Deklaraci, která bude sloužit jako základ vzniku budoucího centra, společně zformulovali účastníci konference “Open Source Driving the European Digital Decade” 16. září v Brně. Konferenci pod záštitou českého předsednictví v Radě EU pořádala bruselská nezisková organizace OpenForum Europe ve spolupráci s lokálními partnery Česko.Digital, Otevřená města, Open Content a Masarykovou univerzitou. Z komerčního sektoru se na organizaci akce významně podílela společnost Red Hat.

„Open source je jedním z pilířů inovace dnešního digitálního světa. A pokud se nám podaří jej plošně prosadit, je cenným přínosem pro digitální transformaci veřejné správy a digitální rozvoj Česka. Deklarací vnímám jako logické vyústění zájmu v další konkrétní kroky a společný hlas. Těší mě, že jsme za Česko.Digital u toho a budeme veřejnému sektoru partnery ve snahách, aby idea národního centra nezůstala jen na papíře,“ uvedla Eva Pavlíková, ředitelka komunity expertního dobrovolníků Česko.Digital.

Většina aplikací dnes obsahuje komponenty open source. Podle organizátorů konference představuje podpora otevřenosti vhodné využití veřejných prostředků, jelikož open source umožňuje svobodu volby a vývoj přeshraničních digitálních služeb, které jsou interoperabilní. Z otevřeného přístupu navíc může těžit každý. I podle nedávné studie Evropské komise by zvýšení podpory open source o 10 % mohlo zvýšit HDP evropského regionu až o 100 miliard eur.

„Mezi hlavní výhody nově vznikajícího národního centra pro Open Source, tzv. OSPO, patří díky spolupráci více partnerů větší viditelnost tématu a propojení kapacit obdobných iniciativ, jak se tomu již děje nyní např. na platformě Společně a digitálně. Přesně to stálo i za myšlenkou uspořádat mezinárodní konferenci. Za Otevřená města vnímáme důležitost propojení aktivních osob z veřejné a akademické sféry v oblasti Open Source jako klíčové pro další rozvoj tématu v České republice a právě na to má „OSPO“ sloužit“, říká člen výboru Otevřených měst, Jiří Marek.

Jako zástupce Evropského parlamentu se konference účastnil Marcel Kolaja, který výstup akce zhodnotil takto: „Jsem velice rád, že Evropa začíná aktivně podporovat technologie Open Source napříč institucemi. Vytvoření české odnože Open Source Program Office (OSPO) pod patronátem Evropské komise zde v Brně zcela určitě pomůže. OSPO pomůže veřejné správě a také akademické obci zvýšit využívání Open Source Software a přispěje k větší udržitelnosti ekosystému Open Source.“

Myšlenku vzniku národní Open Source Program Office podporuje i Ondřej Profant, hlavní poradce vicepremiéra ČR pro digitalizaci: „OSPO vnímáme jako přirozeného partnera pro DIA v oblasti otevřeného software. Díky této spolupráci máme šanci dosáhnout úspor a efektivnějších řešení.“

---

Další podrobnější informace o výstupech konference Vám sdělí Anežka Müller, e-mail: anezka@cesko.digital, tel.č.: 773 633 753.

Česko.Digital je komunita expertních dobrovolníků, kteří rozumí technologiím, pro bono pomáhají neziskovým organizacím i státu, a mění tak Česko k lepšímu. Od svého založení v květnu 2019 propojila přes 5 400 vývojářů, designérů, projektových a produktových manažerů a marketérů. Stojí za projekty www.ucimeonline.cz, www.damerousky.cz, , www.safezona.czwww.stojimezaukrajinou.cz.

Více o komunitě najdete na www.cesko.digital.