Cover článku Partnerství s Bakala Foundation pomůže rozvíjet Česko.Digital, digitalizovat školství a pečovat o duševní zdraví
12. 4. 2021 Tomáš Znamenáček

Partnerství s Bakala Foundation pomůže rozvíjet Česko.Digital, digitalizovat školství a pečovat o duševní zdraví

S radostí oznamujeme, že Česko.Digital uzavřelo partnerství s rodinnou nadací Bakala Foundation. Čtyři miliony z nadace podpoří jednak rozvoj celého Česko.Digital, jednak projekty, v nichž se naše aktivity a cíle prolínají – konkrétně Učíme online, které se zaměřuje na digitalizaci školství, a Střechu duševního zdraví, která pokrývá téma duševní péče u dětí a úzce tedy souvisí se vzděláváním, rozvojem potenciálu a digitalizací.

Současná pandemie vedla u řady odvětví prakticky přes noc k tolik potřebné a vzhledem k okolnostem nezbytné digitální transformaci. Také české školy začaly aktivně hledat inovativní a efektivní řešení online výuky. Narážejí však na „digitální propast“ v domácnostech, jejímž důsledkem je prohlubující se nerovnost v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

„Dnešní bezprecedentní situaci lze vnímat jako překážku, nebo jako katalyzátor. Neměli bychom plýtvat prostředky na opětovné budování společnosti známé z minulosti, ale investovat do její transformace pro budoucnost. Digitalizace je nepochybně klíčovou cestou, jak restartovat českou ekonomiku i společnost a posunout je na pokročilejší úroveň,“ vysvětluje důvody partnerství s Česko.Digital zakladatel nadace Zdeněk Bakala.

Bakala Foundation je česká rodinná nadace Zdeňka a Michaely Bakalových založená v roce 2007. Jejím cílem je dlouhodobá podpora studentů na cestě ke kvalitnímu vzdělávání – již více než 170 českých studentů a studentek díky jejímu stipendiu vystudovalo nebo studuje na předních univerzitách po celém světě. Nadace nabízí stipendia také pro středoškolské studenty a další vzdělávací programy v oblasti podpory nezávislé žurnalistiky a moderní architektury.

Vzdělávání, digitální transformace a rozvoj talentů jsou hodnoty, které vnímá jako klíčové i Česko.Digital, a ne náhodou tedy zapadají do jeho aktuálních projektů. Příspěvek od nového partnera umožní Česko.Digital kromě rozvoje konkrétních projektů investovat do kmenových aktivit jako je vzdělávání, rozvoj kompetencí, projektová metodika nebo péče o komunitu.

Digitální vzdělávání vnímáme jako dlouhodobou příležitost

Česko.Digital vzniklo v květnu 2019 s cílem pomoci digitalizovat projekty neziskových organizací a veřejné správy. Projekt Učíme online, do kterého se zapojilo přes 8 tisíc učitelů, pomohl více než 600 školám zprovoznit technologie k online výuce, a potřebným rodinám, školám i dětským domovům pomohl sehnat přes 2000 počítačů.

„V roce 2021 chceme nabídnout rozšíření online vzdělávání na všechny typy škol a zaměřit se na dlouhodobé využívání zavedených technologií. Také chceme pomoci prohloubit současnou úroveň digitální kompetence. Naším dalším cílem je předání získaného know-how a jeho systémové zakotvení ve struktuře MŠMT nebo jiných programech českého vzdělávacího systému,“ říká Eva Pavlíková, CEO Česko.Digital, a doplňuje: „Partnerství s Bakala Foundation nám pomůže plně rozvinout potenciál aktivit v rámci Česko.Digital, ať už jde o samotnou práci s komunitou expertních dobrovolníků, nebo realizaci a dosažení cílů obou uvedených projektů.“

„Uplynulý rok ve znamení online výuky bezpochyby urychlil proces digitalizace českého školství. Byla by však chyba se domnívat, že s aktuálním návratem dětí do škol přestává digitalizace být zásadním tématem,“ říká Václav Pecha, ředitel nadace Bakala Foundation. „Digitalizace školství – to není jen online výuka. Je před námi ještě dlouhá cesta k dosažení efektivního využívání digitálních nástrojů na všech úrovních českého školství. Podpora kvalitního vzdělávání je důležitým pilířem našeho působení a jsem proto velmi rád, že díky partnerství s Česko.Digital můžeme tento klíčový proces podpořit,“ vysvětluje Václav Pecha a dodává: „Jako stejně důležité vnímáme i téma duševního zdraví dětí a mládeže, které si i s ohledem na současnou situaci zaslouží maximum pozornosti. Oba projekty navíc úzce propojuje právě digitalizace.“

Druhým z výše uvedených projektů, které nadace Bakala Foundation podpoří, je teprve se rozvíjející Střecha duševního zdraví. Zaměřuje se na starší žáky 2. stupně ZŠ a jeho cílem je vytvořit pro děti a jejich blízké jednotný webový portál, na němž najdou možnost prevence i kontakty pro včasnou pomoc při duševní nepohodě nebo složité životní situaci. Koncept projektu usiluje o propojení organizací a odborníků z různých oblastí péče o duševní zdraví. Platforma by se tak měla stát důvěrným online zázemím pro duševní zdraví v Česku.

Česko.Digital v prvním roce fungování financoval přímo Jakub Nešetřil, jeden ze zakladatelů organizace. V roce 2020 pak rozvoj komunity expertních dobrovolníků umožnila významná podpora, kterou organizace získala z krizového fondu Nadace České spořitelny. O principech financování Česko.Digital a jeho partnerech se více dozvíte na wiki Česko.Digital.

Zpět na všechny články
7. 5. 2021Kateřina Kocianová

Příručka Spolu na dálku poradí, jak umožnit pacientům nemocnic nebo klientům sociálních služeb vzdálenou komunikaci s jejich blízkými

Cílem projektu Spolu na dálku bylo v jeho začátku nabídnout poskytovatelům zdravotnických a sociálních služeb chytrá zařízení, díky kterým by svým klientům umožnili vzdálenou komunikaci s jejich blízkými. Výzkum, který vznikl ve spolupráci se zástupci nemocnic, domovů pro seniory, domovů se speciální péčí a zástupci dvou pilotních projektů, však ukázal, že finance nejsou vždy tou hlavní překážkou.

30. 4. 2021Dana Beneda

Dobrý web nemůže vzniknout bez dobré komunikace mezi jednotlivými profesemi

Jak vznikal web, na kterém pracovali především začínající experti a na jehož počátku byla semestrální práce? Kdy se potvrdilo, že copywriting, UX a grafický design webu je lepší dělat společně? A proč by neměl UX designer nastupovat do rozjetého projektového vlaku? Povídali jsme si o tom s dobrovolníky z projektu Nedlužím státu.

28. 4. 2021Tomáš Trumpeš

Partnerství Česko.Digital a Bakala Foundation – sdílíme hodnoty i vizi, digitalizace je pro nás nástroj ke změně myšlení

Česko.Digital a Bakala Foundation uzavřeli partnerství, díky kterému Česko.Digital získá od nadace podporu ve výši 4 miliony korun. Tyto peníze budou věnovány na rozvoj celé organizace Česko.Digital a na dva konkrétní projekty: Učíme online a Střecha duševního zdraví. Podrobněji jsme o tom mluvili s Václavem Pechou, ředitelem nadace Bakala Foundation, a s Evou Pavlíkovou, výkonnou ředitelkou Česko.Digital.