Proč právě expertní dobrovolnictví?

Protože takové dobrovolnictví je strategická aktivita, která umožňuje zaměstnancům využít profesní znalosti a dovednosti a získat nové či rozvinout ty stávající. A to tak, že se zapojují do dobrovolnických aktivit v externí neziskové organizaci, která postrádá konkrétní kompetence ve vlastním týmu. Tím, že podpoříte své zaměstnance v dobrovolnictví, můžete také jako firma jednoduše ukázat, že si vážíte talentovaných lidí a nabízíte jim reálné příležitosti, jak se profesně a osobnostně posouvat.


Jaké výhody expertní dobrovolnictví přináší vašim zaměstnancům?

Zaměstnanci-dobrovolníci potvrzují, že být součástí komunity, ve které si mohou vyzkoušet nové role a uplatnit svou kreativitu, má pro ně význam jak v profesním, tak i v osobním životě.

Neustále získávají zpětnou vazbu v podobě konstruktivní kritiky a cítí podporu celého týmu. Podle výzkumu Booth et al. (2009) souhlasilo 79 % respondentů s tím, že díky svému dobrovolnickému angažmá posílilo své mezilidské dovednosti a uplatnilo je v praxi – zejména leadership, týmovou spolupráci, komunikaci a prezentační dovednosti. 32 % respondentů pak uvedlo, že získalo také technické dovednosti.

Jak uvádí rovněž dobrovolnice Veronika Uhrová: „Být součástí komunity Česko.Digital pro mě znamená příležitost, jak rozvíjet svou kreativitu, učit se novým věcem a spolupracovat na zajímavých projektech přínosných pro celou společnost. Neustále se mi dostává zpětné vazby, přičemž jde o vyváženost kritiky a uznání, a cítím podporu celého týmu. Učím se, jak být více flexibilní, jak si účinně rozvrhnout čas a jak efektivněji spolupracovat. Současný zaměstnavatel mě v dobrovolničení velmi podporuje, protože chápe, že vystoupení z komfortní zóny a rozšiřování si obzorů není obohacením jen pro mě samotnou, ale rovněž pro celou firmu.“

Další výhodou je zcela jistě možnost podílet se na společensky přínosných projektech a prostřednictvím své práce tak měnit svět k lepšímu. Ostatně jak dokazují data OECD Better Life Index, lidé, kteří dobrovolničí, jsou právě ti, kteří jsou více spokojeni se svým životem.

„Filantropie a podpora neziskových organizací je zakódována v DNA firemní kultury Googlu. Kromě dlouhodobé a systematické pomoci neziskovému sektoru v Česku například prostřednictvím produktů Googlu, poskytováním reklamního prostoru nebo přímé finanční pomoci, podporuje firma své zaměstnance, aby přiložili ruku k dílu a zapojili se do dobrovolničení nebo charitativních aktivit. Myslím, že pro každého je přínosné vystoupit občas ze své pracovní bubliny a nabídnout své služby ve prospěch společnosti, ve které všichni žijeme. Tyto spolupráce nás mohou obohatit o pohledy zvenčí, nová řešení problémů a sdílení zkušeností, což určitě platí pro obě strany – jak pro neziskovky, tak pro lidi z korporátu,“ říká manažerka komunikace Googlu Iva Fialová.


A jaké výhody přináší vám jako zaměstnavatelům?

Zaměstnanci se prostřednictvím expertního dobrovolnictví učí nalézat nová řešení a mnohem efektivněji spolupracovat. Díky tomu dokážou lépe uchopit změny, které se odehrávají ve společnosti a na trhu. Přispívají tak k vytvoření nových produktů, které přilákají nové zákazníky. Aktivně se tedy podílejí na dlouhodobém úspěchu firmy. Potvrzují to i výsledky výzkumu Muthuri et al. (2009).

V rámci dobrovolnických aktivit jsou vaši zaměstnanci v kontaktu s novými lidmi a pracují s různými tématy. Pohybují se tak mimo svou sociální bublinu a denní rutinu. Taková zkušenost je inspiruje. Znamená to, že se budou více angažovat a přinesou do firmy větší diverzitu. Společně tak vytvoříte vstřícné pracovní prostředí, kde budete naplno žít hodnoty firmy a jako tým prospějete společnosti konkrétním a viditelným způsobem. Ve výsledku na tom tedy vydělají všichni zúčastnění.

V Česko.Digital spolupracujeme v této oblasti už nějakou dobu s naším partnerem Avast, který umožňuje svým zaměstnancům věnovat nějakou část pracovního úvazku dobrovolničení. „Firemní dobrovolnictví má z našeho pohledu několik obrovských výhod. Je to způsob, jak můžeme společně podporovat neziskové organizace v rámci expertizy, kterou většinou tyto organizace nemají. Díky dobrovolnictví se zaměstnanci posouvají také profesně: získávají nové schopnosti, rozšiřují své obzory a poznávají nové lidi. Prohlubuje se u nich také pocit satisfakce, motivace a pozitivní vztah k firmě, která umožňuje svým zaměstnancům se takto zapojovat,“ vysvětluje Julia Helena Szymanská, Employee Engagement Manager z Avast Foundation.


Proč v Česko.Digital podporujeme expertní (firemní) dobrovolnictví?

V Česko.Digital pracujeme na tom, aby se expertní dobrovolnictví prosadilo jako běžná součást vzdělávání a CSR programů společensky zodpovědných firem. 

„Věříme, že expertní dobrovolnictví je cesta, jak využít lidský kapitál v budování lepší společnosti. U nás mají členové komunity radost, že mohou pomáhat tam, kde jim to dává smysl, jejich zaměstnavatelé jsou rádi, že se propojují, získávají zkušenosti a jsou pak v práci spokojenější. Usilujeme proto o to, aby do roku 2030 každá firma podporovala expertní dobrovolnictví jako běžnou součást společenské zodpovědnosti,“ vysvětluje CEO Česko.Digital Eva Pavlíková.

Snažíme se zajistit srozumitelné a funkční prostředí, ve kterém se může každý snadno zapojit, získat nové znalosti a dovednosti či rozvíjet ty stávající. Budeme rádi, přinesete-li jako tým své nadšení a zkušenosti i do naší komunity! Ozvěte se nám na ahoj@cesko.digital, budeme se těšit!

Korektor: Lukáš Vaňous