Proč je zapojení státních institucí důležité pro digitalizaci?

O Festivalu kreativní byrokracie jsem už mluvila v minulém Očima CEO #2, ale dnes navážu takovou „malou“ odbočkou, která se stala jednou z nejdůležitějších milníků za mnoho posledních měsíců.

Když Kuba zakládal Česko.Digital, bylo zásadní (a pořád je), abychom se udržovali jako neutrální organizace, která vede dialog se všemi stranami – ať je to veřejná správa, neziskové organizace nebo firmy.

Nechtěli jsme být chápáni jako další aktivistická skupina, která má ten jediný recept na řešení. Poptávku po technologiích jsme místo toho brali jako dobrý odrazový můstek pro spolupráci (a více jsme o tom mluvili s Kubou v rozhovoru pro Aricomu už před časem). 

Prvním krokem je najít jednotlivé spojence v systému, kteří rozumí našemu záměru a chtějí spolupracovat na řešení. Druhý krok je ale spolupráce s danou institucí, kterou jednotlivec zastupuje, což má úplně jinou váhu a dopad (veřejný závazek a odpovědnost za společné řešení). 

No a jedna taková spolupráce se nám společně s Matějem Chytilem (spolupořadatelem a dramaturgem Festivalu kreativní byrokracie) povedla na akci nazvané Civil Service Talent Hackday 2023. Pokud se ptáte na souvislost s Festivalem kreativní byrokracie, byla to taková „malá“ akce pro 100+ úředníků mezi jednotlivými ročníky Festivalu.

Poprvé vůbec v celé historii se nám podařilo, že většina pořádajících institucí byla z veřejné správy, respektive Česko.Digital bylo jedinou neziskovou organizací mimo veřejné instituce. Velkou zásluhu na tom má právě Matěj, který tuto akci dramaturgicky zajišťoval a zároveň dal maximum prostoru spolupořádajícím institucím, konkrétně Úřadu vlády (Janě Kotalíkové), Ministerstvu vnitra (Jindřichu Fryčovi) a Kabinetu vicepremiéra pro digitalizaci (Zuzaně Ujhelyiové), kterým také patří velké díky za důvěru a společnou práci.

Proč je zapojení institucí tak důležité? Podívejte se na strukturu naší veřejné správy a jejích institucí, které jsou organizovány pro řešení dlouhodobých koncepčních témat (jak dobře to funguje je už jiná debata) a jsou protiváhou k politické reprezentaci, která se střídá každé 4 roky podle volebního uspořádání.

Je pro nás důležité zapojovat úředníky a jejich instituce už při tvorbě našich projektů a nápadů, protože jedině tak můžeme zajistit, že naše nápady a projekty budou mít dlouhodobou perspektivu a budou mít dopad na veřejnou správu. 

Pokud se nám bude dále dařit, rádi bychom je přizvali také jako spolupracovníky na letošní Festival kreativní byrokracie, který pořádáme 19. 6. 2023 znovu v pražském CAMPu, letos to bude jednodenní akce pro 500+ účastníků. Chcete být také součástí? Napište mi na eva@cesko.digital

Co potvrdil náš průzkum o využívání digitálních technologií v ČR?

V posledních měsících jsme v Česko.Digital hledali naši cestu k systémové změně a také si pro sebe pojmenovali problém, který ultimátně řešíme (a po jehož vyřešení můžeme jako organizace spokojeně zaniknout):

📋 Veřejná sféra neumí efektivně využívat potenciál technologií k řešení celospolečenských problémů a zhoršuje tak kvalitu života lidí v Česku.

Součástí cesty systémové změny byla také identifikace bariér. Jednou z našich hypotéz byla absence sdílené vize. To brání využívání potenciálu technologií k řešení celospolečenských problémů.

A protože nám data ohledně absence sdílené vize chyběla, tak jsme se pustili do průzkumu naší hypotézy. Z proběhlého průzkumu docela jasně vyplývá, že Česko brzdí chybějící vize, jak na technologie, a snahy o efektivní používání digitálních technologií jsou roztříštěné.

Výsledky přibližují postoje 41 zástupců 6 skupin české společnosti. Dává nám to lepší (a poměrně detailní) přehled o těch, kteří nám ze své pozice mohou pomoci prosazovat lepší využívání technologií ve veřejné sféře (od politiků, státní správy, samosprávy, médií, vědy až po firmy a neziskové organizace).

Potvrdili jsme si hypotézu, že i přes různé snahy, dílčí vize a strategické dokumenty, chybí jedna sdílená vize, jak využít potenciál technologií naplno, a jako komunita takovou vizi předkládáme. Je to tak další dokument k cestě systémové změny, o které jsme diskutovali.

💡 Co, jak a proč se zkoumalo a jaké jsou výsledky se dočtete: detailně v .pdf na 19 stránkách, stručněji v prezentaci nebo jako shrnutí toho nejdůležitějšího v tiskové zprávě. Čest všem, kteří pomohli.

Díky, že jste dočetli až sem. Pokud máte otázku, zpětnou vazbu nebo se chcete podělit o vaše důležité momenty, jsem vám k dispozici na našem Slacku nebo e-mailu eva@cesko.digital.

Korektorka: Eliška Pituchová