Festival nabídl bohatý program plný přednášek, workshopů a panelových diskusí s vynikajícími řečníky z České republiky i zahraničí. Během dne bylo možné diskutovat s předními odborníky, inovátory a příznivci kreativních přístupů v oblasti veřejné správy.

Nechyběl ani job-fair, networking a také trochu muziky, filmy, strhující satirická bojovka a letní posezení na trávě. Mezi klíčovými tématy byly digitalizace veřejné správy, agilní metody v byrokracii, zapojení občanů do rozhodování, a samozřejmě, kreativní přístupy k řešení problémů ve veřejném sektoru.

Jedním z vrcholů Festivalu byla prezentace případových studií a inovativních projektů, které představovaly praktické příklady úspěšného využití kreativních metod a nástrojů v byrokracii. 

Jedna z účastníky nejlépe hodnocených přednášek „The Making of Oslo City Identity“ od Anne Aagaard a Hanne Rønning Jorud přinesla zjištění, že i vizuální identity měst mají zásadní finanční dopad na rozpočet: „Když existoval pouze 1 vytištěný manuál vizuální identity města Oslo, vzniklo přes 250 různých log. Vytvoření všech těchto log stálo veřejný rozpočet, podle našich zjištění, 80 000 000 Kč.“, vysvětluje Anne Aagaard. „Pro obyvatelé Osla bylo také složité vyznat se v těch 250 logách – nevěděli například, že se z jejich daní v Oslu postavila plovárna, nebo že město provozuje 3 autobusové linky pro seniory – každá z těch služeb totiž nesla jiné logo.“ 

Účastníci této přednášky měli možnost získat konkrétní návody a inspirovat se příklady, které mohou aplikovat ve svých vlastních projektech a organizacích.

„Festival kreativní byrokracie každoročně přináší do naší práce nové postřehy a náměty. Pro státní správu platí mnohá klišé, která nemám rád. Státní zaměstnanci a úředníci obecně se nemají za co stydět – to bychom si měli stále připomínat“, říká nejvyšší státní tajemník pro státní službu Jindřich Fryč a dodává: „Chybí nám občas možná trochu sebevědomí, ale odváděnou prací se nelišíme od soukromého sektoru a neměli bychom se bát být více kreativní“.

„Dělám čtrnáct let politiku a myslím, že práce mých týmů vede k tomu, aby se lidem žilo v České republice líp. Ať jsou to věci velké, nebo z pohledu společnosti malé. Obecně věřím v ‚teorii rozbitých oken‘, že když někde opravíte jedno okno, tak ta ulice je lepší a víc nechátrá. Takže pomocí každému jednomu člověku děláte Česko i svět lepším místem k životu“, řekl na festivalu místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

„Celý rok úředníky kritizujete, my je jednou ročně oslavujeme. Inovace, odhodlání, kreativitu pro práci ve veřejném zájmu. Přijďte za rok!“ doplňuje za organizátory Matěj Chytil.

Festival se stal nejen prostředkem pro sdílení osvědčených postupů, ale také platformou pro inspiraci a diskusi o tom, jak využít kreativitu a inovace ke zlepšení veřejného sektoru. Účastníci měli příležitost setkat se s odborníky, zástupci veřejné správy, neziskovými organizacemi a dalšími aktéry, kteří se zabývají transformací byrokracie.

Organizátoři děkují všem partnerům, řečníkům a účastníkům za jejich podporu a aktivní přístup. Věříme, že Festival kreativní byrokracie i nadále přinese nové myšlenky a příležitosti pro inovaci ve veřejném sektoru.

Partnery Festivalu kreativní byrokracie 2023 letos byli Hlavní město Praha, Bank ID, Deloitte a České dráhy. Festival spolupořádali Česko.Digital, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) a Kreativní Praha.

Záznam Festivalu kreativní byrokracie najdete zde. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Pro více informací o festivalu navštivte webové stránky Festivalu.

—--------------------

Kontakt pro média: Martina Habová, martina@cesko.digital, +420 720 363 481

Česko.Digital funguje jako komunita expertních dobrovolníků, kteří ve svém volném čase pomáhají státnímu a neziskovému sektoru s využitím technologií. Během prvních tří let oslovily projekty komunity na 4 000 000 lidí. Česko.Digital sehrálo klíčovou roli během pandemie, kdy se zapojilo do projektů Dáme roušky a Covid portál, a po vypuknutí války na Ukrajině se zúčastnilo projektu Stojíme za Ukrajinou. Více o komunitě najdete na www.cesko.digital

Kreativní Praha je městem zapsaný ústav a naší společnou misí je vytvářet prostředí pro kulturu ve městě. Věříme totiž, že kultura je investice! Investice do místa, ve kterém žijeme, zdraví, společnosti, ekonomiky a do budoucna nepostradatelná síla pro společenský, environmentální a hospodářský rozvoj. Naší prací vytváříme těmto myšlenkám reálné prostředí, aby bylo možné dopad kultury využít na lokální, městské, celorepublikové i mezinárodní úrovni. Podporujeme a realizujeme komunitní projekty, strategicky plánujeme, tvoříme a naplňujeme kulturní politiku města, podílíme se na rozvoji kulturních a kreativních odvětví a také přinášíme nepostradatelnou inspiraci ze zahraničí. Naši práci stavíme na profesní odbornosti, znalosti českého i mezinárodního kulturního prostředí a síle mezioborových spoluprací.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) je příspěvkovou organizací Prahy, která je hlavním koncepčním pracovištěm v oblasti architektury, urbanismu, strategií, městského rozvoje a plánování. Lidé v IPR aktivně propojují, moderují, konzultují, ale také tvoří. Podílí se na významných rozhodnutích v rámci tvorby města. Zpracovávají a koordinují dokumenty strategického a územního plánování a rozvoje, veřejného prostoru či dokumenty dopravní, technické, krajinné a ekonomické infrastruktury. Získávají, spravují a aktualizují data o městě, aktivně komunikují a zapojují obyvatele Prahy do složitých procesů plánování. Budoucnost města pak představují ve svém Centru architektury a městského plánování (CAMP).


Tiskovou zprávu napsaly dobrovolnice Veronika Tomášková a Martina Bogliová.