V panelové diskusi v příjemných prostorách coworkingového centra Opero v Praze se o realizovaných projektech, vizi do budoucna a udržitelném fungování Česko.Digital rozpovídali členové leadership týmu Eva Pavlíková (Co-Founder & CEO), Eva Zehnálková (Chief Marketing Officer), Tereza Gagnon (Head of Partnerships / Fundraising), Romana Pokorná (Chief Delivery Officer) a naši CTO Tomáš Znamenáček a Martin Wenisch.

Česko.Digital slaví dva roky své existence. Jak se podle tebe daří naplňovat vizi Česko.Digital aneb měnit skrz jedničky a nuly svět k lepšímu?

Tomáš: Líbí se mi, že na to jdeme takhle zostra, to je správný (smích). Ten proces je dlouhý a bolestivý, plný pokusů a omylů. Zároveň je to velmi naplňující. Pro mě je důležité uvědomění, že nejde o jeden informační systém nebo o dodání jedné aplikace, ale že to, čeho se snažíme dosáhnout, je celospolečenská změna. Spíš než z konkrétních aplikací a informačních systémů se to skládá z desítek až tisíců různých konverzací a dialogů. Pro mě je to velmi zajímavý proces. A jsem hrozně rád, že právě Česko.Digital z pozice neutrálního partnera pomáhá tyto konverzace vést. Těším se, jak to bude probíhat v dalších letech.

Zároveň si myslím, že tuto propojovací roli může splnit jen organizace s mnoha dobrovolníky. Ta, která může zapojit i někoho jiného než kmenový tým. Jinak by ta mise byla nesplnitelná. Důležití jsou dobrovolníci, bez nich by to z principu nefungovalo.

Jaké klíčové momenty v Česko.Digital byly pro tebe ty nejzásadnější?

Eva P.: První důležitý moment byl ten, kdy jsme krotili spolu s probíhající pandemií Česko.Digital do dubna 2020 ve třech a půl lidech, tedy já, Jakub Nešetřil a Radka Horáková, kteří jsou spoluzakladatelé Česko.Digital a jejichž jména musím zmínit, spolu s Tomášem. Martin tu tehdy s námi byl ještě v dobrovolnické roli. Byl to moment, kdy jsme získali důvěru Nadace České spořitelny, která byla náš první partner, a která nám dodala odvahu rozšiřovat placený tým.

Druhý důležitý moment teprve přijde, až se nám podaří zajistit dlouhodobou udržitelnost organizace Česko.Digital. Vnímám, že bez dobrovolníků bychom tady neseděli, ale my jim potřebujeme vracet něco zpět za to, že s námi jsou. Snažíme se jim poskytovat ten nejlepší servis a podporu, aby se u nás mohli rozvíjet a dlouhodobě s námi mohli být. A to vyžaduje finance. Takže věřím, že ten druhý moment nás teprve čeká, věřím, že se nám ho podaří naplnit, ale stavím se k tomu s veškerou pokorou.

Co tobě dal čas v Česko.Digital?

Martin: Jak už Eva říkala, jsem v Česko.Digital od začátku. Dávalo mi to v různém čase a v různých rolích něco jiného. Začínal jsem jako dobrovolník, původně jsem byl Tech Lead. Moje role byla připravovat úkoly a motivovat technické dobrovolníky na projektech, se kterými jsme začínali. Ale dalo mi to spoustu znalostí toho, co nefunguje, protože víceméně všechno, co jsme v roce 2019 zkoušeli, tedy jak zaujmout dobrovolníky a jak vést projekty, ne zcela klapalo. Teď, kdy jsem začal pracovat v Česko.Digital, postupně začínám zjišťovat, co opravdu funguje. Už jsme přišli na to, jak bychom měli vést projekty a pomalu začínáme zjišťovat, jak dlouhodobě udržet dobrovolníky, aby je to bavilo a nevyhořeli – i to se stává, což je smutné. Postupně se to učíme a Česko.Digital začíná pomalu reálně růst.

Druhou obrovskou zkušeností, kterou mi to dalo, je poznání, že organizace jako je Česko.Digital dokáže vytvářet projekty, které mají obrovský dopad – a je to práce relativně malé hrstky lidí, v jejich volném čase, po večerech a víkendech. Během covidu jsme dokázali dodat několik skvělých projektů. Teď se nám daří dodávat krásné projekty, které mají obrovskou sílu a dokážou reálně ovlivnit státní správu a život digitalizace v Česku.

V současnosti je rozjetá řada dalších nedokončených projektů. Na co se nejvíc těšíš?

Romana: Každá zkušenost je něco nového, ze všeho se učíme a organizace pořád roste. Z toho se hodně těším.

Také vidím, že to něco dává i dobrovolníkům a zadavatelům, kteří do Česko.Digital projekty přináší. Každý dobrovolník jde s jiným očekáváním – někdo se chce něco naučit, někdo chce zase něco předat. My se snažíme předávat zadavatelům to, jak fungovat s projekty, které jsou postavené na IT řešení. To je pro ně totiž často nová zkušenost. Jsou to experti ve svém oboru, ale třeba už neví, jak komunikovat s vývojářem, který jim má postavit web. Těší mě náš společný růst.

Nejvíc se těším na to, až budou projekty dodány zadavatelům a budou mít šanci ukázat dopad. My tu něco připravujeme, ale projekt bude dávat smysl, až bude moci pomáhat koncovým uživatelům.

V jaké formě a velikosti by mělo Česko.Digital oslavit své páté narozeniny?

Tereza: Představa, jak bychom měli vypadat za tři roky, je poměrně odvážná. Už za dva roky se nám podařilo vyrůst velmi dynamicky, pomáhají nám s tím nejen naši dobrovolníci, ale celá plejáda partnerů od odborných a neziskových organizací až po naše hlavní partnery, kteří nám dávají sílu, abychom růst dokázali udržet. Věřím, že v následujících třech letech nám spíš než o číselný růst nebo objem půjde o dopad, který bychom chtěli dokázat. Jde nám také o schopnost navázat mezinárodní spolupráci a o dosah, který není limitován hranicemi. Přála bych si i projekty s přesahem, který je relevantní i pro další země.

Největším úsilí je, abychom našim dobrovolníkům, kterých teď jsou čtyři tisíce, dokázali dát péči, vytěžit jejich schopnosti a zapojit je do projektů. O to se velmi dobře stará naše kolegyně Lucie Zajíčková (Chief of People&Community). To je jeden z velmi důležitých kroků, které děláme a bude klíčem k tomu, abychom tady za tři roky byli.

Česko.Digital v rámci svého fungování je opravdu hodně odlišné od tradičních korporátů i mnoha neziskovek. Překvapilo tě něco v tom, jak fungujeme jako společnost s hodnotami, s projekty, s lidmi?

Eva P.: Překvapuje mě všechno každým dnem. Do Česko.Digital jsem vstupovala s motivací, že je to něco unikátního, co tady ještě v Česku nebylo. Stále tomu věřím a myslím si, že to krásné na Česko.Digital a to, co se nám daří dělat, je, že naším ultimátním cílem je dopad na lepší Česko. I když je to někdy hrozně těžký a i když někdy máme nekonečné debaty o tom, co vlastně to lepší Česko je. S Radkou Horákovou jsme byly v roce 2020 na konferenci Management v Čechách, kde byla i přednáška o dobrovolnictví, o tom, jak řídit dobrovolníky a jak vypadá leadership dobrovolníků. Chtěla bych tím vzdát hold všem, kdo v Česko.Digital pracují. Protože starat se o dobrovolníky je leadership nové generace a je zároveň hrozně náročný. Takže všem děkuji a jsem na nás moc pyšná.

Proč ses rozhodla zapojit do Česko.Digital? Byla někdy chvíle, kdy jsi toho litovala nebo jsi měla pochybnosti o tom, že to má smysl?

Eva Z.: Zatím jsme se tu hodně dotýkali budoucnosti a našich přání, těmito otázkami mě vracíš k zamyšlení a do minulosti. Když jsme přemýšleli a chystali tohle setkání, diskutovali jsme i nad tím, kolik vlastně máme aktivních dobrovolníků. Pořád mluvíme o tom, že Česko.Digital neustále roste, že máme v komunitě přes čtyři tisíce lidí, což je úžasné číslo, ale neustále se potýkáme s tím, kolik dobrovolníků je skutečně aktivních a připravených se zapojit. Toto číslo se neustále mění, je tam spousta proměnných. Já bych řekla, že ti nejaktivnější z nich jsou teď mezi námi v tomto přítomném okamžiku – díky moc všem, kdo jste dorazili a vážili svůj čas.

Zároveň děkuji všem týmům, které organizovaly celý komunitní týden i dnešní setkání, jsem za to velmi vděčná. I to se odehrávalo v dobrovolnickém prostředí. Také děkuji Operu za tyto krásné prostory, ve kterých jsme se mohli setkat.

A teď zpátky do minulosti: budu slavit skoro rok v Česko.Digital, zapojila jsem se na konci července loňského roku a vedlo mě k tomu spoustu mých otázek a přání dělat něco, co má smysl. Zní to jako obrovské klišé. To klíčové, proč jsem se rozhodla pro Česko.Digital je to, že to je hodnotově řízená organizace, což možná zní jako klišé číslo dva. Pravda je taková, že se skutečně řídíme hodnotami. jsme dokonce v situaci, kdy hodnoty revidujeme. Říkáme si, co pro nás znamenají, proč jsme tady, proč jsme tady rádi. Řídíme se vizí a misí, strategie pro nás není prázdné slovo, ale směr, kterým chceme jít. Každý z nás si denně opakuje těch pár hodnot a zvažuje, jestli jsou pro nás skutečně tak zásadní. To, že jsme hodnotově řízená organizace, byl pro mě zásadní rozhodující faktor, kdy jsem řekla ano, Česko.Digital je ta organizace, se kterou se chci spojit i já.

Na čem si myslíš, že by mělo Česko.Digital ve svém třetím roce působení zapracovat?

Eva Z.: Už to tu dnes zaznělo skoro ze všech odpovědí, padlo tady slovo udržitelnost a to, že tady sedíme, není samo sebou. Já bych nám chtěla popřát, abychom se tady mohli sejít i u příležitosti třetích narozenin Česko.Digital. Terka mluvila o zahraničním přesahu, o tom, že bychom chtěli přerůst naše hranice. My vlastně naše osobní i organizační hranice přerůstáme každý den a každý nějak jinak, je to taková naše velká zkouška osobních hranic. I já jsem měla nějaké momenty, kdy jsem zvažovala, jestli už toho není příliš - Česko.Digital je velký trénink osobních hranic, třeba Slack je náš dennodenní trenažér - ale je super, že to nevzdáváme a budu moc ráda, když se tady setkáme za tři roky znovu a třeba i s jasnější vizí a plánem, jak hranice Česka překonat.

Co by bylo tvé přání k druhým narozeninám Česko.Digital, co bys této organizaci popřál?

Tomáš: Ve mně hodně rezonuje téma chyb, protože si myslím, že to je klíčové slovo pro digitalizaci. Líbí se mi triviální úsloví, které ale stále dává smysl: Kde není prostor pro chyby, tam není prostor pro rozvoj. Tak bych nám přál, abychom se nebáli dělat chyby a dokázali se z nich poučit. A dělat jich dostatek, abychom mohli růst dál. Zatím se nám to daří :)

Podle čeho se hodnotí dopad projektu? Víte o nějakých potenciálních nápadech, které by měly nějaký zásadní dopad, ale nerealizují se?

Romana: Projektů nám chodí hodně, zhruba tři sta projektů za dva roky. Na čem bych ráda spolupracovala je, jak podpořit větší reprezentativnost voleb, zapojení mladší generace díky digitalizaci a také podpořit kvalifikovanější rozhodování díky lepší informovanosti. Je to ale něco, co do současných voleb nestíháme.

Tomáš: Dopad se hodnotí velmi špatně. Přestože na to existuje spousta metodik, pořád ještě nemáme jasný názor, jak na to. Tady více než kde jinde platí, že je jednoduché nechat se svést něčím, co je dobře měřitelné, ale nemá tak velkou výpovědní hodnotu; naopak to, co je důležité, je často obtížně kvantifikovatelné. S tím ještě bojujeme a dlouhodobě bojovat budeme.

Velký dopad mají systémové projekty. Některé projekty končí dodáním konkrétního produktu, aplikace či informačního systému, ale vedle toho existují „infrastrukturní“ projekty, jako je kanalizace nebo silniční síť. Ty jsou obtížně vysvětlitelné, nejsou tak sexy (síť kanálů nadchne málokoho), ale mají obrovskou sílu. Kdyby nefungovala kanalizace, tak si toho všichni rychle všimneme. Nějaký podobný infrastrukturní projekt v digitálním světě bychom výhledově rádi udělali.

Eva P.: Já bych to ještě doplnila. Možná ne všichni ví, jak v Česko.Digital fungujeme. Máme dvě cesty, jak projekty můžeme realizovat. Jednou z nich je, že přijde kdokoliv z komunity a řekne: „Mám skvělý nápad, chtěl bych pomáhat třeba kanalizaci“. A my se mu pokusíme najít parťáky v komunitě, abychom je podpořili a tu činnost dělali dlouhodobě. Druhou cestou je, že se na nás může obrátit jakákoli nezisková nebo státní organizace, že chce pomáhat s digitalizací. Kromě dopadu hodnotíme i to, zda se organizace chce tématu věnovat dlouhodobě, protože vnímáme, že dopad je hodně spojený i s její vytrvalostí.

Dopad je nejen výsledek, technické řešení, se kterým a pomocí kterého pomáháme, ale opravdu velký dopad má často i samotný proces spolupráce s organizacemi. Třeba u projektu Učime online byl obrovský dopad způsoben i tím, že se nám dařilo propojovat organizace působící v té oblasti. Prostor je v tématech, která jsou roztříštěná do práce spousty organizací, jako je například digitalizace státu. S tímto tématem se teď budeme pokoušet pomoct systémově. A nutno říct, že velká část té práce je právě spolupráce mnoha organizací. Jako organizace jsme zvyklí řešit jednotlivé dílčí činnosti, ale velká síla a velký dopad je právě ve spolupráci a spojování činností a aktivit různých aktérů.


A co vy, už jste se zapojili do některého z našich projektů? Pokud ne, přidejte se k nám a začněte měnit Česko k lepšímu!

Záznam celého rozhovoru najdete na našem YouTube.