Projekt Učíme online vznikl jakožto reakce na uzavření škol z důvodu pandemie, kdy byla nezbytná rychlá pomoc žákům i učitelům se světem online výuky. Nyní zkvalitňuje nejen distanční výuku, ale také digitální kompetence žáků, kteří se bez nich v dnešní době neobejdou.

Dechberoucí čísla

  • Projekt pomohl 626 školám v ČR se zprovozněním online výuky.
  • Webináři Učíme nanečisto prošlo celkem 9 300 učitelů, ředitelů či rodičů.
  • Odvysíláno bylo 103 webinářů.
  • Vznikla také videotéka, ve které mají stovky výukových videí více než 100 tisíc zhlédnutí.
  • Ve Sbírce počítačů jsme rozdali více než 2 862 počítačů a notebooků, přispělo do ní 66 komerčních dárců techniky a spolupracovalo s námi 254 organizací (neziskovky, školy), které nám pomohly dostat techniku do potřebných rodin.
  • Projekt Učíme online obsadil také 2. místo v roce 2020 v soutěži za inovaci ve vzdělávání, známou spíše jako EDUína, a stal se finalistou SDG cen 2021.

Kam projekt směřuje?

Vzniklé know-how projektu a čas i energie všech zapojených dobrovolníků jsou pro nás velmi cenné. Proto jsme se rozhodli otevřít projektu dveře do světa, naplnit jeho vizi a předat ho pod hlavičku organizace NPI (Národní pedagogický institut České republiky).

„Projekt Učíme online dokázal rychle nabídnout záchranný kruh stovkám škol bojujících s náhlým přechodem na distanční výuku. Zároveň během roku a půl své existence vytvořil funkční standard pro digitální vzdělávání, na který chceme v NPI ČR navázat a rozvíjet ho na co největším počtu škol,“ popisuje Ivo Jupa, ředitel Národního pedagogického institutu, vizi dalšího rozvoje projektu. 

NPI od nás tak postupně převezme dvě klíčové části projektu: technologickou pomoc školám a webináře Učíme nanečisto s rozsáhlou videotékou.

Kromě předání zmíněného know-how, značky, praxe a digitálních kompetencí, popisuje Martina Habová, marketingová manažerka Česko.Digital, cíl vzájemné spolupráce s NPI: „Cílem spolupráce je také poskytovat učitelům co nejlepší servis k tomu, aby mohli být opravdovými hybateli na poli digitalizace vzdělávacího systému a účinně rozvíjet digitální gramotnost žáků. Česko.Digital je tak kromě předání svého know-how připraveno poskytovat NPI ČR podporu při zavádění inovací do praxe škol.“

Digitalizaci ve vzdělávání nezastavíme

Důležitost digitálního vzdělávání již prosákla na povrch. Nikdo nepochybuje o jejím růstovém potenciálu v následujících letech. Proto není překvapením, že mezi hlavní priority v rámci budoucnosti projektu patří z pohledu NPI jeho technická podpora.

Ondřej Neumajer, garant digitálního vzdělávání NPI ČR, k tomu dodává: „Digitalizace českého vzdělávání se poslední dobou výrazně zrychlila. Na internetu nalezneme nepřeberné množství webinářů, výukových videí a materiálů, vyučovat můžeme ze svého notebooku už dnes prakticky odkudkoliv, kde je dobré připojení. Zároveň čím dál více z nás zažívá i druhou stranu mince –⁠ kyberšikanu nebo třeba hackerský útok. Učitelé by proto měli umět nejen digitální technologie ovládat a tuto znalost předávat žákům, ale zároveň u nich posilovat schopnost orientovat se v digitálním prostředí a rozpoznat, kdy nám technologie slouží a kdy už škodí a jak na to reagovat.“

Bez podpory by to nešlo

Při této příležitosti chceme poděkovat všem neziskovým organizacím, které s námi spolupracovaly, a také našim partnerům, kteří projekt významně podpořili. Díky finanční podpoře Nadace Bakala Foundation jsme tak mohli rozvíjet naše aktivity v průběhu roku 2021, a tím navázat na dynamický rozvoj v roce 2020, kdy nás významně podpořila Nadace České spořitelny.

Také je namístě poděkovat více než 700 dobrovolníkům, kteří na projektu pracovali, protože i ten nejmenší střípek tvoří celek. Bez našich dobrovolníků by se příběh projektu nepsal.

Nezaostává ani Sbírka počítačů

Poslední částí projektu je Sbírka počítačů. Ta také poputuje do zkušených rukou, a to do neziskové organizace Člověk v tísni. Sbírku organizace kompletně převezme od nového roku. V souvislosti s tím plánujeme uspořádat akci, na kterou se můžete těšit už 24. 11.! Sledujte naše sociální sítě nebo Slack, kde se včas dozvíte více.