Cover článku Spolupráce s Česko.Digital: Příběh inkubačního procesu projektu Pohyb je řešení
10. 1. 2022 Marek Mencl

Spolupráce s Česko.Digital: Příběh inkubačního procesu projektu Pohyb je řešení

Příběh tříměsíčního designového procesu, který nás provedl od původní obecné představy technologického řešení ke konkrétní strategii a sérii dílčích služeb.

Inkubátor jako reakce na podporu projektů s celospolečenským dopadem

Inkubátor reaguje na aktuální náročnou situaci, kdy vzniká spousta nápadů na digitální řešení společenských problémů, které ale nemají jasné zadání a nejsou připraveny na realizaci nebo jim chybí odborné vedení. To jim v rámci inkubátoru pomáhají zajistit právě expertní dobrovolníci z Česko.Digital.

Po spuštění inkubátoru s takto zaměřeným cílem bylo jasné, že chceme být jako Pábení jeho součástí. Dali jsme si za cíl v roce 2021 provést procesem alespoň jeden projekt. To se nám podařilo na podzim tohoto roku s týmem Sport 2.0 a Wanadoo, který se rozhodl pomoci rodičům a dětem, které trpí nadváhou. Společenský problém, který vlivem covidu a úbytku přirozeného pohybu akceleroval.

Máte nápad na projekt s celospolečenským dopadem a potřebujete ho rozebrat na detaily? Navrhněte ho do inkubátoru zde: https://airtable.com/shrP207QR9RrHTZEi


Tříměsíční remote proces rozdělený do pěti fází

Dynamiku projektu určovala remote práce a designový přístup postavený na principech Human Centered Designu.

Postupovali jsme následovně:


1/ Onboarding týmu, očekávání a potřeby pro dobrovolnickou spolupráci

Zapojení členů organizace Česko.Digital je zcela či částečně dobrovolnické, proto bylo důležité na začátku projektu namapovat nejen role, ale i hodnoty, postoje a očekávání jednotlivých členů týmu.

Pokládali jsme si otázky:

 • Proč na projektu pracuji, na co se těším?
 • Co si chci z projektu odnést? Nového naučit?
 • Co potřebuji od druhých lidí v týmu, aby se mi dobře pracovalo?

Celý proces (až na ideační workshop) probíhal online pomocí Google Meet a MIRO aplikace


2/ Mapování problému, dopadu a klíčových partnerů

Na začátku procesu jsme se potýkali s častým jevem inovačních projektů — tým měl v hlavě konkrétní technologické řešení, ale neměl vyjasněno, jaký problém řeší. Proto;

 • každý člen týmu popsal svůj nápad na řešení a následně ho “uložil do krabičky”, kterou jsme společně zavřeli a vrátili se k ní až v ideaci
 • pomocí metody Problem Statement postupně popsali, jaký problém řešíme
 • detailně namapovali jádro problému a klíčové stakeholdery


3/ Designový výzkum zaměřený na motivace a potřeby lidí spojené s pohybem dětí

Během 2 týdnů jsme pod vedením Kamily Vaňkové realizovali štíhlý designový výzkum zaměřený na motivace a potřeby klíčových stakeholderů — rodičů.

Provedli jsme rešerši dat, posbírali kvantativní data a prohloubili naše poznání skrze sérii hloubkových rozhovorů.

Výsledkem designového výzkumu se stala persona a empatická mapa. Na základě těchto vstupů jsme pak společně v týmu popisovali klíčové vhledy, které jsme si odnesli do další fáze procesu.

Research Wall s hrubými daty a výsledek ve formě persony a empatické mapy


4/ Ideační workshop s cílem pojmenovat konkrétní koncept řešení

Oporou pro tvorbu zadání na ideační workshop jsme využili Influence Framework, který vychází z principů behaviorálního designu a který popisuje;

 • stávající stav chování — jeho přínosy i nedostatky.
 • řešením požadovanou změnou chování a její případné negativní dopady a výhody.

Ideační workshop byl jediným, kdy jsme nahradili Meet za společné setkání. V průběhu jednoho dne jsme skrze individuální i týmovou práci došli ke konkrétní strategii a podobě aktivit, které podporují hlavní cíl — pohyb dětí.


5/ Strategické ukotvení rozvoje celé služby a akční kroky

Namísto jednoho velkého technologického řešení, jehož vývoj by i ve štíhlé verzi zabral min. 12 měsíců, je výsledkem celého procesu návrh 6 konkrétních aktivit, které lze v malém rozsahu bez větších nákladů realizovat a postupně se učit z jejich dopadu a přijetí rodičů.

První výstupy tým očekává v prvních měsících roku 2022. Zhruba po půl roce ověřování a zpětné vazby se znovu vrátí k tématu technologického řešení — aplikace.

Pro potřeby strategického zarámování chování organizace a jednotlivých aktivit jsme využili Social Lean Canvas, který popisuje projekt z dopadového, uživatelského i provozního pohledu.


Velké Ď! za tuhle příležitost a milou spolupráci.

Na projektu pracovali:

 • Anežka Müller — support koordinátor
 • Zdenek Rak — project lead za sport 2.0 — sponzor projektu
 • Blanka Jeřábková — Metodologická náplň odborného/ sportovního obsahu, metodička
 • Kateřina Ottmarová — UX designérka
 • Kamila Vaňková — Research designérka
 • Tomáš Siegler — Sponzor projektu
 • Marek Mencl — Mentoring a Facilitace

za podpory komunity a leadership týmu celého Česko.Digital

Zpět na všechny články
26. 1. 2022Tereza Lattová

číst.digital/30: Kdo je náš další hlavní finanční partner? | S pomocí nové platformy uskutečníme naši vizi

Ahoj Česko.Digital! 👋 Do nového roku přejeme hodně zdraví, spokojenosti a dobré nálady! Tu by vám mohl zajistit i dnešní newsletter, který je plný úžasných projektů a novinek. Tak jen malá ochutnávka... Už koncem ledna se k našim partnerům připojí Avast Foundation! A protože by byla škoda, aby vize Česko.Digital zůstala pouze na papíře, vdechneme jí život pomocí platformy TechForum. Příjemné čtení!

6. 1. 2022Rona Jankovičová

Sbírka počítačů má nového patrona, který bude nadále podporovat digitalizaci vzdělávání

Když v březnu 2020 vypukla pandemie, projekt Učíme online z dílny Česko.Digital zorganizoval promptně Sbírku počítačů. Dva roky poté, kdy opět hrozí lockdown situace, se projekt odevzdává z rukou expertních dobrovolníků do rukou odborné organizace. Kdo ho povede dál?

22. 12. 2021Martina Cílková

Státní úředníci otevřeně promluvili o digitalizaci státu. Proběhl první Festival kreativní byrokracie

Na začátku listopadu se díky Festivalu kreativní byrokracie v pražském prostoru CAMP a také online sešli lidé, kterým veřejná správa není lhostejná. Skvělý podtitul “Stát jsi ty”, který jsme si mohli odnést na krásných hrnečcích vyrobených v Dubí, festival dokonale vystihl. Jak členové naší komunity v různých rolích prožili festival a jaké pocity a dojmy si z akce odnesli?