Rok 2022 byl nesmírně náročný – ostatně jako pro všechny. Po doznívající koronavirové krizi jsme si nestačili oddechnout a začátkem roku jsme se rovnýma nohama ocitli ve válce na Ukrajině. Právě krize fungují pro komunity dobrovolníků jako momenty, ve kterých si o to intenzivněji mnoho lidí uvědomuje potřebu pomoci druhým, protože je existenční situace zasahuje v blízkosti nebo dokonce osobně.

My v Česko.Digital jsme pomáhali tím, co umíme nejlépe, a to je naše expertiza v oblasti technologií. Bylo potěšující, že na rozdíl od koronavirové krize lidé věděli, jak se k nám připojit a zároveň vnímali důležitost spolupráce a společné tvorby řešení.

Krize do jisté míry ovlivnila také první polovinu roku a systematickému rozvoji organizace a našich plánů do dalších let jsme tak věnovali prázdniny a začátek školního roku (později, než jsme původně chtěli). Když se ohlédnu, jak se podařilo Česko měnit k lepšímu, jsem vděčná:

  • podpořili jsme integraci více než 450 tis. lidí, kteří uprchli před válkou a hledali v Česku pomoc a bezpečí,
  • podpořili jsme start Digitální informační agentury a v rámci platformy Společně a digitálně pomáhali prosazovat digitalizaci mezi vládní priority v Česku,
  • pomáhali jsme neziskovým organizacím spustit digitální řešení s potenciálem milionů uživatelů jako Preventivka, Volební kalkulačka, Safezóna, Nepanikař nebo Zachraň oběd.

Jako organizace jsme si také procházeli nelehkým obdobím, začátkem roku jsme zmenšili náš tým o 25 %, jelikož podpora od potencionálních partnerů byla menší, než jsme očekávali. Nebylo to vůbec jednoduché ani lidsky (a vlastně to byl můj nejhorší moment za celé 3 roky), ale překonali jsme to. Velké poděkování patří celému kmenovému týmu za jejich podporu v tomto období.

Po prázdninách jsme prožili v kmenovém týmu ještě dvě výrazné změny. Rozloučil se s námi v placené roli Karel Minařík jako CTO (a zůstává v dobrovolnické roli), připojil se k nám Honza Kotara v roli COO. Je celkem nezvyklé nemít v placeném týmu CTO pro technologickou komunitu, ale zkusíme to tak (a doporučoval to i Karel). A Honza v roli COO je úspěch pro organizaci, tým i snad nakonec Honzu, protože pro každého CEO je požehnáním najít dobrého COO.

Během druhé poloviny roku jsme ve spolupráci s Ashoka věnovali hodně času tomu, jak může Česko.Digital ještě systematičtěji pomoct k lepšímu Česku, kde technologie jsou pokrokem, nikoliv překážkou. Hodně času jsme věnovali hledání systémové změny a kolektivního dopadu, podařilo se nám také definovat klíčový problém, na který se chceme v následujících měsících a letech ještě výrazněji zaměřit:

Veřejná sféra neumí efektivně využívat potenciál technologií k řešení celospolečenských problémů a v důsledku tak zhoršuje život lidí v České republice. 

Co se nám z mého pohledu nepovedlo je oslovit ke spolupráci hlavní partnery pro Česko.Digital. Jsme technologická komunita, takže nás přeci chtějí podporovat české technologické firmy, které chtějí lepší Česko.Digital společně s námi (jedná se o podporu ve výši dvou platů programátorů na rok). Ano, takhle jednoduše jsme si to představovali, realita je jiná a je to jedno z témat, které je pro mě prioritou k řešení.

Začínala jsem citátem a citátem zase končím. „Zkušenost není to, co se vám stane. Zkušenost je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo,“ řekl Aldous Huxley.

Přeji vám i nám, ať se ze zkušenosti roku 2022 poučíme pro naši budoucnost co nejlépe a jsme připraveni čelit všem výzvám budoucnosti s pokorou k sobě i druhým kolem nás.