pro Ukrajinu.

Projekty zajišťující základní životní potřeby už vznikaly. Parťák pro Ukrajinu reagoval na potřebu začlenit uprchlíky z Ukrajiny do české společnosti tak, aby věděli:

  • jak to obecně funguje v České republice,
  • jak se mohou začlenit do komunity v místě, kde se zrovna nachází,
  • jak na společné trávení volného času (např. společná procházka, kino, …), které mělo mít dvojí efekt – zmenšit strach Čechů z neznámého a pomoci Ukrajincům alespoň na chvíli zapomenout na jejich trápení.

Projektu se věnovali tito lidé:

  • Hana Nováková (Čiháková), Leoš Literák – kompletní support projektu (komunikace s firmami, dobrovolníky, organizace, workshopy, příprava pilotu a jeho vyhodnocení),
  • Zuzana Schreiberová – metodické vedení a konzultant v oblasti integrace cizinců, školení,
  • Šimon Vostrý – pomoc se sháněním partnerů: Deloitte, Pilulka, uprchlický hotel Pale Capital,
  • Ingo Mesker – grafika.

Tento projektový tým měl vizi vytvořit webovou stránku fungující jako „seznamka“, přes kterou by se mohly české a ukrajinské rodiny spojit. Česká rodina by pak pomáhala uprchlíkům se začleněním a dle zájmu by mohly společně trávit čas třeba na výletech či piknicích.

Na základě zkušeností ze startupů tým navrhl nejdříve otestovat, zda o takový projekt bude zájem. Začala usilovná práce na netechnické pilotní verzi projektu.

Jak probíhal pilotní projekt

Do pilotního projektu se přihlásilo 21 českých zájemců, a to převážně ze společností Delloite, Pilulka a Etnetera. Ti o sobě vyplnili informace do jednoduchého Google formuláře a tým dobrovolníků Česko.Digital z nich vytvořil profily sloužící jako mini inzerát – jméno, fotka, členové rodiny a jazyky, kterými se rodina domluví. Zájemci prošli školením, jak efektivně a bezpečně poskytovat pomoc.

Dobrovolníci také kontaktovali hotel pro uprchlíky v Praze, kde prezentovali 11 profilů českých rodin. Ukrajinské rodiny si mohly vyžádat kontakt na člověka, který je zaujal. Další komunikaci si už pak obě rodiny domlouvaly mezi sebou. Zájem o propojení nakonec mělo 5 ukrajinských rodin

Vyhodnotili jsme pilot – výsledek byl ale překvapivý

Přes spoustu urgencí ohledně vyhodnocení dostal tým odpovědi od 2 ukrajinských a 4 českých rodin.

Přijaté dvě odpovědi z ukrajinské strany byly pozitivní – doporučili by dalším ukrajinským rodinám tento projekt a s českou stranou jsou stále v kontaktu. 

Ze čtyř zaslaných českých odpovědí proběhl kontakt ve třech případech, v jednom ne. Jednoznačněji mluví grafy vytvořené na základě odpovědí české strany:

Na základě pilotního projektu tým došel k závěru, že po tomto způsobu pomoci není poptávka. A projekt byl ukončen.

Proč projekt neuspěl?

Existuje několik názorů projektového týmu, proč o projekt nebyl zájem:

  • špatné načasování – rodiny přicházející do České republiky řešily v červnu ještě stále existenční otázky,
  • moc závazné – možná by fungovala lépe jednorázová setkávání,
  • špatně zvolená cílová skupina – pravděpodobně by pomohlo zacílení na jinou skupinu, nicméně lidé v hotelích pro uprchlíky se zdáli být ideální cílovou skupinou (byli izolovaní, na rozdíl od těch, kteří byli ubytováni v českých rodinách).

Poohlédli jsme se po příčinách i jinde

Současně s Parťákem pro Ukrajinu vzniklo v České republice dalších 9 buddy projektů. Tým se snažil zkontaktovat všechny, ale odpověď přišla jen od tří.

Akademické gymnázium Štěpánská v Praze pořádalo sportovní a zájmová odpoledne pro studenty ve věku 12–18 let. Tyto aktivity přestaly fungovat v září 2022, kdy studenti odjeli zpět na Ukrajinu.

Úspěšné buddy programy mají organizace DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (Stojím při tobě) a Czexpats in Science. Cílová skupina projektu Stojím při tobě je 13–24 let, tedy především studenti středních škol (primárně těch zapojených do organizace DofE). Ke studentům je přiřazený dospělý mentor, který na celý vztah dohlíží a mentoruje jej. Studenti si v rámci buddy programu naplňují své společné zájmy a plní malé projekty, takže spolu např. hrají fotbal, připravují se na přijímací zkoušky na vysokou školu ve stejném oboru nebo vytvořili ukrajinsko-český odborný slovník. Program trvá zhruba tři měsíce. Není závazný – pokud si účastníci nesednou, mohou se vyměnit s někým jiným. 

Na základě rozhovoru s manažerkou projektu Naděždou Vránovou je možné, že je tento projekt úspěšný mimo jiné i díky cílové skupině – nejpočetnější skupinu tvoří žáci do 17 let, pro které je aktivní trávení volného času, současně se školou, hlavní prioritou. U starších studentů už může převažovat zájem vyplnit volný čas prací, podobně jako u dospělých. Projekt byl taktéž spuštěn až v září roku 2022.

Opačnou zkušenost má ale koordinátorka pro pomoc ukrajinským vědcům organizace Czexpats in Science Petra Luláková. Projekt spouštěli v květnu roku 2022 s podporou Nadace Bakala Foundation a největší nápor zaznamenali právě na začátku po spuštění projektu, kdy do České republiky přicházelo hodně vědců bez vazby na místní komunitu. 

Kontakt byl usnadněný tím, že se jednalo o experty ze stejného nebo alespoň podobného oboru. Česká strana jim tak lépe pomohla s pracovním uplatněním.

Buddy program Czexpats in Science sdružuje vědce, a to bez věkového omezení. I když, jak podotýká Petra Luláková, do projektu se z české strany zapojili spíše lidé do 40 let. Z ukrajinské strany byla věková škála také rozmanitá, ale snáze se propojovali mladší vědci, u těch starších byl problém s jazykem – většinou neuměli moc dobře anglicky. 

Aktuálně se do programu registruje v průměru 1 ukrajinský vědec měsíčně, který přemýšlí o odchodu z Ukrajiny. A jak dále uvádí Petra Luláková: „Projekt funguje v dosti pozměněné formě. Spíše na úrovni již vzniklých vztahů z loňského roku. Víme, že z celkových 41 ukrajinských zájemců, jich asi 16 navázalo opravdu bližší kontakt s českým buddy a opakovaně komunikovali. Řada vědců se už vrátila na Ukrajinu, případně si vybudovali dost svých kontaktů a už náš program nepotřebovali. Někteří se i nadále potkávají na našich pravidelných UA-CZ vědeckých Meetupech, které pořádáme každý měsíc ve Student Hubu Bakala Foundation.“

Existují i další buddy programy např. Roztoky pomáhají, Komunitní centrum v Opavě a facebooková skupina Sousedé od Berounky pomáhají ukrajinským rodinám a program organizace Vesna. Bohužel ani od jednoho se nepodařilo získat odpovědi, takže je nemůžeme porovnat s Parťákem pro Ukrajinu.

Důležitost validace původní myšlenky

V Česko.Digital jsme za Parťáka pro Ukrajinu rádi. Proč opravdu neměl úspěch, se můžeme jen domnívat. Pilotní projekt ale ukázal, že služby nebo produkty je nezbytné designovat tak, aby odpovídaly potřebám cílové skupiny. Zajistit se to dá např. metodou Proof of concept:

Zdroj: Itvantage 

Jinak řečeno: I když vám myšlenka projektu může připadat velice přínosná, vždy je dobré za minimálních nákladů ověřit, zda o ni má cílová skupina zájem a že jí vymýšlené řešení pomůže.

Máte digitální produkt, se kterým si nevíte rady? Chcete zavést novou digitální službu a hledáte pomoc či inspiraci? Přečtěte si, jak s námi spolupracovat, a ozvěte se nám!

Editorky: Terézia Palaščáková, Lenka Vaculínová

Korektorka: Romana Přibylová