Svět se nestihl ani pořádně nadechnout po koronavirové krizi a náhle ho ochromil válečný konflikt na Ukrajině. A už den na to se v dobrovolnické komunitě Česko.Digital semkla stovka lidí, spojili hlavy, ruce, stroje a během 48 hodin vytvořili přehledný rozcestník pomoci Ukrajině spolu s Tržištěm pomoci. Podobných komunit ve světě je více a velmi často kompenzují a napravují zkostnatělost státních procesů nebo institucí. Doplňují a uvádějí charitativní počiny do digitálního světa a tím do obecného povědomí.

Ani ve světě komunity nezahálí

Code for Romania ve snaze pomoci uprchlíkům z Ukrajiny za méně než 72 hodin dodala podpůrnou a informační platformu Dopomoha.ro ve 4 jazykových mutací a hned následovaly další propojené weby s poptávkou/nabídkou pomoci a vyhledáváním ubytování. Komunita navázala na své zkušenosti z doby COVID-19, kdy dodala neuvěřitelných 12 různých řešení, které využilo více než 59 milionů lidí. Jedním z nich byl i projekt na boj s dezinformacemi.

Technologická inovace jako bořič strachu a bezmoci

Komunitní řešení nedostatků se zabývá nejen nenadálými událostmi, ale i působením a dopadem v dlouhodobém horizontu. Americká Code For America, mimo aktuálních řešení s koronakrizí či snahy pomoci Ukrajině, také usilovně pracuje mnoho let na odstranění překážek v zaměstnání, bydlení, zdraví, vzdělávání, zjednodušení dostupnosti a cílení sociální pomoci. Za loňský rok svými počiny pomohli 3,8 milionu lidí s ekonomickým dopadem 4,5 bilionů dolarů.

A co naši slovenští kolegové v Slovensko.Digital? Ti mají také velmi široké pole působnosti a podílejí se na zlepšení eGovernmentu, skórují technologické projekty státu za účelem větší transparentnosti a upozorňují takto na možná rizika, viz Red Flags, nebo svým občanům usnadňují elektronické úřední záležitosti prostřednictvím návody.digital či pomoc s daňovým přiznáním.

Všechny tyto komunity vkládají zkušenosti a know-how tam, kde už malé zjednodušení může mít nesmírný dopad v sociálních či komunitních sférách. A tak se lidé, kteří jsou součástí komunity, podílí na zlepšování světa kolem sebe. Stejně tak, jako se sousedé v jedné ulici domluví a ve svém volnu uklidí přilehlý park a hřiště, kde rádi tráví čas.

Česko má svou silnou civic-tech komunitu

Česko.Digital působí v různých oblastech vzdělávání, digitalizace, duševního zdraví, veřejné správy a dalších oblastech jako nezávislý expertní poradce bez ekonomických a politických cílů.

Komunita poskytuje neutrální záštitu a velkou schopnost propojování na správné instituce, vybírání vhodných technologických řešení a zvyšování digitálních kompetencí ať už neziskových organizací nebo dobrovolníků. Zvětšuje tak dopad dobra a zkracuje cestu k řešením, které pomohou změnit Česko k lepšímu a jsou vyvíjeny efektivně a s minimem nákladů.

Další výhodou komunity, je bezesporu její široká základna, kterou tvoří v menšině kmenový tým a z většiny expertní dobrovolníci. Spolu zde působí přes 5000 lidí. Ti mohou kdykoliv naskočit a rovnou se zapojit do některého z projektů, aktivity nebo jen jednorázového úkolu.

Česko.Digital nezapomíná ani na nově příchozí. Nastavuje nástroje a procesy, které nováčkům pomáhají se zorientovat a ideálně rovnou je zapojit. Největší hybnou silou komunity jsou tak lidé a jejich vzájemná kooperace s výjimečnou rozličností rolí a kompetencí na jednom místě.

Oproti klasickému businessu se organizace více zaměřuje na motivaci dobrovolníků, na kterých projekty stojí. Dobrovolnická práce má svá specifika a komunita se hůře zapojuje do nezajímavých, ale potřebných úkolů, nebo náročných pozic s velkým časovým vytížením. Proto je tu placený kmenový tým, který tyto role zastává.

Komunita jako hnací motor k rychlým i dlouhodobým řešením

Přišel COVID-19, školy se zavřely, málokdo věděl, jak se spojit na dálku. Česko.Digital spustilo Učíme online. Klíčovou roli v projektu hrálo napojení na technologickou komunitu. Tým Učíme online zorganizoval přes 100 webinářů, předal učitelům a ředitelům know-how, jak efektivně učit na dálku.

Ale jak se připojit, když nemá dítě ani mobil? Následovala Sbírka počítačů do sociálně slabých rodin. Dnes ji zaštiťuje Člověk v tísni. A protože cílem organizace je posouvat zažité, zasadila se o rozvoj systémové spolupráce s Národním pedagogickým institutem a i nadále pracuje na prosazování dlouhodobých změn ve vzdělávacím systému.

Dalším kritickým momentem pandemie a překonáním chaosu protiepidemických opatření provázel přehledný web Covid portál, který vznikl díky usilovným dobrovolníkům během dvou týdnů a do 48 hodin ho vidělo čtvrt milionu Čechů. Kromě chaosu v opatřeních nastal chaos i v oblasti ochranných pomůcek. Obrovská sounáležitost a chuť pomáhat se staly hybnou silou projektu Dáme roušky, který zajistil ochrannou pomůcku pro 600 tisíc lidí.

Rozcestník pro pomoc Ukrajině potvrdil důležitou roli komunity

S vypuknutím války na Ukrajině opět přišla neuvěřitelná míra solidarity a přinesla obrovské množství nabídek pomoci. Ale nesla s sebou i stinné stránky v podobě zneužití důvěry, např. podvodných žádostí o finanční dary.

Přehled a bezpečnost přinesl rozcestník Stojíme za Ukrajinou, který do 10 dnů navštívilo čtvrt milionu lidí včetně pěti tisíc Ukrajinců. Webová stránka funguje jako přehledný rozcestník, kde na jednom místě zjistíte, jak pomoc dát či jí vyhledat a to i v ukrajinštině, ruštině a angličtině. Dobrovolnický projekt, který svou dynamikou, zkušenostmi a schopností se propojit, předběhl jiné projekty se stejnou myšlenkou.

A protože správná transformace spočívá v neustálé akci a reakci, tak v komunitě vznikly další nové projekty, které řeší pomoc Ukrajincům dlouhodobě a navazují na již rozběhnutý rozcestník pomoci.

Efektivní pomoc je pomoc dlouhodobá

Válka na Ukrajině a přicházející uprchlíci do České republiky poukazují na další problémy, které v Čechách bylo třeba koncepčně řešit už dávno. „Velkým tématem je podle naší analýzy depolarizace společnosti a způsob, jak se mezi sebou chováme k národnostním menšinám. Hybridní válka, vzestup extremismu a šíření různých dezinformací polarizaci spíše eskaluje. Připravujeme proto v této oblasti první aktivity, oslovujeme aktéry napříč českou společností, kteří nám toto téma pomohou celospolečensky zvednout," vysvětluje Eva Pavlíková, výkonná ředitelka Česko.Digital.

Všechny příklady z domova i zahraničí ukazují, jaká síla a energie plyne z odborné komunity, která má, díky spojení v silnější celek, možnost uvést v život smysluplný projekt a „své" řešení krize, problému nebo vylepšení. A to vše v dohledném horizontu, v plném nasazení a s velkým srdcem.