Již 3. ročník Festivalu se koná 19. června 2023 od 8:30 do 19:00 hodin v Centru architektury a městského plánování v Praze. Cíl festivalu je prostý: opustit kulturu „Nejde to, protože“ a podpořit „Zvládneme to, pokud“. Propojit a podpořit tvůrčí a odhodlané lidi v české veřejné správě - mezi sebou navzájem, i s jejich spojenci zvenku. Účastníky čekají přednášky, panelové diskuse, workshopy, job-fair, networking. A také trochu muziky, filmy, bojovka a letní posezení na trávě. Česko má kompetentní lidi ve veřejné správě. Festival je tu proto, aby je propojil, podpořil a ukázal ostatním, že to jde dělat dobře. Bez lidí s odvahou k inovaci - a chybám a bez ochoty měnit kulturu v úřadech není digitální transformace možná. Festival kreativní byrokracie nám umožňuje probudit chuť k novým myšlenkám a dokázat, že byrokracie nemusí být zkostnatělá. Spolu s dalšími festivaly po celém světě přispíváme ke zlepšování obrazu veřejné správy jako místa pro inovace a smysluplnou a poutavou práci ve veřejném zájmu, říká Matěj Chytil, spolupořadatel Festivalu.

Letošní ročník Festivalu kreativní byrokracie bude zaměřen na témata jako jsou:

  • strojové rozhodování, AI, jeho etická i praktická dimenze
  • vyhodnocování dopadu regulací
  • proč se povedlo české předsednictví
  • brand a vizuální komunikace české veřejné správy 
  • rozmanitost a skleněný strop ve veřejné správě
  • vzdělávání v zemi plné malých obcí

Partnery Festivalu kreativní byrokracie 2023 jsou Hlavní město Praha, Bank ID, Deloitte a České dráhy. Festival spolupořádají Česko.Digital, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) a Kreativní Praha.

Těšíme se na účast a věříme, že společně přispějeme k lepšímu fungování veřejné správy a podpoříme inovativní myšlení v ČR. 

Více o Festivalu na webových stránkách

Podívejte se na reportáž z loňského ročníku na blogu Česko.Digital. Atmosféru připomíná krátké video a záznamy jednotlivých přednášek a diskuzí jsou na Youtube kanálu Česko.Digital.

—--------------------

Kontakt pro média: Martina Habová, martina@cesko.digital, +420 720 363 481

Česko.Digital funguje jako komunita expertních dobrovolníků, kteří ve svém volném čase pomáhají státnímu a neziskovému sektoru s využitím technologií. Během prvních tří let oslovily projekty komunity na 4 000 000 lidí. Česko.Digital sehrálo klíčovou roli během pandemie, kdy se zapojilo do projektů Dáme roušky a Covid portál, a po vypuknutí války na Ukrajině se zúčastnilo projektu Stojíme za Ukrajinou. Více o komunitě najdete na www.cesko.digital

Kreativní Praha je městem zapsaný ústav a naší společnou misí je vytvářet prostředí pro kulturu ve městě. Věříme totiž, že kultura je investice! Investice do místa, ve kterém žijeme, zdraví, společnosti, ekonomiky a do budoucna nepostradatelná síla pro společenský, environmentální a hospodářský rozvoj. Naší prací vytváříme těmto myšlenkám reálné prostředí, aby bylo možné dopad kultury využít na lokální, městské, celorepublikové i mezinárodní úrovni. Podporujeme a realizujeme komunitní projekty, strategicky plánujeme, tvoříme a naplňujeme kulturní politiku města, podílíme se na rozvoji kulturních a kreativních odvětví a také přinášíme nepostradatelnou inspiraci ze zahraničí. Naši práci stavíme na profesní odbornosti, znalosti českého i mezinárodního kulturního prostředí a síle mezioborových spoluprací.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) je příspěvkovou organizací Prahy, která je hlavním koncepčním pracovištěm v oblasti architektury, urbanismu, strategií, městského rozvoje a plánování. Lidé v IPR aktivně propojují, moderují, konzultují, ale také tvoří. Podílí se na významných rozhodnutích v rámci tvorby města. Zpracovávají a koordinují dokumenty strategického a územního plánování a rozvoje, veřejného prostoru či dokumenty dopravní, technické, krajinné a ekonomické infrastruktury. Získávají, spravují a aktualizují data o městě, aktivně komunikují a zapojují obyvatele Prahy do složitých procesů plánování. Budoucnost města pak představují ve svém Centru architektury a městského plánování (CAMP).


Tiskovou zprávu napsaly dobrovolnice Veronika Tomášová a Martina Bogliová.