Během tříměsíčního cyklu ideačních workshopů se novináři, vývojáři, designéři a marketéři zamýšleli nad tím, jak se chová běžný nekonzument zpravodajství, jak se informuje a jaký obsah vyhledává. Výsledkem workshopů, diskusí a burzy nápadů jsou tři návrhy konceptů, mezi kterými najdeme Témata pod lupou. Koncept odráží snahu zapojit čtenáře do tvorby zpravodajského obsahu, konkrétně do agenda setting (nastolování témat) a využívá interaktivní povahy webového prostředí.

Jedná se o nástroj pro sběr podnětů a témat od čtenářů. Pomocí jednoduchého rozhraní si redakce vytvoří a uzpůsobí formuláře pro sběr témat, a pomocí jediného skriptu jednoduše vloží banner či formulář na svůj web. Platforma zajistí sběr témat, včetně nahrání doprovodného materiálu jako jsou fotky či videa, a umožní redakcím procházet či stáhnout zaslaná témata.

Představení problému

Zpravodajství nesleduje až 31,3 % Čechů. Dokázal to výzkum Češi a zpravodajství, který provedl Nadační fond nezávislé žurnalistiky v roce 2019. „Zejména mladé generaci nevyhovují staré formáty. Lidé, kteří nesledují informace z dění kolem sebe, přitom chodí k volbám stejně jako ti, co je sledují. Je přitom zcela zřejmé, že neinformovaný volič se nemůže fundovaně rozhodnout,“ vysvětluje ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNZ) Josef Šlerka. 

Z výzkumu vyplynulo, že zpravodajství většinou nesledují právě mladí lidé. “Lze je rozdělit do dvou skupin – ‘Mladí a politicky neangažovaní’ z větších měst a o trochu starší ‘Zcela apatičtí’ z malých a menších měst a obcí,” píše se ve studii.

V zahraničí už s novými formáty zpravodajství, tzv. zpravodajského storytellingu, média začala. Čtenářům předkládají texty ve srozumitelnější a atraktivnější podobě. Hojně přitom využívají i sociálních sítí, multimedializace obsahu nebo třeba chatbotů. České redakce se zatím drží konzervativních formátů, inovacím nevěří a v neposlední řadě jim na ně chybí i peníze. A to je škoda. Česko.Digital však spolu s NFNZ věří, že zvýšení atraktivity zpravodajství lze dosáhnout i u nás. 

Ze zahraničí víme, že zapojení inovací do redakční praxe zvyšuje počet aktivních uživatelů. Kupříkladu National Public Radio (NPR) využilo algoritmy k personalizaci obsahu pro svou mobilní aplikaci. Dále dodalo vizuální obsah a umožnilo dohledat chybějící části předchozích poslechů. Měsíční počet uživatelů narostl mezi lety 2016 a 2017 o 175 %.

Metody, jakými se snaží zahraniční redakce udržet pozornost čtenářů, zmapovala pro NFNZ Tae-Sik Kim, Ph.D. z katedry Mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Ve studii Současné trendy v šíření novinářských informací analyzuje využití nových technologií v redakci The New York Times, BBC nebo portugalského deníku Público.

Představení redakce

Drbna.cz (dále jen Drbna) vznikla v roce 2014 jako nový internetový projekt společnosti TRIMA NEWS s.r.o. Zabývá se veřejnými financemi, regulacemi, byznysem a kulturou. Publikuje analýzy a komentáře vztahující se ke stěžejním tématům společenského dění v České republice. 

Drbna patří k nejsilnějším hráčům v oblasti lokální žurnalistiky a nabízí regionální mutace: BudejckaDrbna.cz, BrnenskaDrbna.cz, LibereckaDrbna.cz, OlomouckáDrbna.cz nebo například HradeckáDrbna.cz.

Vztah s čtenářem a jeho zapojení do lokálního zpravodajství je pro Drbnu klíčový. Nejen proto se v projektu Inovace zpravodajského storytellingu rozhodli testovat prototyp nástroje Témata pod lupou právě s touto redakcí.

Zapojit čtenáře do redakčního obsahu se snažila Drbna již dříve. Zpravodajský deník nabízí čtenářům vytvoření vlastního profilu na stránkách Drbny, čímž čtenář získá další možnosti participace. Čtenář s registrací může vytvořit blog, vstupovat do diskuzí, přidávat fotky apod. 

Koncept Témata pod lupou

Jedna z pracovních skupin projektu Inovace zpravodajského storytellingu se zaměřila na specifickou část obyvatel, kteří nekonzumují zpravodajský obsah ve výzkumu označenou jako “bulvární čtenáři a konzumenti”. Skupinu tvoří zhruba 15 % ČR a jejich průměrný věk je 47 let. Jedná se o čtenáře bulvárního tisku a regionálních deníků, které zajímají skandály, bohatí lidé, zprávy a sport.


Obrázek 1 -  ukázka zápisů z brainstormingů nad nápady na inovace

Zdroj: Inovace zpravodajského storytellingu (MIRO)

Nápadů, jak tuto skupinu motivovat, aby se více zajímala o zpravodajství, bylo hned několik. Jedním z nich byl “Content slider plugin”, tedy nástroj, který by v článcích na internetu graficky animoval informace k danému tématu. Mezi dalšími nápady na zapojení této skupiny do čtení zpráv byli například Zprávy ve 30ti vteřinách, Wikipedie pro lepší porozumění zprávám nebo Vadí / Nevadí, koncept, ve kterém by se čtenář mohl vyjádřit a hodnotit 3 zprávy ze svého regionu.

Téma, které v týmu rezonovalo nejvíce bylo zapojení čtenáře do procesu tvorby zpráv. Nápad, který přinesli novináři Jan Žabka a Lucie Sýkorová nakonec získal jasnější obrysy a zvítězil v burze nápadů na inovativní prototyp.

Obrázek 2 - Ukázka pracovních materiálů z ideačních workshopů

Zdroj: Inovace zpravodajského storytellingu (MIRO)

Jak to funguje

Přidanou hodnotou Témat pod lupou je dát čtenářům možnost reálně něco změnit ve svém okolí a zároveň si vybudovat důvěru v novináře a média. Na straně druhé dát novinářům možnost poznat, co lidi v jejich regionu opravdu pálí a zaměřit se tak na témata, která jim přinesou nejvíce čtenářů.

Inspiraci našel tým u novináře Johna D. Suttera ze CNN. Jeho crowdsourcing témat vyzval čtenáře, aby vybrali pět témat, kterými se má zabývat. Za sedm dní přišlo 32 546 hlasů. Vybraná témata žurnalistu překvapila a jejich volbu hodnotil jako moudrou. Pilotní crowdsourcingový projekt ho motivoval k dalším crowdsourcingovým aktivitám.

Obrázek 3 - Crowdsourcing lokálních témat ve Skotsku

Sběr témat má umožnit čtenáři participovat na výběru témat, která redakce zpracovává. Hlasování se může objevit na sociálních sítích nebo například na webových stránkách médií a municipalit.

Pilotní projekt

Pilotní nasazení prototypu aplikace Témata pod lupou proběhlo od července do října  2021 s internetovým zpravodajským portálem Drbna.cz. 


Ukázka banneru na webu Drbna.cz, který odkazoval na hlásování o tématech

Pilotní projekt se skládal z těchto fází: 

 • nasazení hlasovací systému do redakce
 • sbírání témat čtenáři 
 • příprava témat k hlasování redaktory Drbna.cz
 • hlasování o tématech čtenáři 
 • zpracování vítězných témat redaktory
 • uveřejnění zpracovaných témat v deníku Drbna.cz
 • vyhodnocení pilotního projektu

 

Sběr témat

Sběr témat proběhl za použití připravené komponenty do webových stránek (widgetu). Témata se sbírala ve 4 regionech: v Brně, Liberci, Českých Budějovicích a Praze.  Čtenáři byli osloveni upoutávkou na webových stránkách, na Facebooku a také článkem, který byl zveřejněn na portálu Drbna.cz. Sběr témat trval 14 dnů a nasbíralo se celkově 68 témat. 

Příprava témat k hlasování redaktory Drbna.cz

Témata byla poskytnuta jednotlivým redakcím, které je připravili pro následnou hlasovací fázi projektu. Témata prošla konsolidací, tak aby nedocházelo k duplikacím a také byly odstraněny nevhodné příspěvky.

Pro hlasování tak bylo vybráno 52 témat v rámci čtyř regionálních redakcí: 

 • Liberec - 10 témat , Praha - 10 témat 
 • České Budějovice - 18 témat , Brno - 14 témat

 


Liberec

 • Spádová turistika při zápisech do základních škol v Liberci
 • Výstavba dětských hřišť
 • Nepořádek v centru města a na terminálu ve Fügnerově ulici
 • Koloběžky - parkování a dodržování pravidel
 • Parkování ve městě a na sídlištích
 • Uzavírky, objížďky a dopravní komplikace ve městě
 • Domácí zvířata v Liberci
 • Výstavba Na Perštýně
 • Přetížená nákladní vozidla na silnicích Libereckého kraje
 • Nová silnice z Turnova na Jičín

 

Praha

 • Problémy s parkováním
 • Situace s drogově závislými
 • Nehostinné okolí lokality Florenc
 • Křižovatka Spojovací na Jarově
 • Uzavřená škola pro ruské studenty
 • Kobky na náplavce
 • Náměstí Radost na Žižkově
 • Sherwood
 • Hluk v době nočního klidu
 • Demolice vily pod Strahovem


Brno

 • Nepotřebná rekonstrukce bytů v Králově Poli 
 • Lidé nesouhlsáí s novým nájemce koupaliště v Blučině
 • Projekt prodloužení tramvajové trati na Stránskou skálu
 • Brněnské letiště nabízí prostory novým nájemcům
 • Psí výběh na Svitavském nábřeží. Pejskařům vadí cyklisté
 • Jaké kulturní akce jsou v plánu v Brně
 • Řidičům v modrých zónách překáží restaurační zahrádky
 • Zeleň v centru Brna na náměstí Svobody a Zelný trh 
 • Křižovatka Lipová a Hlinky s kruhovým objezdem?
 • Polyfunkční dům v Líšni rozděluje místní 
 • Stromy ustupují ve Starém Lískovci a Bohunicíc nové výstavbě
 • Stav cyklistické infrastruktury v Brně a její možné rozšíření
 • Křenovou by měla oživit zeleň
 • Pejskaře trápí osiny. Je nutná častější údržba trávníků?

 


České Budějovice

 • Letiště České Budějovice
 • Parkování v Českých Budějovicích a připravované rozšíření modrých zón
 • Chybějící hřiště v centru města
 • Problém s nepřizpůsobivými občany v Chelčického ulici
 • Přemnožení havrani ve městě
 • Nádoby na bioodpad pro sídliště 
 • Silnice v Krajinské ulici je v hrozném stavu
 • Zvýšení průjezdnosti křižovatek v Českých Budějovicích 
 • Stav ulic v Českých Budějovicích je velice špatný
 • Problém s dezinfekcí a čištěním popelnic
 • Náměstí Přemysla Otakara II. bez aut
 • Lživé sliby a plány výstavby nebo rekonstrukce společensky prospěšných staveb 
 • Život v okolí ubytoven 
 • Svoz odpadu Třebotovice - Kaliště a okolí Českých Budějovic
 • Problém s lidmi, kteří se pohybují v parku na konečné v Suchém Vrbném
 • Chybějící kanalizace ve městě (např. Haklovy dvory)
 • Dostupnost a počet WC ve městě
 • Město versus cyklisté. Proč na ně vůbec nemyslí?

Ukázka formuláře pro sběr témat

Hlasování o tématech čtenáři

Testování proběhlo na hlasovací platformě D21 (ih21.org/janeckova-hlasovaci-metoda). Hlasování proběhlo od  30. 8. do 3. 9 a bylo rozděleno 510 hlasů. 

Nejúspěšnější témata dle hlasování čtenářů:

Liberec (75 hlasů)

 • Parkování ve městě a na sídlištích (10 hlasů)
 • Výstavba Na Perštýně (9 hlasů)
 • Nepořádek v centru města a na terminálu ve Fügnerově ulici (9 hlasů)

Praha (29 hlasů)

 • Situace s drogově závislými (6 hlasů)
 • Nehostinné okolí lokality Florenc (4 hlasy)
 • Demolice vily pod Strahovem (3 hlasy)

Brno (156 hlasů)

 • Zeleň v centru Brna na náměstí Svobody a Zelný trh (21 hlasů)
 • Jaké kulturní akce jsou v plánu v Brně (17 hlasů)
 • Projekt prodloužení tramvajové trati na Stránskou skálu (14 hlasů)

České Budějovice (250 hlasů)

 • Zvýšení průjezdnosti křižovatek v Českýcj Budějovicích (21 hlasů)
 • Parkování v Českých Budějovicích a připravované rozšíření modrých zón (16 hlasů)
 • Stav ulic v Českých Budějovicích je velice špatný (15 hlasů)

Zpracování článků na vítězná témata

Po skončení hlasování zpracovali novináři vítězná témata: 

Budějovická Drbna

Dopravní podnik spustí v Budějovicích test elektronických označníků na zastávkách 

Čtenost článku: 7 444 

Pražská Drbna

Zbavte nás bezdomovců žádají městské části, nemůžeme je vystěhovat do polí reaguje magistrát

Čtenost článku: 12 344 

Brněnská Drbna 

Brněné chtějí více zeleně v centru města, není to tak jednoduché říkají odborníci

Čtenost článku: 22 621 

Liberecká Drbna

Auta jsou všude, co bude s parkováním v Liberci

Čtenost článku: 30 384 

Výsledky testování

Nástroj pro sběr podnětů a témat od čtenářů Témata pod lupou zapojil přes 500 čtenářů, vygeneroval přes 60 témat ke zpracování a výsledné články přinesly čtenost 72 000 čtenářů.

Testování nástroje probíhalo včetně technické přípravy celkem 4 měsíce. Sběr témat samotných trval 14 dnů a nasbíralo se celkově 68 témat v období od 30. 8. do 3. 9 a bylo rozděleno 510 hlasů.