Use – Reuse – Recycle

Cirkulární ekonomika je koncept, ve kterém se během produkce ani během spotřeby nevytváří zbytečný odpad. Zaměřuje se na to, aby se nové věci navrhovaly s ohledem na budoucí snadnou recyklaci a staré věci se nevyhazovaly, ale opravovaly a znovu používaly. Když se z něčeho stává odpad, existují ještě možnosti, jak takovou věc úspěšně použít znovu.

Recyklace a znovupoužití uzavírá a zpomaluje jinak lineární tok zdrojů v ekonomice. Obojí přispívá k udržitelnému rozvoji a zlepšování životního prostředí i kvality života. Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) je český think tank, který vzdělává a provádí analýzy v tomto oboru. „Chceme změnit sebedestruktivní přístup v plýtvání zdroji, aniž bychom snížili kvalitu života,“ říká zakladatelka INCIEN Soňa Jonášová.

Dejte starým věcem nový život

Myslíte si, že se elektronika ve firmách mění kvůli krátké životnosti? Ne, nemění. Důvodem je většinou technologické zastarávání a to, že je odepsaná (z daní). Funkční technika přitom nemusí nutně skončit ve šrotu, můžete ji darovat někomu, komu bude sloužit dál. To, co jednomu už z nějakého důvodu nestačí nebo nevyhovuje, někdo jiný ještě plnohodnotně využije.

Vyřazené počítače pomáhají studovat online

Podle zprávy České školní inspekce z března 2021 se sice situace od jara 2020 zlepšila, ale ani po roce se online vyučování nemohlo zúčastnit přes 50 000 dětí. Velká část především proto, že neměla k dispozici potřebné vybavení.

Díky iniciativě Učíme online se podařilo potřebnou technikou vybavit přes 2 500 rodin a sbírka stále pokračuje. Fungující počítače, jež by jinak skončily v odpadu, umožňují pokračovat ve vzdělávání i dětem z rodin, které by si to z vlastních zdrojů nemohly dovolit.

Hodnotu má i zdánlivě bezcenný šrot

Svoji cenu má ale i elektronika, která už nefunguje. Do sbírky můžete darovat i opravdový šrot. Výtěžek z ekologické likvidace šrotu se použije na nákup počítačového vybavení.

Chcete pomoci nebo máte techniku, kterou byste mohli darovat? Detaily a konkrétní možnosti, jak se zapojit do Sbírky počítačů, najdete na webu Učíme online.