Kdyby tě zajímalo, kdo byli účastníci tohoto Mastermindu a koho to v článku citujeme, na konci článku najdeš jejich seznam a čím se zabývají.

Kdo je to vlastně product designer?

— zeptal se na úvod facilitátor Mastermindu Marek Mencl. Zdá se vám zvláštní chodit na akci o product designu a nebýt si jistý, co to je? Tak to samozřejmě nebylo. Skupina se s Jirkou shodla, že produktový design v sobě nezahrnuje pouze „designerské hard skills“, tedy samotný návrh či výrobu prototypů k testování, ale je pro něj podstatný i návrh strategie a abstraktního dopadu celého projektu. Jak jsme si ale ověřili, v každé organizaci je rozdělení produktových a designérských rolí trochu odlišné.

V některých velkých společnostech roli product designera ani typicky nenajdete, jeho kompetence jsou rozdělené mezi samostatné role. Jak sdílela Milli, v IT firmě vyvíjející software například spolu pracují product manageři, kteří jsou zodpovědní za různé části produktů. Na zadání projektů pak pracují s UX designery, vývojáři a dalšími pozicemi, které mají větší přesah do samotného navrhování (což ale neznamená, že dělají jen to).

V jiných společnostech zase působí scrumoví product owneři, kteří reprezentují zájmy stakeholderů, udávají produktu směr a prioritizují práce na něm. Často si k ruce berou externí designery a přijímají jejich nápady pro nové procesy a prototypy, zatímco oni sami přispívají svojí expertízou a znalostí prostředí, jak podotkla Martina.

Poznejte metodiky, ale nebuďte dogmatičtí

Klára ostatním položila dotaz o tom, co je minimalistický design proces, když máte typicky menší časové, finanční i personální prostředky než v komerčním prostředí – které aktivity a výstupy jsou „must-have“, a které jdou naopak oželet. Zažila totiž jak „úplný punk“ a neustálé hledání kompromisů, tak velmi maximalistický, poctivý design proces, který měl ale možná trochu velké oči a rozsah projektu musel těsně před prvním spuštěním projít velkým ořezáním.

Markovi Malíkovi se i na dopadových projektech osvědčilo začít workshopem na poctivý product discovery kick-off se stakeholdery, ke kterému mají v Kenticu parádní materiály veřejné pro všechny. Další aktivity pak navrhuje podle toho, co zjistí během workshopu, ale obecně se opírá o známý framework Double Diamond. Ten inovační proces rozděluje na čtyři fáze – Discover (průzkum tématu, do šířky), Define (zvolení správného problému k řešení, zúžení tématu), Develop (průzkum možných řešení, do šířky) a Deliver (výběr a vypilování zvoleného řešení).

Zdroj: Digi-ark

Jirka by byl ale obecně s frameworky opatrný. Sám má radši zjednodušený popis Double Diamondu „1) Doing the right thing, 2) doing the thing right“ – aktivity v procesu je zkrátka potřeba navrhnout tak, aby bylo napřed jasné, co je správné dělat, a pak to udělat správně.

Za Lukáše, Kláru a Lilly je u dopadových projektů klíčová právě destilace hlavního problému. Jak upozornila Martina, chaos na začátku je normální. Čas, který věnujete zorientování se a třeba i dlouhému procesu, vedoucímu k dobré definici problému, rozhodně není ztracený. 

Co je pak minimal viable product (MVP)? Veskrze jsme se shodli, že tím myslíme minimální výstup, který přinese nějakou hodnotu, první krok k řešení definovaného problému či zadání (jak upozornil Jirka, design nemusí vždy nutně řešit „problém“, ale rozvíjí nápad či záměr). Radek přispěl i termínem minimal testable product (MTP) – minimální výstup, na kterém se dá ověřit smysluplnost směru řešení. Zároveň jsme se ale bavili o tom, že vedle MVP musíme mít i vizi, jak má jednou vypadat „perfektní produkt“, aby MVP nebylo šlápnutím vedle a zavřením některých cest (tato vize se někdy označuje termínem „north star“ neboli severka).

💡Co je to Mastermind? Je to setkání malé skupinky (7–8) expertů, kteří se vyjadřují k předem daným otázkám, zatímco další zájemci mohou poslouchat. Není cílem ucelit teoretické postupy, ale společně si nasdílet tipy z praxe. Více si o tomto formátu můžeš přečíst v článku „Nudným panelovým diskuzím odzvonilo, přivítejte Mastermind“.

Čím dřív vyřešíte finance, tím lépe

Radka zajímalo, jak ostatní na svých projektech řešili v rámci designového procesu finanční stránku. Na Moudré Síti se peníze řešily hned při startu projektu, aby se vědělo, zda bude projekt v budoucnu vůbec udržitelný. I podle Lukáše je to neopomenutelná otázka, na Preventivce se například od začátku snažili myslet na to, jak bude provoz financovaný a udržitelný po skončení inkubace.

Podle Martiny tato otázka ale není vždy na začátku řešitelná – business model můžete v některých případech vyvinout i časem, například tak, že objevíte nové komerční aktivity, které pak ty neziskové pokryjí.

Social Lean Canvas pro product design? Ne bez procesu

Romča se zeptala na názor ostatních ohledně Social Lean Canvasu, formátu přehledu projektu, který Česko.Digital běžně vyplňuje na začátku každého nově příchozího projektu. Marek Malík ho ve velké oblibě nemá kvůli tomu, že někdy svádí k zaměření se na konkrétní řešení bez poctivého procesu vedoucího k jeho výběru. 

Samotný formát ale špatný není, zvlášť, předchází-li mu právě proces – Marek Mencl uvedl, že ho zvolil za výstup inkubačního procesu, a že k němu vedly minimálně 3 workshopy. I Lukáš nebo Martina se Social Lean Canvasu zastali jako dobrého formátu, jak ucelit základní přehled o projektu a prezentace projektu např. investorům nebo markeťákům. Každý se v něm totiž velmi rychle zorientuje a najde podstatné informace. Marek Mencl Social Lean Canvas oceňuje i díky tomu, že oproti tradičnímu Lean Canvasu obsahuje i položku dopadu – sociálního i environmentálního, pozitivního i negativního. 

Ukázka Lean Canvasu pro aplikaci Preventivka

Další doporučené tipy pro product design

🧠 Marek Mencl v této souvislosti připomněl i framework Design Value britského Design Council, ze kterého pochází i výše zmíněný Double Diamond.

🧠 Zároveň Klára zmínila český zdroj 100metod.cz od KISK FF MU, v kterém lze kromě spousty designerských metod najít i metody zabývající se etikou designu.

📖 Klára doporučila knihu Think First od Joea Natoliho, která podle jejího názoru hezky zobecňuje hlavní otázky design procesu na úplný základ.

Motivace k dobrodesignu a jedna rada na závěr

Na závěr jsme se na popud Jirky bavili o samotném smyslu toho, proč dělat dopadové projekty. Petr zmínil jednoduchost toho někomu pomoci – malé, jednorázové výpomoci tolik nestojí, ale ostatním můžou pomoci hodně. Lilly se ve své práci setkává s odlišnými kulturami a při cestování si uvědomuje, že komunita a vracení zpátky má zkrátka smysl, protože dobro se vrací. Podobně to vidí i Milli, které dělá radost vidět výsledky své pomoci. Otakar připomněl i skvělou komunitu v Česko.Digital, která člověka podrží. 

A jakou jednu radu by účastníci šestého Mastermindu dali budoucím product designerům dobroprojektů Česko.Digital? 

💙 Petr pozitivně parafrázoval slavné „A komu tím prospějete?“myslet na ty, pro které projekt děláme.

🌟 Za Radka je důležité začít vizí a misí projektu a na ty pak myslet.

🧘‍♀️ Podle Kláry je třeba myslet i na sebe – abychom nedělali něco, co nedává smysl a radost nám samotným.

☀️ Lilly doporučila být ale zároveň určitě trpělivý a pozitivní.

💪 Martina vzkazuje „**Don’t give up!**“.

⚠️ Lukáš doporučuje myslet i na dobu, až projekt po akceleraci nebo inkubaci nebude v Česko.Digital.

💁‍♀️ Milli doporučuje nebát se to zkusit i přes vlastní nejistotu.

🧭 Romča připomíná, že máme v Česko.Digital super Digi průvodce, s kterým se v projektu neztratíme.

🤝 Marek Malík doporučuje konzultovat svoji práci s dalšími designery a pomáhat si.

💓 „Ego nechte za dveřmi, jděte do projektu s otevřeným srdcem,“ říká Otakar.

👫 A podle Lucie je nejlepší se soustředit se na dopad projektu a nechat se inspirovat a nabíjet komunitou.

Díky Romče Pokorné z Česko.Digital a Julii Heleně Losekoot Szymanské z Gen (ex. Avast) za organizaci akce, Marku Menclovi z Pábení za skvělou facilitaci a všem účastníkům za skvělé postřehy!

Účastníci:

 • Radek Sojka (product manager, v č.d projektový koordinátor –  Nedlužím státu)
 • Lilly Ahou Král (owner vzdělávací agentury, fundraiser, PRistka, koučka, v č.d mentorka – Moudrá Síť, Nepanikař)
 • Martina Bláhová (inovační designerka – QDesigners)
 • Jirka Sekera (strategie & design)
 • Lukáš Přikryl (marketingový specialista, v č.d mentor – Preventivka, Volební kalkulačka)
 • Milli Bošková (SW Engineering in Test, v č.d designerka – Moudrá Síť)
 • Marek Malík (product designer v komerční firmě, v č.d product designer pro Zachraň jídlo)
 • Lucie Poslední (projektová manažerka, v č.d na projektu Moudrá Síť)
 • Otakar Hypš (designer – na volné noze, v č.d na projektu Preventivka)
 • Romana Pokorná (Česko.Digital – akcelerátor pro neziskové organizace)
 • Petr Bechyně (web analytik & UX konzultant na volné noze)
 • Klára Scholleová (UX/UI designerka, v č.d Volební kalkulačka a Místo ve škole)

 

Jak se do Mastermindu zapojit?

Setkání se uskutečňuje jenom v rámci komunity a není veřejně přístupné. Jestli chceš absolvovat nějaký Mastermind, napiš naší Delivery Lead Romaně Pokorné na romana@cesko.digital důvod, proč se chceš zapojit. 

Podmínka je, že jsi teď nebo v budoucnu z neziskové či státní sféry nebo jsi zkušeným seniorem jako Product Owner, Product Designer, Scrum Master a Tech Lead. Taktéž chceš své zkušenosti sdílet s veřejnou sférou a č.d dobrovolníky. Těšíme se na tebe!

Korektorka: Eliška Pituchová