Spolek Moudrá Sovička z.s. vznikl v roce 2015 s cílem pomáhat seniorům správně a bezpečně ovládat nové technologie a služby. Na začátku byla myšlenka „hodinových ajťáků“ – digitálních asistentů z řad dobrovolníků, převážně studentek a studentů, kteří seniorům pomohou s nastavením počítače nebo mobilního telefonu v jejich domácím prostředí.

V roce 2022 se zrodil projekt Moudrá Síť jako výsledek spolupráce expertních dobrovolníků z komunity Česko.Digital a týmu lidí z organizace Moudrá Sovička.

„Téma projektu mezi dobrovolníky hodně zarezonovalo, protože řada z nás se už někdy ocitla v situaci, kdy jsme byli takovým ‚digitálním asistentem‘ pro někoho z rodiny.  Dobrovolnický tým i proto vznikl rychle, pomohl nastavit směr a priority projektu, zpracovat základní design pro všechny cílové skupiny Moudré Sítě, vybrat technologie a rozjet samotný vývoj,“ říká Anežka Müller, project support z kmenového týmu Česko.Digital.

Hlavním posláním webové aplikace Moudrá Síť je usnadnit mezigenerační spojení, snížit míru pocitu osamocení seniorů a ukázat jim, jak využít moderních technologií pro komunikaci, zábavu i vzdělávání. „Projektem Moudrá Síť vzniká jedinečné mezigenerační propojení mladých a starších lidí skrze nové technologie a služby. Kromě pomoci seniorům očekáváme i velký sociální dopad projektu. Jsem vděčný za přijetí Moudré Sítě do Česko.Digital a zapojení dobrovolníků i členů týmu Moudré Sovičky do společné úspěšné realizace projektu od konceptu po pilotní verzi,“ doplňuje zakladatel spolku Moudrá Sovička Tomáš Hubálek.

Moudrá Síť má za cíl do konce roku 2030 proškolit až 6000 „digitálních asistentů“ z řad dobrovolníků a propojit je s kterýmkoli z 2,5 milionu seniorek a seniorů v ČR, ať už budou jejich služby potřebovat k on-line komunikaci s rodinou a kamarády, s ošetřujícím lékařem, s úřady nebo klidně k objednávce nákupu potravin.

Digitálním asistentem se může stát kdokoli, kdo umí bezpečně a hravě ovládat chytrá zařízení a dokáže tuto dovednost trpělivě a lidsky předávat druhým. Základem služby bude mapa dostupných digitálních asistentů s historií osobních referencí od seniorů a s informacemi o jejich vytížení, včetně možnosti rezervace termínu. „Domnívám se, že tento projekt má ambici řešit mnohem víc, než se na první pohled zdá. Umožnit a usnadnit komunikaci seniorům znamená snižovat počet osamělých lidí, znamená to zlepšení zázemí, větší radost ze života, znamená to i dostupnost vzdělávání, dostupnost pracovních příležitostí, soběstačnost a tak dál a tak dále. Znamená to dobrou kvalitu života i ve vysokém věku,“ uzavírá dobrovolnice Lilly Ahou Král.

O Moudré Sovičce: Nezisková organizace Moudrá Sovička vznikla proto, aby zpřístupňovala seniorům moderní technologie a podpořila je v komunikaci s okolím i v zapojení do společenského života. Daří se jí efektivně propojovat generace, snižovat izolaci seniorů a řešit jejich pocit osamění. Dbá na individuální přístup, pořádá rozmanitá školení, kurzy, poskytuje soukromé konzultace s „hodinovými ajťáky“ (digitálními asistenty). Více informací najdete na www.moudrasovicka.cz

Kontakty: Ing. Tomáš Hubálek

Tel.: (+420) 730 141 072

E-mail: tomas.hubalek@moudrasit.cz

Web: www.moudrasit.cz

O Česko.Digital: Česko.Digital funguje jako komunita expertních dobrovolníků, kteří ve volném čase pomáhají státnímu a neziskovému sektoru s využitím technologií. Během prvních tří let oslovily projekty komunity 4 000 000 lidí. Česko.Digital sehrálo klíčovou roli během pandemie, kdy se zapojilo do projektů Dáme roušky a Covid portál, a po vypuknutí války na Ukrajině se účastnilo projektu Stojíme za Ukrajinou. Více o komunitě najdete na www.cesko.digital.

Kontakt pro média: Martina Habová, martina@cesko.digital, 720 363 481

Tiskovou zprávu napsala dobrovolnice Lilly Ahou Král.