Cover článku Partnerství s Bakala Foundation pomůže rozvíjet Česko.Digital, digitalizovat školství a pečovat o duševní zdraví
12. 4. 2021 Tomáš Znamenáček

Partnerství s Bakala Foundation pomůže rozvíjet Česko.Digital, digitalizovat školství a pečovat o duševní zdraví

S radostí oznamujeme, že Česko.Digital uzavřelo partnerství s rodinnou nadací Bakala Foundation. Čtyři miliony z nadace podpoří jednak rozvoj celého Česko.Digital, jednak projekty, v nichž se naše aktivity a cíle prolínají – konkrétně Učíme online, které se zaměřuje na digitalizaci školství, a Střechu duševního zdraví, která pokrývá téma duševní péče u dětí a úzce tedy souvisí se vzděláváním, rozvojem potenciálu a digitalizací.

Současná pandemie vedla u řady odvětví prakticky přes noc k tolik potřebné a vzhledem k okolnostem nezbytné digitální transformaci. Také české školy začaly aktivně hledat inovativní a efektivní řešení online výuky. Narážejí však na „digitální propast“ v domácnostech, jejímž důsledkem je prohlubující se nerovnost v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

„Dnešní bezprecedentní situaci lze vnímat jako překážku, nebo jako katalyzátor. Neměli bychom plýtvat prostředky na opětovné budování společnosti známé z minulosti, ale investovat do její transformace pro budoucnost. Digitalizace je nepochybně klíčovou cestou, jak restartovat českou ekonomiku i společnost a posunout je na pokročilejší úroveň,“ vysvětluje důvody partnerství s Česko.Digital zakladatel nadace Zdeněk Bakala.

Bakala Foundation je česká rodinná nadace Zdeňka a Michaely Bakalových založená v roce 2007. Jejím cílem je dlouhodobá podpora studentů na cestě ke kvalitnímu vzdělávání – již více než 170 českých studentů a studentek díky jejímu stipendiu vystudovalo nebo studuje na předních univerzitách po celém světě. Nadace nabízí stipendia také pro středoškolské studenty a další vzdělávací programy v oblasti podpory nezávislé žurnalistiky a moderní architektury.

Vzdělávání, digitální transformace a rozvoj talentů jsou hodnoty, které vnímá jako klíčové i Česko.Digital, a ne náhodou tedy zapadají do jeho aktuálních projektů. Příspěvek od nového partnera umožní Česko.Digital kromě rozvoje konkrétních projektů investovat do kmenových aktivit jako je vzdělávání, rozvoj kompetencí, projektová metodika nebo péče o komunitu.

Digitální vzdělávání vnímáme jako dlouhodobou příležitost

Česko.Digital vzniklo v květnu 2019 s cílem pomoci digitalizovat projekty neziskových organizací a veřejné správy. Projekt Učíme online, do kterého se zapojilo přes 8 tisíc učitelů, pomohl více než 600 školám zprovoznit technologie k online výuce, a potřebným rodinám, školám i dětským domovům pomohl sehnat přes 2000 počítačů.

„V roce 2021 chceme nabídnout rozšíření online vzdělávání na všechny typy škol a zaměřit se na dlouhodobé využívání zavedených technologií. Také chceme pomoci prohloubit současnou úroveň digitální kompetence. Naším dalším cílem je předání získaného know-how a jeho systémové zakotvení ve struktuře MŠMT nebo jiných programech českého vzdělávacího systému,“ říká Eva Pavlíková, CEO Česko.Digital, a doplňuje: „Partnerství s Bakala Foundation nám pomůže plně rozvinout potenciál aktivit v rámci Česko.Digital, ať už jde o samotnou práci s komunitou expertních dobrovolníků, nebo realizaci a dosažení cílů obou uvedených projektů.“

„Uplynulý rok ve znamení online výuky bezpochyby urychlil proces digitalizace českého školství. Byla by však chyba se domnívat, že s aktuálním návratem dětí do škol přestává digitalizace být zásadním tématem,“ říká Václav Pecha, ředitel nadace Bakala Foundation. „Digitalizace školství – to není jen online výuka. Je před námi ještě dlouhá cesta k dosažení efektivního využívání digitálních nástrojů na všech úrovních českého školství. Podpora kvalitního vzdělávání je důležitým pilířem našeho působení a jsem proto velmi rád, že díky partnerství s Česko.Digital můžeme tento klíčový proces podpořit,“ vysvětluje Václav Pecha a dodává: „Jako stejně důležité vnímáme i téma duševního zdraví dětí a mládeže, které si i s ohledem na současnou situaci zaslouží maximum pozornosti. Oba projekty navíc úzce propojuje právě digitalizace.“

Druhým z výše uvedených projektů, které nadace Bakala Foundation podpoří, je teprve se rozvíjející Střecha duševního zdraví. Zaměřuje se na starší žáky 2. stupně ZŠ a jeho cílem je vytvořit pro děti a jejich blízké jednotný webový portál, na němž najdou možnost prevence i kontakty pro včasnou pomoc při duševní nepohodě nebo složité životní situaci. Koncept projektu usiluje o propojení organizací a odborníků z různých oblastí péče o duševní zdraví. Platforma by se tak měla stát důvěrným online zázemím pro duševní zdraví v Česku.

Česko.Digital v prvním roce fungování financoval přímo Jakub Nešetřil, jeden ze zakladatelů organizace. V roce 2020 pak rozvoj komunity expertních dobrovolníků umožnila významná podpora, kterou organizace získala z krizového fondu Nadace České spořitelny. O principech financování Česko.Digital a jeho partnerech se více dozvíte na wiki Česko.Digital.

Zpět na všechny články
1. 8. 2021Lukáš Vaňous

Česko.Digital a INCIEN: cirkulární ekonomika mění náš pohled na odpad

Česko.Digital navázalo spolupráci s Institutem Cirkulární Ekonomiky. Aktivity a zájmy obou organizací se protínají ve Sbírce počítačů projektu Učíme online. Jak spolu souvisí cirkulární ekonomika a sbírka vyřazené elektroniky pro děti, které se bez potřebné techniky nemohly zapojit do online výuky?

19. 7. 2021Petr Hrudka

Projekty Česko.Digital mění Česko k lepšímu a zvyšují společenský dopad neziskových aktivit už druhým rokem

V Česko.Digital vám u příležitosti našich druhých narozenin představujeme dokončené, aktuální, ale i budoucí projekty a bilancujeme dosavadní úspěchy v oblasti digitalizace. Projekty jako Učíme online, Covid Portál, Nedlužím státu a další vyšly vstříc potřebám čtyř milionů obyvatel. V mediální diskusi o potřebě digitalizace státu zní hlas Česko.Digital stále častěji a rovněž řady expertních dobrovolníků se neustále rozšiřují. Co všechno jsme za dva roky své existence dokázali?

14. 7. 2021Rona Jankovičová

Well-being: cesta k životní pohodě a duševnímu zdraví

V novém tisíciletí psychologie směřuje svůj výzkum nejen k léčbě vzniklých symptomů choroby, ale i ke zvyšování celkové kvality života a duševního zdraví. Do běžné komunikace se kromě jiných pojmů rozšířil koncept well-being. Jak pomáhá člověku nastavení priorit v subjektivním prožívání, které se odráží v jeho práci a osobním životě?