Poslání Česko.Digital a jeho dobrovolníků je práce na projektech, které díky technologiím pomáhají. Po úspěšném spuštění a organizačním zabezpečení řízení chodu bylo hlavní prioritou nalezení spolehlivého partnera, který projekty převezme pod svou správu. A to se povedlo! Učíme online se přesouvá pod Národní pedagogický institut České republiky a Sbírku počítačů převezme Člověk v tísni. 


Člověk v tísni bude dál podporovat vzdělávání online

Pro Člověka v tísni je iniciativa Sbírky počítačů projektu Učíme online velmi blízká. Šimon Pánek, ředitel neziskové organizace Člověk v tísni, se vyjádřil, že plánují do budoucna pokračovat se vzdělávacími aktivitami i s posilováním sbírky. „Člověk v tísni už 12 let doučuje a od začátku pandemie má vlastní instrument distribuce počítačů do rodin, tudíž děláme něco velmi podobného a chystáme se to dělat dalších 20 let!“ shrnul Pánek.

I proto je převzetí Sbírky počítačů do péče jejich koordinátorů napříč Českou republikou logickým krokem. Dosavadní koordinátorka Sbírky Gabriela Chladilová tak odevzdá svou agendu Libuši Homolové, dobrovolnici pro koordinaci webinářové postprodukce v projektu Učíme online. Česko.Digital tak propojuje nejen projekty, ale i lidi a celé organizace. 

Vedoucí vzdělávacích služeb a projektová manažerka ve společnosti Člověk v tísni Zuzana Ramajzlová přitom připomíná, že jde o kontinuální pomoc: „Od začátku pandemie jsme byli s Česko.Digital v kontaktu a víme, že jdeme podobnou cestou. Hledali jsme různé cesty, jak pomoci dětem. Ať už spoluprací s pedagogickými fakultami, jinými neziskovkami, tak i zprostředkováním přístupu k technice zmírnit jejich digitální propast a nerovné podmínky k učení.“


Recept na úspěšné řízení projektu

Dlouhodobé vyhlídky sbírky a její know-how dobrovolníci z Učíme online sepsali i do Digitální kuchařky. Už teď je ale Člověku v tísni jasné, že stávající propojování organizací a firem s neziskovými organizacemi chce udržet a rozšiřovat.

Podle zprávy České školní inspekce z března 2021 se školní výuky kvůli nedostatku techniky nemohlo účastnit až 50 000 dětí. Dnes se toto číslo, i zásluhou aktivity Sbírky počítačů, zmenšuje. S pomocí 66 dárců se podařilo vybavit 2 863 rodin a zapojit 233 organizací, škol a dětských domovů. Distanční výuka se bez počítače/tabletu a hlavně internetu bohužel neobejde. Zároveň se s jejich pomocí prohlubují znalosti ovládání techniky a zvyšuje se tak digitální gramotnost dětí.


Propojování sbírky je možné i díky finanční podpoře

Finančními příspěvky sbírku podpořily Nadace České spořitelny a Bakala Foundation, které tím výrazně pomohly v její lepší organizaci a šíření. Pro Nadaci České spořitelny je oblast vzdělávání prioritou a byla jedním z prvních podporovatelů Učíme online, což vyústilo i v darování 350 kusů dobře vybavených použitých počítačů do sbírky pro ty, kteří je nutně potřebovali.

Rovněž nadace Bakala Foundation podporuje vzdělávání od svého počátku. Ačkoliv její primární zaměření jsou stipendijní příspěvky pro studenty v zahraničí, považuje za zásadní zmírnit nerovné podmínky žáků a studentů během pandemie. Podpořit Česko.Digital se rozhodli i pro rychlost a efektivitu, se kterou se naše organizace pustila do aktivit pro digitální zlepšování v mnoha oblastech.


Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na projektu podíleli, partnerům, podporovatelům, dárcům a držíme palce v úspěšném rozvoji Sbírky počítačů!