Cover článku Příručka Spolu na dálku poradí, jak umožnit pacientům nemocnic nebo klientům sociálních služeb vzdálenou komunikaci s jejich blízkými
7. 5. 2021 Kateřina Kocianová

Příručka Spolu na dálku poradí, jak umožnit pacientům nemocnic nebo klientům sociálních služeb vzdálenou komunikaci s jejich blízkými

Cílem projektu Spolu na dálku bylo v jeho začátku nabídnout poskytovatelům zdravotnických a sociálních služeb chytrá zařízení, díky kterým by svým klientům umožnili vzdálenou komunikaci s jejich blízkými. Výzkum, který vznikl ve spolupráci se zástupci nemocnic, domovů pro seniory, domovů se speciální péčí a zástupci dvou pilotních projektů, však ukázal, že finance nejsou vždy tou hlavní překážkou.

„Příručka Spolu na dálku pro umožnění vzdálené komunikace pacientů nebo klientů a jejich blízkých“ vznikla ve spolupráci Česko.Digital a odbornými garanty z Národního telemedicínského centra Fakultní nemocnice Olomouc a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Nabízí ucelený přehled jednoduchých a ověřených postupů, doporučení a pravidel, jak na vzdálenou komunikaci, jak řešení implementovat a chytré zařízení tak efektivně využívat. Shrnuje důvody a argumenty, proč zvážit pořízení tabletů a k čemu je používat.

„Kontakt pomáhá uzdravovat, a proto může v případě potřeby nahradit osobní kontakt ten virtuální a dát člověku to nejdůležitější, lásku a podporu v nemoci a osamění, které zažívá v zařízeních poskytujících mu péči, kterou právě potřebuje. Přes obrazovku tabletu nebo telefonu si můžeme povídat, číst, zpívat, mlčet, virtuálně se obejmout, ale i zprostředkovat spojení všech generací a přenést rodinnou pohodu. Vyjádřit sounáležitost ve dnech dobrých, ale i podporu v těch špatných. Na nás všech záleží, zda pomůžeme s pořízením zařízení a jeho využíváním ke konverzaci pacientů s rodinou, a tak vyjádříme podporu dětem a dospělým, kteří potřebují naši pomoc. Virtuální komunikaci můžeme využívat především v době zákazu návštěv. Měla by být nabízena jako alternativa, protože pacienti a klienti nemohou zůstat bez pravidelného kontaktu s rodinou. Vedení zdravotnických a sociálních zařízení by tuto službu mohla nabízet, a to nejen v době epidemické krize. Příručka může svými technickými nástroji pomoct nám zdravotníkům k rychlejšímu zavedení virtuální komunikace v rámci normálního provozu na odděleních. Laická veřejnost může příručku využít ke snadnějšímu spojení se svými blízkými,“ shrnuje zakladatelka a dětská sestra na Novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci paní Ilona Antoníčková.

Příručka se věnuje i otázkám bezpečnosti, způsobu připojení, výběru správného typu tabletu a doplňkům, stejně jako samotnému průběhu komunikace. Nechybí ani rady, jak se o zařízení starat nebo jak o službě informovat rodinu a blízké. A protože jsou k uskutečnění vzdálené komunikace potřeba i programy a aplikace, jsou součástí příručky i stručné přehledy k používání těch nejběžnějších nástrojů. Informace k možnostem financování jsou doplněny o vzory darovací smlouvy v případě, že by zařízení přijalo tablety darem nebo na ně dostalo peníze.

Jak doplňuje zakladatelka projektu: „Virtuální komunikace prostřednictvím tabletu nebo telefonu je jeden z nejdostupnějších prostředků, který můžeme využít.“

Připojte se i vy a pomáhejte tak nejen měnit české zdravotnictví a sociální služby k lepšímu, ale i ostatním rodinám neztratit v této nepříznivé době kontakt s blízkými:

Vzdálená komunikace není problém jen v nemocnicích a domovech seniorů

Důraz na zachování duševní pohody a sociálních kontaktů svých klientů žijících v domácnostech kladou i mnohé neziskové organizace. Už více než rok zapojují seniory do online programů, nabízejí jim pohybové či vzdělávací kurzy ve virtuálním prostředí a připravují desítky pořadů na YouTube. Poskytují klientům také osobní i vzdálené poradenství a podporu při ovládání IT technologií. Do online prostředí se přesunuly i dlouhodobě realizované kurzy počítačové gramotnosti nebo práce s chytrými telefony, díky kterým řada aktivnějších seniorů už technické novinky zvládla. Zkušenosti potvrdily, že cílené vzdělávání starší generace v digitální bezpečnosti a IT je velmi potřebná a přínosná. Mezi prvními začaly s online programy pražské organizace Elpida o.p.s., Právě teď! o.p.s., plzeňský TOTEM z.s. nebo ŽIVOT 90 z.ú.

Zadavatelka projektu

Mgr. Ilona Antoníčková, FN Olomouc

Koordinátoři

Kateřina Kocianová, Radka Steklá, Šárka Karlová

UX, brand a grafika

Swenia Kalianko

Marketing a obsah

Eva Zehnálková, Bára Truksová, Jakub Šnorbert

S projektem pomáhali

Lucie Zajíčková, Martin May, Antonín Hlavinka, Michal Štýbnar, Alice Švehlová

Zpět na všechny články
18. 6. 2021Iva Janečková

Chceme změnit přístup Čechů ke sledování zpráv

Přibývá Čechů s nezájmem o zprávy a aktuální dění ve společnosti. Česko.Digital to chce společně s Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ) změnit. Projekt Inovace zpravodajského storytellingu si klade za cíl zatraktivnit formu zpravodajského obsahu a přinést redakcím nové čtenáře. Ve vývoji už jsou tři pilotní řešení. Co zajímavého přináší?

11. 6. 2021Terézia Palaščáková

číst.digital/23: Vzniká nový web Začni učit! | Máme nové pracovní prostory

Ahoj Česko.Digital! 👋 Ještě než se vydáte za letním dobrodružstvím, máme pro vás další novinky z komunity. Jsme totiž zase o krok blíž tomu, dělat lidem zdravější a kvalitnější život. Kromě toho představíme nový pracovní prostor, ve kterém mohou vznikat další velké věci, měnící Česko k lepšímu. Co se za poslední týdny událo nového a na co můžeme být náležitě pyšní?

10. 6. 2021Eva Pavlíková

Digitalizace státu je především změna myšlení a srozumitelná komunikace

Pro začátek si položme jednoduchou otázku: co pro nás skutečně znamená digitalizace státu? Jde o mantru, kterou používáme léta a rády ji skloňují všechny politické strany jako svou prioritu. Ale co pro nás skutečně znamená nebo by znamenat měla? A jakou o tom my jako společnost máme představu?