Kde se vzala a co přesně znamená práce z domova

První návrhy práce z domova se objevily v USA v souvislosti s ropnou krizí již v roce 1973. Další vlna přišla v důsledku teroristických útoků 11. září 2001. Tehdy se zaměstnanci začali obávat o svoji bezpečnost v místech s velkou koncentrací lidí. Postupně, jak docházelo k rozvoji informačních technologií, se začalo o práci z domova mluvit také v souvislosti se slaďováním osobního a pracovního života zaměstnanců

V každém případě podle studií realizovaných v roce 2018 využívalo práci na dálku v České republice pouhých 4–8 % zaměstnanců. Práce z domova byla považována především za benefit, kterým se hlavně velké společnosti snažili udržet stávající či nalákat nové zaměstnance. 

💡 S touto situací plně koresponduje poměrně skromná právní úprava problematiky. 

V současné době se práci z domova věnuje pouze jedno ustanovení §317 Zákoníku práce. To v podstatě vymezuje, že na pracovníka, který nepracuje na pracovišti, se vztahují všechna ustanovení Zákoníku práce, s výjimkou tří oblastí. Jsou to – rozvržení pracovní doby a prostojů, náhrada mzdy při důležitých osobních překážkách v práci a náhrada mzdy za práci ve svátek. Všechna ostatní ustanovení Zákoníku práce se na práci z domova vztahují, a to často způsobuje různé výkladové i praktické komplikace.


Jak pandemie změnila home office

Propuknutí pandemie COVID-19 tento stav zcela zásadně proměnilo. Firmy zkrátka neměly na výběr, a tak to, o čem se dlouhé roky jen debatovalo, se uskutečnilo prakticky ze dne na den. A to i v odvětvích, u kterých byla práce na dálku do té doby nemyslitelná (např. učitelé, státní úředníci). Odhaduje se, že z domova pracovala až jedna třetina pracujících. 

Ne každý ale doma měl adekvátní technické vybavení a prostředí vhodné pro nerušenou práci. Chyběly procesy kontroly práce ze strany nadřízených a řada lidí jednoduše nebyla na práci z domu zvyklá (až 40 % s ní nemělo do té doby vůbec žádné zkušenosti). A, i když se my všichni  pravděpodobně nadále potýkáme s různými obtížemi, hlavní rady pro efektivní práci se dají zobecnit.


Praktické tipy na práci z domu

Všechna doporučení, která jsem pro vás našla, se shodují na jednom – nejdůležitější je vyčlenit si pro práci svůj vlastní prostor. Místo, které bude jen vaše a bude s prací jasně spojené. Kde vás nebude nic rozptylovat, a tak se vyhnete zbytečné prokrastinaci a odbíhání od pracovních úkolů. 

Až budete mít jasno v tom, kde budete pracovat, určete si také, kdy budete pracovat. Pokud máte časovou volnost, stanovte si vlastní pracovní hodiny. Dobré je vyzkoušet si, v jakou denní dobu jste nejvýkonnější, a pracovní režim tomu přizpůsobit. Naopak v době, kdy vaše výkony klesají, jděte na procházku nebo se protáhněte. Provětráte si hlavu, a bude se vám lépe pracovat. 

Aby vám práce nezačala zasahovat do osobního života, důsledně dbejte na to, abyste práci ve vymezený čas dodržovali. Když začnete některý den brzy ráno videokonferencí, skončete s prací dřív. To samé platí i o nastavených pauzách. Tím, že si je budete cíleně zkracovat, naděláte víc škody než užitku. Pokud víte, že to pro vás může být problém, využijte online stopky např. Timer Tab, které vám vždy připomenou, že je čas dát si od práce pauzu. 


Technologie, které vám pomohou být na home office efektivnější

ONLINE MEETINGY: Videokonference jsou zřejmě nejpoužívanějším nástrojem pro práci na dálku. Pandemie ukázala, že i když výhradně virtuální jednání není ideální řešení, velkou část osobních schůzek lze takto bez problémů nahradit. Mezi nejčastěji používanými nástroji pro videokonference, se kterými se můžete setkat jsou Zoom, Teams či Google Meet.

ONLINE ÚLOŽIŠTĚ: Druhým klíčovým nástrojem je sdílení dokumentů a souborů na cloudovém úložišti. S kolegy tak můžete spolupracovat v podstatě stejně, jako když v kanceláři využíváte společný disk na serveru. Pro online sdílení se využívají Google Disk, OneDrive nebo Dropbox.

ONLINE CHAT: Nedostatek kontaktu s kolegy, odzicení a ztrátu týmového ducha vám pomohou částečně nahradit chatovací aplikace. Díky tomu budete mít přehled, na čem kdo pracuje a co se ohledně jakého projektu řeší, skoro stejně, jako byste vnímali hovory v kanceláři. Pro tyto asynchronní konverzace firmy využívají nástroje jako Slack nebo Google Hangouts.

ONLINE ŘÍZENÍ: Pokud je vaše práce alespoň z části projektová, neobejdete se bez nástrojů pro jejich řízení. Díky tomuto softwaru budou mít všichni členové týmu přehled o tom, jaké jsou jejich úkoly, termíny a co již bylo splněno. Příkladem může být Trello, Asana nebo Basecamp.  

ONLINE TO DO LIST: Abyste neztratili přehled o tom, jaké úkoly už máte hotové a jaké na vás ještě čekají, poslouží vám online to-do seznamy. V nich si můžete hotové věci odškrtávat případně si nastavit upozornění. Využít můžete například Google Tasks, TickTick či Todoist.

SOUSTŘEDĚNÍ SE NA PRÁCI: Nevíte se soustředit při práci? Pomůže vám aplikace Forest. Kdykoli se chcete soustředit, zasaďte strom. Strom roste, zatímco se budete soustředit na svou práci. Opuštění aplikace v polovině cesty způsobí, že váš stromek odumře. Na počítači zase můžete použít Cold Turkey, který vám zablokuje všechny stránky vyrušující vás od práce.


Jak se pracuje v Česko.Digital

V Česko.Digital je práce na dálku a z domova náš denní chleba. Jsme komunita expertních dobrovolníků, kteří ve svém volném čase pomáhají státu i neziskovým organizacím. Už je nás přes 5 tisíc a fungovat jinak než na dálku by ani nebylo možné.

Tomu také odpovídají naše hodnoty, kterými se řídíme a nástroje, které používáme:

  • Jsme otevřená a transparentní organizace, a proto si zakládáme na otevřeném přístupu k datům a otevřené komunikaci. Asynchronní schůzky a většina informací jsou proto přístupné všem.
  • Naší podstatou je dobrovolnictví, a tak se snažíme, aby se mohl zapojit opravdu každý, kdo má zájem, bez ohledu na to, kde se právě nachází a kdy se mu hodí pracovat. Neklademe proto žádné překážky, jako je povinná docházka do kanceláře.
  • Jsme efektivní, a proto volíme nejvhodnější typ komunikace i schůzek, s respektem k druhým a využíme pro ně elektronické nástroje. Jsme profesionální, a k tomu nám nejlépe slouží nové procesy a technologie.

Po praktické stránce tvoří základ práce Česko.Digital komunikační nástroj Slack, kde najdete komunikační vlákna týkající se obecných témat č.d i vlákna ke konkrétním projektům. Vše, co není soukromé, se píše veřejně do příslušných kanálů. Slack využívají členové komunity také pro soukromé zprávy. Kateřina Kocianová, která dlouho působila na pozici Project & Care Coordinator Česko.Digital, k efektivní práci s touto aplikací dodává: „Co se týče Slacku, tak mám vypnutá upozornění pro všechny kanály, které nepotřebuji sledovat. Také se mi osvědčila funkce Add to saved items s připomenutím. A když nejsem u počítače, vždy si nastavuji status Away.“

Pokud je potřeba naplánovat si online schůzku s koordinátorem či dalšími dobrovolníky, Kačce i Terézii Palaščákové, Content Lead Česko.Digital, to usnadňuje plánovací nástroj Calendly, kde mají vyznačené své časové možnosti a zájemce si může přímo poptat a naplánovat nějaký z termínů.

Obě také nedají dopustit na veřejný kalendář Google. V něm mají uvedené všechny termíny a deadliny, které nesnesou odkladu a také dobu, kdy nejsou dostupné, protože se věnují hluboké práci nebo mají svůj osobní čas.

Pro sledování projektů slouží nástroj Trello, kde má každý konkrétní úkol svoji kartu s přiřazením zodpovědných osob. Každý dobrovolník si zde plní vlastní úkoly, přesun  do další fáze projektu mají na starost výhradně koordinátoři.

Pro sdílení podkladů využíváme služby Google Disku, kam mají přístup všichni ti, kteří dané podklady potřebují pro práci. Vývoj samotných aplikací probíhá ve webových programovacích nástrojích a využíváme také GitHub. Veškeré souhrnné informace o organizaci nebo projektech najde každý na tzv. wiki Česko.Digital.

Dobrovolný redaktor Filip Šula považuje za nejdůležitější, že vždy ví, na koho se může obrátit. Také oceňuje, že práce je interně transparentní. „Všechny informace potřebné k práci najdu na oficiálních stránkách, ve vláknech ve Slacku i v jiných pracích na různých projektech. Vím, kde co najdu a mám dost prostoru udělat si práci podle sebe. Česko.Digital funguje tak, že sice vždycky najdete ochotnou pomoc v každé sféře organizace, ale zároveň odvedete dobrou práci sami za sebe.“

V Česko.Digital je důležitější plnění stanovených termínů, než práce ve vymezený čas. Díky tomu má každý možnost sladit práci a svůj osobní život. Kateřina toto potvrzuje a přidává jedno vlastní doporučení: „Home office si řídím podle svých aktuálních potřeb. Někdy začínám s prací ráno a jindy až odpoledne. Taky se snažím netrávit obědy u počítače, i když to k tomu svádí.“


Co nás čeká dál

Mezi práci z domova a pokles produktivity rozhodně není možné dávat rovnítko. Naopak. Práce na dálku znamená pro řadu lidí skvělou příležitost jak sladit osobní a pracovní život a tím dosáhnout také vyšší celkové životní i pracovní spokojenosti. Odvádějí tak lepší pracovní výkony než ti, kteří v práci spokojení nejsou.

A data toto potvrzují. Z uskutečněných průzkumů v zemích střední a jižní Evropy včetně ČR vyplývá, že 48 % zaměstnanců by preferovalo kombinaci práce z domova s prací v kanceláři. Při práci z domova oceňují lidé především možnost kontroly nad organizací práce. Pro práci v kanceláři zase hovoří hlavně sociální interakce s kolegy, kterou během práce na dálku postrádali, rychlejší a efektivnější přenos informací v týmu a intenzivnější budování firemní kultury. 

Také ze strany firem panuje obdobné přesvědčení. Hybridní formu práce, tedy kombinaci práce z kanceláře a na dálku, plánuje i po konci pandemie zavést 79 % z nich.

Vše tedy nasvědčuje tomu, že práce na dálku přestane být definitivně vnímána jako benefit a stane se nedílnou součástí našich životů. Pokud to bude i váš případ, můžete využít některé z našich doporučení a docílit tím ještě efektivnějších pracovních výkonů než dosud.


Korektor: Martin Kasper