“Spolupráci s Nadací PPF vnímáme jako klíčovou pro podporu inovací v neziskovém sektoru,
protože digitalizace a inovace jsou jedním z hlavních hybatelů růstu a zvýšení dopadu neziskových aktivit, které mají za cíl přispět k rozvoji společnosti, posílení otevřenosti a zvýšení technologických kompetencí. Současně usilujeme o to, aby technologie sloužily lidem bez ohledu na čas, místo, nebo společenské postavení”, říká Jan Kotara, COO Česko.Digital. 

„Stejně jako Česko.Digital i my v Nadaci PPF věříme, že digitalizace a inovace mají zásadní vliv na růst a přínos neziskových aktivit, které přispívají k rozvoji společnosti. Proto chceme podpořit projekty, které propojují dobrovolníky z řad expertů a neziskové i státní organizace,“ doplňuje Jana Tomas Sedláčková, členka správní rady Nadace PPF. Cílem nadačního daru je také podpořit fungování samotné platformy Česko.Digital. To zahrnuje mimo jiné rozšiřování komunity dobrovolníků, zefektivňování interních procesů nebo organizování vzdělávacích aktivit. Za cíl si projekt klade také rozvoj mezinárodní spolupráce a sdílení know-how.

Nadace PPF a Česko.Digital za sebou mají dvě úspěšná propojení v podobě nově vyvinuté aplikace Preventivka a redesignu stávající aplikace Nepanikař. „V Nadaci PPF hledáme cesty, jak podpořeným projektům opravdu pomoci, a to nejen finančně. Propojujeme například námi podporované projekty mezi sebou a hledáme synergie. Tak tomu bylo i v případě obou aplikací, respektive organizací, které za nimi stojí.  Jak Loono s aplikací Preventivka, tak Nepanikař jsme spojili s komunitou Česko.Digital, abychom zvýšili dopad jejich činností,“ vysvětluje Jana Tomas Sedláčková.

Ostatně to dokládají i dopadová čísla zmíněných aplikací. Aplikace Preventivka dosud získala 32 tisíc stažení a 30 500 uživatelů. Více než pět tisíc uživatelů si díky ní naplánovalo preventivní prohlídku, kterou do té doby zanedbávali a devět tisíc lidí si s pomocí aplikace samovyšetřuje prsa, kůži nebo varlata. Díky tomu uživatelé odhalili přes 730 nálezů, z nichž 27 byly zhoubné nádory. 

Aplikace Nepanikař zaznamenala od ledna 2023 73 tisíc nových stažení, celkově má již 108 tisíc uživatelů ze 184 zemí.

Nadace PPF rovněž vloni podpořila komunitu Česko.Digital nad rámec domluvené finanční podpory pro rok 2022 při řešení dopadů války na Ukrajině. I díky této podpoře mohlo v komunitě vzniknout 6 projektů Stojíme za Ukrajinou, Umapa, Mapa ukrajinských hraničních přechodů, Pomáhej Ukrajině, Movapp, Místo ve škole, které společně pomohli více než 1 000 000 lidí.

—-----

O Nadaci PPF: Nadace PPF vznikla v roce 2019, aby podporovala úspěšné, ambiciózní české projekty a pomáhala jim s přispěním skupiny PPF dosáhnout kvalitativních posunů. Vychází z důvěry v český talent a z přesvědčení, že Česká republika se může pochlubit mnoha osobnostmi a projekty, které mají na to uspět mezinárodně. Podporuje ty, kteří se nebojí převzít část odpovědnosti za svět kolem sebe a mají odvahu překročit hranice – jak své osobní, vnitřní, tak ty doslovné. Současně věří v důležitost zahraniční inspirace a motivace a právě tento mezinárodní dialog je pro ni a mnoho projektů, které podporuje, stěžejním tématem. Více o Nadaci PPF i podpořených projektech najdete na www.nadaceppf.cz.

O Česko.Digital: Česko.Digital funguje jako komunita expertních dobrovolníků, kteří ve svém volném čase pomáhají státnímu a neziskovému sektoru s využitím technologií. Během prvních tří let oslovily projekty komunity  na 4 000 000 lidí.  Česko.Digital sehrálo klíčovou roli během pandemie, kdy se zapojilo do projektů Dáme roušky a Covid portál, a po vypuknutí války na Ukrajině se zúčastnilo projektu Stojíme za Ukrajinou.

Více o komunitě najdete na www.cesko.digital.  Kontakt pro média: Martina Habová, martina@cesko.digital, +420 720 363 481.