Mojí rolí bylo naplánovat aktivity, které spuštění Safezóny podpoří a dostanou ji k těm správným lidem. Začala jsem stejně jako vždycky. Načetla jsem si o projektu dostupné informace a pobavila se o něm se všemi projektovými koordinátory. Díky tomu jsem pochopila pozadí projektu a jeho směřování.

A o co v projektu jde? Safezóna je místo určené zejména žákům 2. stupně základní školy, kde najdou informace týkající se duševního zdraví, prevence psychických potíží a odkazy na příslušné organizace. Více o portálu samotném se dočtete v článku na blogu


Krok 1: Nastavit si cíle

Věděli jsme, že při spuštění MVP (MVP je minimální funkční produkt se základními funkcionalitami, avšak plně použitelný, který umožňuje získat zpětnou vazbu) budeme mít zpracovaná 3 témata z oblasti duševního zdraví z plánovaných 15. Nedávalo tedy smysl projekt představit rovnou dětem, ale jít na to z druhé strany.

Jako marketingové cíle jsem nastavila: 

  1. brand awareness mezi odbornou veřejností s jednoduchým záměrem informovat a nadchnout
  2. získání možných nových spolupracovníků a lidí, na které se můžeme obrátit třeba pro zpětnou vazbu

Cíle jsem rozpadla do SMART Goals, které nám definovaly, kam se chceme dostat, za jak dlouhou dobu a s jakým výsledkem. To jsem shrnula do dokumentu, který byl všem k dispozici a k případným komentářům.

Jsem vizuální člověk, potřebuji vše vidět. A stejně tak pro tým je skvělé, když vidí, co máte namyšleno.

Krok 2: Vědět, na koho cílíme

Jelikož jsem nastoupila do rozjetého projektu, spousta věcí už byla připravená, jako třeba cílové skupiny (primární: děti / sekundární: rodiče a učitelé / terciární: školní psychologové, trenéři, neziskové a partnerské organizace; více o nich v definičním dokumentu). 

Při spuštění jsme necílili na naši hlavní cílovou skupinu, ale až na ty další. Chtěli jsme jim ukázat, co tu vzniká, získat jejich zpětnou vazbu a vyzvat je: „Pojďte do toho s námi!“ 

K tomu jsem si sepsala, na koho všeho máme kontakty a kolik lidí dokážeme oslovit.

Krok 3: Mít plán

Říká se, že když nevíte, kam jdete, tak tam nemůžete nikdy dojít. Jednotlivé SMART Goals jsem tak rozpadla konkrétněji v čase, abychom všichni viděli, kdy je třeba co udělat a dodat.

Terez z obsahového týmu organizace (Terézia Palaščáková, Content Manager Česko.Digital, terezia@cesko.digital) nám následně připravila tabulku v Confluence s odkazy na jednotlivé dokumenty a odpovědnými osobami. Je skvělé něco takového mít, protože pak už nikdy nic nedohledáváte.

Krok 4: Zkomplikovat si to stránkou navíc :)

Nechtěla jsem, abychom návštěvníky ztratili bez toho, aby se nadchli pro myšlenku projektu a třeba nás i kontaktovali pro pozdější spolupráci. Navrhla jsem proto udělat stránku safezona.cz se základním popisem projektu a kontaktním formulářem. Teprve z této stránky se návštěvníci prokliknou na MVP.

V praxi to znamenalo shrnout všechny informace z různých dokumentů a domluvit se s Product Ownerem Petrou Fritsch, co vlastně chceme světu sdělit.

Krok 5: Vyhrnout si rukávy

Je skvělé mít tým, kde má každý přidělenou svou roli. Nám občas někdo chyběl, třeba copywriter. V tuhle chvíli můžete dělat jen dvě věci:

  1. Buď někoho urychleně najít a vysvětlit mu celý projekt.
  2. Nebo texty prostě sepsat.

S ohledem na blížící se datum spuštění jsem si vybrala druhou variantu. Začala jsem blogovým článkem, na základě něhož vznikly všechny ostatní materiály – příspěvky na sociální sítě a Slack, texty do newsletteru Česko.Digital i Učíme online, poděkování partnerům a příspěvek na blog Učíme online.

Vše jsme několikrát prošli s Product Ownerem a koordinátorem za Česko.Digital Kateřinou Kociánovou. Zároveň jsme poprosili partnerské organizace a nadaci Bakala Foundation o jejich vyjádření, abychom ukázali projekt z více stran a zaštítili se profesionály.

Krok 6: Udržovat komunikaci

Následující dva body se týkají nezbytností, které má dodržovat každý úspěšný projekt. Na projektu děláte v týmu a je třeba ho informovat o tom, co zrovna děláte, kdy to bude a jaké jsou další kroky. Jen tak můžete dostat zpětnou vazbu i pomoc. Na vše jsme používali Slack a projektový kanál.

Velmi těsně jsem spolupracovala s Product Ownerem, se kterým jsem řešila, jestli o projektu mluvíme tak, aby pasoval k celkové vizi.

Krok 7: Mít systém

Postupovali jsme podle agilní metodiky, ve sprintech. Náš Scrum Master Kristýna Tvrdá každý úkol zapsala do nástroje Jira a hlavně na společných statusech hlídala, jestli se realizovaly.

Může se to zdát jako otrava, ale je to velmi účinný přístup. Vidíte, co vám zbývá, ale také můžete mít radost z toho, co všechno už se udělalo a je za vámi. Přikládám naši roadmapu k nahlédnutí.

Chcete se do projektu zapojit i vy?

V projektu dále pokračujeme a interně mu říkáme Safezóna 2.0. Čeká nás například komunikace s médii, komunikace s přihlášenými zájemci a možnými partnery a uvažujeme o zapojení influencerů. Projekt v budoucnu chceme předat pod křídla někomu, kdo jej bude opatrovat jako oko v hlavě a šířit myšlenku spojování dál. A samozřejmě, neustále do týmu hledáme posily, které nám ho pomohou rozvíjet. Víte o někom?

Korektura: Libuše Homolová