„Stejně jako Česko.Digital i my v Nadaci PPF věříme, že digitalizace a inovace mají zásadní vliv na růst a přínos neziskových aktivit, které přispívají k rozvoji společnosti. Proto chceme podpořit projekty, které propojují dobrovolníky z řad expertů a neziskové i státní organizace,“ uvádí za Nadace PPF Jana Tomas Sedláčková. Cílem nadačního daru je také podpořit fungování samotné platformy Česko.Digital. To zahrnuje mimo jiné rozšiřování komunity dobrovolníků, zefektivňování interních procesů nebo organizování vzdělávacích aktivit. Za cíl si projekt klade také rozvoj mezinárodní spolupráce a sdílení know-how.

Komunita expertních dobrovolníků Česko.Digital pomáhá neziskovým organizacím a veřejné správě s digitálním řešením společenských problémů. Česko.Digital stojí například za projektem Učíme online, který pomohl více než 620 školám s využíváním digitálních technologií ve výuce, nejen pro potřeby distanční výuky, ale i pro zlepšení digitální gramotnosti dětí. Tento projekt aktuálně předává Národnímu pedagogickému institutu České republiky (NPI ČR), který ho bude dále rozvíjet. Součástí projektu Učíme online je také sbírka počítačů, která pomohla skoro 3000 rodinám a kterou bude dále rozvíjet Člověk v tísni.

„Díky podpoře Nadace PPF se budeme moci efektivně věnovat hledáním nejvhodnějšího řešení konkrétního problému. Věříme, že se nám společně podaří skrz jedničky a nuly zase o kousek změnit Česko k lepšímu,“ komentuje spolupráci Eva Pavlíková, CEO a spoluzakladatelka Česko.Digital.

Nadace PPF

Nadace PPF vznikla na podzim 2019 a dala si za cíl dělat dobré projekty ještě lepšími. Jejím smyslem od začátku bylo a stále je pomáhat těm, kteří dávají české společnosti něco navíc. Něco nového a inspirujícího. Zároveň jejich práce snese srovnání v mezinárodním kontextu, ať už evropském nebo světovém. Za každým takovým projektem vždy stojí inspirativní osobnosti, kterým chce Nadace PPF podat pomocnou ruku a svou podporou posunout jejich projekt dál a výš.

Česko.Digital

Česko.Digital je komunita expertních dobrovolníků z mnoha oborů od IT přes projektové řízení až po marketing, kteří ve svém volném čase pomáhají státu a nestátním organizacím a mění tak Česko k lepšímu. Komunitu Česko.Digital založili v roce 2019 Jakub Nešetřil, Radka Horáková a Eva Pavlíková. Zapojit se může každý, kdo chce pomoci rozvíjet digitální produkty – vývojář, designér, projektový a produktový manažer nebo marketér. Aktuálně Česko.Digital sdružuje přes 4 200 lidí a je tak největší organizací tohoto druhu (tzv. civic-tech) v Evropě.