S čím inkubátor pomůže?

Řada vznikajících projektů nemá dostatečně vypracovaný projektový záměr nebo jim chybí odborné vedení při přípravě digitálního řešení. Inkubátor Česko.Digital pomůže projekty připravit na realizaci, například definovat řešený problém, návrh řešení nebo cílové skupiny.

Díky široké základně expertních dobrovolníků a mentorů můžeme organizaci nabídnout pomoc například s hledáním konkrétního řešení, technickou konzultaci nebo podporu při hledání zádrhelu, na kterém projekt „zamrzl“. Čas strávený dostatečnou přípravou se pak vyplácí při následné realizaci, která je rychlejší a méně náročná na zdroje. A kromě projektů samotných se v diskuzích s odborníky Česko.Digital mohou rozvíjet i jejich zadavatelé, takže společně přispíváme ke vzdělávání neziskového sektoru.

Inkubátor logicky doplňuje a rozšiřuje paletu služeb, které v Česko.Digital nabízíme. Teď už vám tedy dokážeme pomoct:

  • Rychlou radou (konzultace se seniorními experty v komunitě)
  • Jednorázovou malou a rychlou pomocí při realizaci (kanál #market-place)
  • Společným brainstormingem nad vaším nápadem, který může být po projevení zájmu v komunitě přijat do inkubace (kanál #ideas)
  • Rozpracováním nápadu (inkubátor)
  • Realizací projektu pod vedením a koordinací komunity

Jaké byly začátky?

„Když jsme před pár lety uvažovali nad tím, jak zapojit dobrovolníky z IT komunity a využít jejich znalosti a zkušenosti pro veřejně prospěšné projekty, pro jejich technologická řešení, měli jsme to štěstí potkat se s Jakubem Nešetřilem. Tomu se nápad líbil natolik, že založil iniciativu Česko.Digital. Jsem moc rád, že se nám společně podařilo nadesignovat inkubační proces, v jehož rámci mapujeme dobré nápady neziskového sektoru, kterým by slušelo digitální zpracování,“ říká k začátkům inkubátoru Robert Basch, ředitel Nadace OSF.

S testováním inkubátoru jsme začali v létě 2020 a od ledna 2021 běží naostro. V období půlročního pilotního testování se nám do inkubace přihlásilo 60 projektů, z nichž prošly procesem schvalování tyto čtyři: Moje česká škola, Inovace zpravodajského storytellingu, Spolu na dálku a ZačniUČIT.cz.

První ze zmíněných projektů byl po inkubaci připraven natolik, že si ho zadavatelé mohli realizovat vlastními silami. Další tři projekty mají větší technické potřeby, zůstaly pod křídly Česko.Digital a budeme je realizovat společně. Ze zbývajících projektů je část ještě v jednání, části jsme poskytli konzultaci a část poptává služby v kanálu #market-place.

Práce na těchto projektech nám za chodu ukázala, co je pro inkubované projekty důležité, že je potřeba používat nějakou metodiku (vybrali jsme Lean Canvas), a co obě strany (zadavatel i mentor) potřebují a jak je v tom podpořit. Inspirovali jsme se i u komerčních inkubátorů a zjišťovali zpětnou vazbu od již inkubovaných projektů.

Celé bychom to ale nezvládli bez Nadace OSF, která je odborným garantem inkubátoru pro vztahy s neziskovým sektorem. Jejím úkolem je kontinuálně mapovat potřeby a náměty přicházející z občanského sektoru; digitální řešení pro přicházející projekty budeme i nadále hledat společně.

Jak inkubace probíhá?

Základem inkubátoru je metodika Lean Canvas, která projektu pomáhá zodpovědět na všechny otázky důležité pro jeho realizaci – viz například vyplněný Lean Canvas z námi inkubovaného projektu ZačniUČIT.cz, který projektu pomohl zjistit, jak vyřešit problémy cílové skupiny a kde jsou největší rizika. A jak vypadají jednotlivé kroky celého procesu?

Vyplnění přihlášky a splnění kritérií

Prvním krokem pro vstup do inkubačního programu je vyplnění přihlášky, ve které hodnotíme, zda projekt splňuje 3 základní kritéria pro spolupráci s Česko.Digital: neziskovost (projekt není komerční), dopad (projekt je jasně veřejně prospěšný) a udržitelnost (projekt může dlouhodobě fungovat i po dodání).

Při dodržení podmínek představí koordinátor projekt Česko.Digital a vybere mentora, tedy jeho „průvodce inkubátorem“. Teprve na základě doporučení mentora se projektu dostává některé z našich služeb, tedy i možnost inkubace.

Sestavení inkubačního týmu a délka inkubace

Pokud je projekt doporučen k inkubaci, nezůstává jen u výše zmíněného mentora a koordinátora, ale začínáme s organizací inkubačního týmu. Z naší strany se přidávají klíčoví expertní konzultanti z oblasti IT, marketingu, byznysu nebo dalších odvětví dle potřeb projektu, případně expertní organizace, která má k řešené problematice blízko.

Pro úspěch projektu ale zůstává klíčová aktivita zadavatele. Je na něm, aby ve spolupráci s naším koordinátorem sestavil výkonný tým vedený vlastním projektovým koordinátorem.

V závislosti na aktivitě zadavatele a náročnosti a fázi přihlášeného projektu se projektům většinou podaří dozrát do 2 měsíců.

Analýza udržitelnosti a retrospektiva

V průběhu procesu inkubace neustále sledujeme, zda se nezapomnělo na zmíněná tři základní kritéria projektů v Česko.Digital. Například před závěrečnou fází inkubace se ve spolupráci s mentorem ověřují dlouhodobá udržitelnost a dopad projektu. Na závěr vždy organizujeme týmovou retrospektivu pro zhodnocení nastavených cílů i vzájemné spolupráce.

Způsob realizace projektu po ukončení inkubace

Vybrané projekty, které provedeme inkubačním programem, budeme v rámci komunity Česko.Digital rovnou realizovat. Ostatním můžeme doporučit vhodného partnera, který jim s realizací pomůže, nebo se tvůrci mohou s připraveným projektem pustit do realizace sami, stejně jako tým projektu Moje česká škola.

V tuto chvíli máme více než 10 mentorů, kteří budou projekty vést, a celou řadu seniorních expertních konzultantů pro jednotlivé obory, kteří mohou s jednotlivými částmi projektu v inkubaci pomoci. Víte-li tedy o nějakém zajímavém projektu, nápadu či myšlence, určitě se jej nebojte do našeho inkubátoru přihlásit.

Detailní informace k inkubátoru najdete na naší wiki.