Proč je taková aplikace vůbec potřeba?

V problematice sběru pohozených injekčních stříkaček z veřejných prostranství jako jsou nádraží, dětská hřiště, parky atd. mají největší podíl terénní pracovníci z neziskových organizací, následují městští strážníci a nakonec veřejnost. Jednou z neziskových organizací zabývajících se prevencí a léčbou závislostí na návykových látkách je Magdaléna o.p.s. Její zakladatele, Jířího a Tomáše Zatřepálkovy a Tomáše Žáka, napadlo, že s injekčními stříkačkami by se dalo bojovat ještě efektivněji, pokud by se všechny tři výše uvedené síly spojily.

A tak v roce 2014 vznikl Jehlomat – aplikace, která má zajišťovat rychlou evidenci a bezpečnou likvidaci injekčního odpadu odhozeného na veřejných prostranstvích. V srpnu roku 2020 pak spustili její mobilní verzi.

Aplikace už existuje – proč tedy zapojení Česko.Digital?

Než jsme spojili síly, používalo Jehlomat dvaadvacet terénních programů pro uživatele návykových látek (což je zhruba 20 % všech terénních programů zabývajících se drogově závislými) a jedna stanice městské policie. Umožňovala rychlé zaznamenávání nálezů a následné plánování pochůzek terénních pracovníků nebo varování veřejnosti. Protože tvůrci Jehlomatu jsou lidé z praxe, uvědomovali si jeho nedostatky:

 • nesystematičnost sběru
 • chybějící koordinace aktivit neziskových organizací a městské policie
 • větší informovanost a zapojení veřejnosti
 • nedostatečné technické znalosti jejich týmu
 • menší množství zapojených subjektů (terénní programy, městská policie)

Proto se obrátili na nás a v srpnu roku 2020 se Jehlomat zařadil mezi projekty Česko.Digital. Požadavek zněl jasně: inovovat aplikaci tak, aby do ní terénní pracovníci, městská policie a veřejnost mohli společně zadávat data o nalezených injekčních stříkačkách. Aplikace zároveň měla být jednodušší, uživatelsky přívětivější a hlavně atraktivnější pro terénní programy v ČR, aby se urychlil sběr materiálu a minimalizovala se rizika pro zdraví veřejnosti.

A co se podařilo?

Expertním dobrovolníkům se během práce na projektu Jehlomat podařilo:

 1. navrhnout infrastrukturní řešení
 2. provést uživatelský výzkum
 3. dvakrát uspořádat Hack day
 4. dodat demo s 23 funkcemi z 29 požadovaných
 5. vytvořit novou vizuální identitu a brand identity
 6. navrhnout komunikační strategii pro šíření aplikace napříč organizacemi
 7. vytvořit propagační video
 8. sepsat dokumentaci GDPR k používání aplikace

„Osobne vnímam, že Jehlomat má celospoločenský prínos hneď v niekoľkých rovinách. V prvej, vďaka Jehlomatu budú data o nálezoch injekčných odpadov v ČR zaznamenávané elektronicky, čo znamená, že sa budú ľahšie, rýchlejšie a presnejšie vyhodnocovať. To môže výrazne pomôcť terénnym programom v sledovaní pohybu skupín závislých osôb a v udržiavaní ich ‚pod svojou kontrolou‘.

V druhej rovine má Jehlomat za cieľ detabuizovať v spoločnosti problematiku závislostí. Jehlomat chce, aby verejnosť vnímala terénne programy ako sociálnu službu, ktorá so skupinami závislých osôb aktívne pracuje a my ostatní sme vďaka nej v bezpečí (nešíria sa infekčné choroby a podobne).

V neposlednom rade Jehlomat ponúka návod, ako naložiť s injekčným odpadom nájdeným na ulici, takže má nepochybne aj edukatívny rozmer,“ shrnuje přínosy projektu koordinátorka Lucia Poláková.

Plánem je, aby terénní pracovníci, městská policie nebo veřejnost mohli jednoduše zadat nález injekční stříkačky přímo do mobilní aplikace pomocí interaktivní mapy. Součinností těchto tří složek by se měl zefektivnit proces sběru a likvidace infikovaného materiálu z ulic měst a obcí České republiky.

👉 Práce na Jehlomatu rozhodně nekončí, pokud chceš organizaci Magdaléna pomoci s dotažením aplikace do konce, ozvi se jí!

Korektorka: Olga Zörnerová