Product Owner: Adéla Sedláčková

Adéla v Loono pracuje již 4 roky. Na pozici Product Ownera je od ledna tohoto roku. Počátek spolupráce s dobrovolníky komentuje: „Tým si musel ujasnit očekávání, co a kdo to vlastně Product Owner bude, a co a jaká bude jeho práce.“

Popis pozice

Product Owner je mozkem produktu. Bývá ze zadavatelské organizace a spojuje lidi ke společnému cíli. Zná produkt a zvyklosti společnosti. Představuje hlas zákazníka – zná jeho potřeby a získává od zákazníků zpětnou vazbu. 

Role Product Ownera je nositelem vize a cíle produktu, ví, kam projekt směřovat a jaký by měl být výsledek. Bývá zodpovědný/á za rozhodování ohledně toho, na co se tým zaměří, v jakém rozsahu a v jakém pořadí. 

Komunikuje se zákazníky, zadavatelem i týmem, bere v potaz jejich pohled, pracnost zadaného úkolu, možná rizika i míru nejistoty.

Dovednosti Product Ownera:

 • Efektivní komunikace 
 • Aktivní řízení projektu 
 • Prioritizace 
 • Profesionalita a efektivita
 • Schopnost dávat a přijímat zpětnou vazbu

Co Adélu projekt naučil

„Naučila jsem se důvěřovat týmu, který je složený ze zkušených lidí, kteří jsou otevření a schopní vymýšlet nové řešení. Člověk přichází s vizí, kterou tým společně vytvoří. Je úžasné, že dobrovolníci věnují svůj čas naší misi,“ dodává Adéla.

Role Product Ownera pod drobnohledem

Zajímá tě práce Product Ownera? 

Přečti si oborové články o tom jak se jím stát (i s tipy na četbu) nebo se podívej, jak k této roli přistupuje Česko.Digital. Adéla také doporučuje e-book, blog a webináře nebo šikovné frameworky

Scrum Master: Adéla Kalusová

Adéla má background projekťáka, ale v rámci vývoje Preventivky se ujala pozice Scrum Mastera. „Role Scrum Mastera se během projektu vyvíjela. Zpočátku jsem měla pocit, že je třeba využít schopnosti z projektového řízení, ale poté jsem mnohem více využila dovedností z agilních projektů,“ popisuje roli Adéla.

Popis pozice

Scrum Master pomáhá týmu odstranit překážky, úzce spolupracuje s Product Ownerem, pomáhá oddělit fakta od domněnek a moderuje týmové ceremonie (pravidelná pracovní setkání).

Plánuje schůzky a snaží se navést fungování týmu správným směrem – věnuje maximální úsilí vytvoření samořiditelných týmů. Adéla Kalusová pozici hodnotí takto: „Práci Scrum Mastera vnímám jako schopnost být flexibilní vůči týmu. Přicházet s inovativními nápady jak např. zefektivnit komunikaci a vytvořit lidem příjemné pracovní prostředí.“

Scrum Master zajišťuje, aby komunikace v týmu i mimo něj byla přátelská, s respektem, konstruktivní a každý v ní měl dostatek prostoru. Pomáhá týmu hledat způsoby jak učinit práci produktivnější, zábavnější a přínosnější nejen pro zákazníky, ale i pro tým, a dohlíží na kvalitu práce. 

Člověk na této pozici vysvětlí zadavateli agilní, iterativní a inkrementální způsoby práce a jejich výhody. Je pravou rukou Product Ownera a pomáhá týmu zhostit se zodpovědnosti.

Dovednosti Scrum Mastera:

 • Schopnost vést a motivovat lidi 
 • Schopnost řešit konflikty
 • Empatie a naslouchání
 • Komunikační dovednosti
 • Pozitivní přístup a flexibilita v myšlení

Dobrovolnictví vs. život

V rámci dobrovolnictví může člověk nabídnout relativně málo času, proto by neměl Scrum Master vytvářet tlak, kdy bude práce hotová. V obdobných projektech neexistují stand-upy (denní schůzky), proto musí Scrum Master budovat tým, který postupně naladí na stejnou vizi – často ve spojení s Product Ownerem.

První kroky Scrum Mastera na nové pozici

„Na začátku jsme hodně mluvili o procesech a nástrojích, se kterými umíme pracovat. Nakonec jsme se rozhodli používat Jiru. Všichni jsme na ni byli zvyklí. Dále jsme otevřeli debatu, jak chceme, aby fungovala. Z týdenních schůzek jsme se následně přenesli do agilních callů,“ dodává Adéla.  

Co Adélu projekt naučil

„Jak efektivně hospodařit s časem. Pracuji na full-time a vedle toho se snažím dobrovolničit. Spolupráce mi mimo jiné dala fajn kamarády,“ komentuje svoje zkušenosti Adéla.

Role Scrum Mastera pod drobnohledem

Zajímá tě práce Scrum Mastera? Přečti si články jak se jím stát bez zkušeností nebo se inspiruj popisem role od Česko.Digital. Adéla také doporučuje články a obsah z komunity Scrum.

Product Designer: Otakar Hyps

Aplikace Preventivka byla Otův pilotní projekt v Česko.Digital. Počátek spolupráce hodnotí takto: „Překvapily mě podkladové materiály podložené daty, která často v praxi nenacházím. Projekt byl hodně o čtení, rozhovorech s Product Ownerem a porozumění datům –⁠ jaký problém řešíme.“

Popis pozice

Člověk na pozici Product Designera musí zhodnotit současný stav platformy a pochopit, o co v projektu jde –⁠ tedy potřeby zákazníků vs. vize Product Ownera. 

Společně s vývojáři spolupracuje na vývoji technologického řešení a navrhuje odpovídající směr a obrysy výsledného stavu.

Designer kreslí průchodové cesty uživatelů, tedy jak bude aplikace zapadat do života člověka, který ji bude používat. Dále kreslí skeče, vymýšlí příběh aplikace a navrhuje finální design, např. ve Figmě.

Dovednosti Product Designera:

 • Empatie a naslouchání 
 • Strategické myšlení
 • Moderování diskuzí ohledně zákazníkových potřeb
 • Schopnost vyvíjet  v souladu s cílem Product Ownera 
 • Expertní dovednosti v oblasti designu
 • Týmová spolupráce

V projektu se hodila každá designérská ruka

Tým se hodně měnil, zpočátku na projektu pracoval Otakar a Jirka Diblík, který pomohl s vykopnutím aplikace, a Product Owner. Postupem času začínalo přibývat práce, na kterou už jediný dobrovolník nestačil.

Tým hledal další dobrovolníky, kteří se postupně připojili – část se stala mentory pro juniory, kteří neměli zkušenosti, zbytek navrhoval design ve Figmě a Otakar vše zastřešoval.

Co Otakara práce na projektu naučila

„Naučil jsem se přizpůsobit práci tomu, co je aktuálně nejvíc potřeba – prioritizaci. Největší přínos byl naučit se pracovat s týmem designéru jako leader, což pro mě byla velká novinka a super zkušenost. Pochopil jsem, že tým dokáže fungovat efektivně i na dálku a projekt se nakonec stal mým dítětem, které jsem ve chvíli, kdy byl hotový, nechtěl opustit,“ říká Otakar.

Role Product Designera pod drobnohledem

Chceš se dozvědět jak na roli Product Designera? Přečti si články o tom, co tato role obnášíjak k ní přistupovat nebo se podívej na charakteristiku této role v Česko.Digital. Otakar na závěr doporučuje krátký whitepaper, který popisuje roli Designera.

Tech Lead: Martin Ladecký

Martin byl na palubě projektu od samotného začátku. K práci říká: „Náš cíl nebyl jenom dokončit aplikaci, šlo nám o dlouhodobou udržitelnost, bez údržby. Loono nemusí platit za servery a nikdo se nemusí starat o aktualizace operačního systému apod. Nasměrovali jsme tedy projekt do cloudu.“

Popis pozice

Tech Lead má na starosti technické vedení projektu: analyzuje technické řešení, vybere technologie a zvolí strategii vývoje, kterou rozdělí do jednotlivých etap a ty do konkrétních problémů (issues). 

Člověk na této pozici popíše množství a povahu expertních dobrovolníků, které jsou pro vývoj nezbytné, a s koordinátory projektu sestaví developerský tým, který průběžně doplňuje. 

Tech Lead odpovídá za efektivní postup práce developerů a pravidelné code reviews a pull-requests (pravidelná komunikace s vývojáři) – za úkol má i ořezávat nápady designérů, aby byla aplikace realizovatelná v rámci vývoje.

Zdroj obrázku

Dovednosti Tech Leadera:

 • Projektový management
 • Znalosti jazyka vývojářů
 • Odpovědnost za deadline
 • Schopnost vést a motivovat lidi na dálku (v proměnlivém prostředí)
 • Znalost GitHubu

Výběr platformy pro Preventivku

„Dlouho jsme přemýšleli o technologii pro vývoj aplikace. Nakonec jsme se rozhodli pro Flutter, open source, který nám umožnil současně vyvinout aplikaci pro iOS i Android – stačil nám menší počet lidí. Problémem bylo minimum zkušeností s jazykem, který byl a stále je poměrně nový,“ přidává Martin. Jelikož aplikace uchovává nemalou řádku dat a importy ze státního sektoru, byla třeba i práce backend vývojářů.

Co Martina práce na projektu naučila

„Full-time člověk jako já dostává dobrý pocit naplnění a smyslu své práce. Naučil jsem se práci na full remote, nové technologie a postupy. Studenti dostali příležitost získat nové zkušenosti a lidé v týmu všeobecně nabrali zajímavé zkušenosti,“ dodává Martin.

Role Tech Leada pod drobnohledem

Co dělá přesněji Tech Lead? Přečti si tyto tipy jak se jím stát, co vše to obnáší nebo zjisti, jak k roli přistupuje Česko.Digital. Martin taky doporučuje článek o této pozici.

IT analytik: Jana Hejnová

Jana se do projektu připojila relativně pozdě, a to až ve chvíli, kdy začínal vývoj – což byl hendikep, který musela dohnat. Pracovní náplň se v průběhu práce na projektu formovala podle aktuálních potřeb týmu.

Popis pozice

IT analytik zprostředkovává komunikaci mezi vývojem, Product Ownerem a Designerem. Člověk na obdobné pozici dodává informace vývojářům – připravuje zadání, které vychází z designu.. V Jiře rozštěpí úkony na stories, aby mohli vývojáři začít pracovat, a postupně ladí detaily.

Dovednosti IT analytika:

 • Kritické myšlení
 • Dobré komunikační dovednosti
 • Vizuální představivost v rámci dat a jejich reprezentace
 • Dobré řešitelské schopnosti
 • Přesah do vývoje i designu

Co Janu práce na projektu naučila

„Práce na projektu pro mě byla osvědčující. Měla jsem možnost pracovat s fajn lidmi, seznámit se s novými technologiemi a poznat doménu, ve které jsem se předtím nepohybovala. Během projektu jsme řešili zajímavé výzvy a udělali spoustu chyb – ale i to nás posunulo a obohatilo, proto času stráveného na projektu rozhodně nelituji,“ doplňuje Jana.

Role IT analytika pod drobnohledem

Co vše představuje role IT analytika? Přečti si článek o této pozici.

Přidej se k nám!

Zaujal tě příběh dobrovolníků nebo chceš nahlédnout do procesů agilní metodiky? Přidej ruku k dílu a dostaň se do skvělé komunity přes přihlašovací formulář www.join.cesko.digital!

Korektorka: Kateřina Sikorová