Prvotním cílem bylo pomoci školám zprovoznit technologie k online výuce. Problémy, s nimiž se nejen školy potýkaly, však byly velmi různorodé. Proto jsme naši pomoc začali na základě jejich potřeb rozšiřovat. Rozjeli jsme vysílání interaktivních webinářů učitelů pro učitele a podporu potřebných rodin, kterým doma chyběla pro děti technika a internetové připojení. A to zejména díky finanční podpoře z krizového fondu Nadace České spořitelny ve výši 5 milionů Kč, kterou projekt získal koncem května 2020. 

Po jednoročním plném nasazení celého týmu se můžeme pochlubit 621 školami, jimž jsme pomohli zprovoznit technologie k online výuce, 8 395 učiteli, kteří se registrovali do 76 živých webinářů, 88 080 zhlédnutími záznamů webinářů na našem Youtube kanálu a 2032 rodinami, jimž jsme díky 54 společnostem darovali počítač. Projekt Učíme online obsadil také 2. místo v roce 2020 v soutěži za inovaci ve vzdělávání, známou spíše jako EDUína. Tato cena je každoročně vyhlašována už od roku 2013.

V sobotu první kontakt se školou, v neděli hotové účty, v pondělí první školení

Může to znít až neuvěřitelně, ale během víkendu na jaře 2020, kdy vláda uzavřela školy a odstartovala tak dlouhou etapu distančního vzdělávání, se podařilo dát dohromady tým dobrovolníků, který vytvořil fungující systém. Ten umožňoval okamžitou pomoc školám. Vznikl projekt Učíme online. Během víkendu jsme se dohodli na formě spolupráce, aktivovali expertní dobrovolníky a připravili webové stránky s formulářem, přes který mohla škola jednoduše požádat o pomoc. „V okamžiku jeho vzniku jsem to vnímala jako neřízený chaos. Všichni byli hrozně nadšení, chtěli pomáhat, zatímco my jsme teprve cestu pomoci českému školství vyšlapávali. V souvislosti s tím si vybavuji naše večerní, a dokonce noční schůzky. Postupem času vzniklo jádro lidí, kteří práci na projektu vnímají jako dlouhodobou a uvědomují si, že změna nenastane přes noc. Díky nim slaví tento projekt roční narozeniny a jeho důležitost vnímáme v dlouhodobém horizontu,“ vzpomíná na první dny projektu Eva Pavlíková, nová CEO komunity Česko.Digital, která stála u vzniku projektu. Bez delších příprav, plánování a pilotáže tak projekt v pondělí po uzavření škol oslovilo 33 ředitelů, na konci téhož týdne byl už počet zapojených škol více než trojnásobný.

664 dobrovolníků napříč všemi obory pomáhá Česku učit se online

Tým expertních dobrovolníků se od jara stále rozrůstá. Nelze přesně spočítat, kolik dobrovolníků projektu věnovalo svůj volný čas. V aplikaci Slack, kde v rámci komunity Česko.Digital probíhá vzájemná komunikace všech dobrovolníků, má kanál Učíme online 664 dobrovolníků. Někteří pomáhají s technologiemi a jejich pochopením, s cílem umožnit výuku online. Jiní si vzali na starost přípravu, samotné vysílání a následné zpracování webinářů Učíme nanečisto do kurzů. Každý pomáhá, jak umí, a proto jsou mezi námi také zkušení grafici, copywriteři, experti na sociální sítě a mnoho dalších.

Proč dobrovolníci věnují projektu zdarma svůj volný čas? „Zapojil jsem se do projektu Učíme online, protože chci přispět k reformě vzdělávání. Je to jedna z cest, jak udělat z Česka a ze světa ještě lepší místo,“ říká Dan Thaisz, který školám pomáhá se zprovozněním technologií k online výuce, školí učitelský sbor a byl velkou technickou oporou každého živého webináře Učíme nanečisto na jaře i na podzim.

„Dávalo mi smysl se zapojit, jelikož jsem lidi z Česko.Digital dobře znal. Rád se bavím s lidmi a díky svému zapojení se dostanu mimo svou každodenní bublinu. Mluvit se školami o tom, jak tuto dobu zvládají a jak se starají o to, aby výuka probíhala co ‚nejnormálněji', mi otevřelo oči.“ doplňuje Jan Meissner, který pro Učíme online natáčí rozhovory s řediteli škol, jimž jsme pomohli se zavedením technologie k online výuce.

Zprovoznění technologie pro online výuku na školách je jen začátek

Řada učitelů, zejména ti na prvním stupni, se s používáním digitálních technologií ve vyučování před pandemií nesetkala. Počátky pro ně byly o to obtížnější, že často nevěděli, jaké programy vůbec k online výuce používat nebo jak je ovládat. 

Původním cílem projektu proto bylo zajistit technologii do těch škol, které ji zatím nemají zavedenou nebo s ní neumí pracovat. Pokud možno v co nejkratším čase, aby vyučování mohlo nadále pokračovat. Jak se brzy ukázalo, tým expertních dobrovolníků měl skutečně napilno.

Ve stejném duchu projekt pokračoval i na podzim. Stěžejní bylo a stále zůstává nastavení služeb Microsoft Teams a Google Classroom, které se osvědčily při videokonferencích se žáky ve všech vyučovacích předmětech. Celkem jsme se zprovozněním technologií pro online výuku pomohli už 621 školám. Jednalo se převážně o základní školy.

„Díky spolupráci s vámi, která je na velmi osobní bázi, se nám transformace do online prostředí velmi dobře povedla. Pan Krupa se konkrétně věnoval naší škole a našim potřebám, takže jsme se ničím nezdržovali a trénování bylo šité na míru,“ říká Michal Prchlík, učitel angličtiny a informatiky ze ZŠ Střílky.

Distanční výuka není překlopením běžné výuky do online prostředí

Řada učitelů nevěděla, jak k online výuce přistoupit nebo jak využívat nové nástroje k výuce tak, aby byla efektivní. Sami dobrovolníci z řad učitelů proto přišli s jednoduchou myšlenkou – sdílet se svými kolegy učiteli své praktické zkušenosti s distanční výukou. A tak vznikla série živých webinářů, které jsme nazvali Učíme nanečisto. Zájemcům pomáhají najít a na příkladech si vyzkoušet různé aplikace pro atraktivnější a snazší online výuku. Především ale ukazují, jak učit distančně, jak žáky do výuky zapojit a jak je hodnotit. 

V červnu 2020 se někteří učitelé nechali ukolébat představou, že se na jaře jednalo o mimořádný stav, který už nenastane. Na podzim se však všechno ukázalo být jinak. Online výuka nakonec nebyla jen krátkou jarní anomálií, ale pro mnoho žáků i učitelů zůstává denní realitou dodnes. A tak jsme ve vysílání živých webinářů dále pokračovali, abychom ukázali, že online výuka může být efektivní, zábavná, kvalitní a také snadná. Z probíhajících webinářů jsou stále dostupné záznamy a vznikají z nich kurzy i články, které mají učitelům hlavně ušetřit čas při získávání nových a rozšiřování stávajících znalostí a dovedností v online výuce. Zájem o webináře neutichá, odvysílali jsme již 76 webinářů, jež mají na našem YouTube více než 88 tisíc zhlédnutí. Na webových stránkách projektu je učitelům k dispozici 51 kurzů, které zpracovaly desítky dobrovolníků ve svém volném čase z odvysílaných webinářů.

Místo školy a učitele počítač s rychlým internetem

Nutností pro online výuku je pochopitelně i technologické vybavení. Žáci se neobejdou bez počítače či notebooku nebo alespoň chytrého telefonu s internetovým připojením. Jenže už na jaře 2020 se ukázalo, že zdaleka ne všichni tuto možnost mají.

V současnosti je jen na základních školách evidován přibližně milion žáků. Česká školní inspekce na jaře 2020 od 5000 ředitelů škol zjistila, že se až třetina žáků nemohla online výuky vůbec zúčastnit. A dokonce 40 % dětí z této třetiny nemělo k dispozici žádné zařízení nebo připojení k internetu. Nejhůře na tom byly lokality s vysokým výskytem sociálně vyloučených rodin, ale zdaleka se nejednalo pouze o ně. Proto jsme se na konci března 2020 rozhodli zorganizovat sbírku počítačů. Díky podpoře 54 firemních dárců se nám povedlo během jednoho roku do českých rodin darovat již 2032 chybějících počítačů nebo notebooků či tabletů. I po roce probíhající online výuky evidujeme poptávku po počítačích v řádu stovek kusů.

Skutečná změna českého školství přichází díky spolupráci všech

O digitalizaci českého školství se mluvilo celé roky, ale až pandemie způsobila, že už ji nebylo možné odkládat. Na jaře 2020 jsme si byli vědomi toho, že je třeba pracovat na systémové změně českého školství, a to bez spolupráce s Ministerstvem školství (MŠMT) nešlo. Ve spolupráci s MŠMT a Českou školní inspekcí jsme proto vytvořili celorepublikovou datovou sadu pro efektivní zacílení potřeb škol v České republice. Datová sada je využívána při prioritizaci projektu Učíme online a dále byla poskytnuta MŠMT pro případné další využití, například pro dlouhodobé vyhodnocování posunu v distančním vzdělávání. Díky ní jsme tak pomohli MŠMT v rozhodování o tom, jak a kam pomoc směřovat. 

Dále jsme v rámci spolupráce s MŠMT spustili portál Edu.cz, jenž má časem sjednotit informace nejen z webu MŠMT, ale i z dalších 160 oddělených webů, které jsou provozovány v rámci ministerstva či podřízených organizací. V komunitě dobrovolníků Česko.Digital jsme pro projekt Edu.cz provedli kvalitativní výzkum potřeb ředitelů škol a vytvořili první grafickou podobu portálu Edu.cz. Proběhla také revize technického řešení Edu.cz a následně bylo technické řešení portálu připraveno, validováno a spuštěno.

Chválou nešetří ani samotné ministerstvo školství, které celému Česko.Digital připisuje velké zásluhy. Jak uvádí jeho tisková mluvčí Aneta Lednová: „Je to i zásluha těchto špičkových odborníků dobrovolníků, že kvalita distanční výuky za poslední měsíce významně vzrostla.“

Nezastavujeme. Pořád Učíme online!

Digitalizace českého školství přišla náhle, ale i díky přetrvávajícímu nadšení a zápalu expertních dobrovolníků z komunity Česko.Digital v projektu Učíme online už nyní můžeme říct, že se povedl velký krok kupředu. Nic z toho by nebylo možné bez zapojení 664 expertních dobrovolníků, bez podpory všech partnerů v čele s Nadací České spořitelny a bez aktivního zapojení se všech ostatních, kterým není vzdělávání našich dětí lhostejné.

Pokud vás projekt Učíme online zaujal, můžete nás podpořit vícero způsoby: 

Nadále pracujeme na tom, aby bylo online vzdělávání dostupné pro každého!