Díky, že jste si našli čas na čtení. V lednovém shrnutí bych se ráda podívala na významné aktivity, které se děly na přelomu roku a v lednu tohoto roku. U některých začínám širším úvodem pro pochopení souvislostí a pojmů, protože je určitě ode mě uslyšíte častěji.

Vznikla nám Digitální a informační agentura. Co to prakticky znamená?

Od začátku roku 2023 je tu s námi Digitální a informační agentura. Je to nový ústřední správní úřad pro elektronickou identifikaci, služby vytvářející důvěru a pro informační systémy veřejné správy (více na Wikipedii).

Věřím, že Digitální a informační agentura bude samostatnou organizací, která pomůže systematické digitalizaci veřejné správy a jednotlivých služeb tak, aby došlo ke skutečné digitalizaci vnitřních procesů a ulehčila tak život úředníkům, občanům, organizacím i firmám.

Velké díky patří celému týmu Ivana Bartoše, kterými jsou Ondřej Profant, Michal Bláha, Lenka Zátorská a další. Díky patří také zapojeným na Ministerstvu vnitra a Úřadu vlády a ostatním, kteří na této změně pracovali mnoho měsíců. Poděkování za spolupráci i konstruktivní připomínky také patří ICT Unii, ČMKOS, Hospodářské komoře a dalším organizacím. Přesto, že se vláda v programovém prohlášení zavázala tuto organizaci zřídit, byla to náročná expertní i politická vyjednávání.

V průběhu ledna 2023 také došlo ke jmenování ředitele Martina Mesršmída, který byl vybrán na základě doporučení výběrové komise, kde jsem měla tu milou čest společně s Dianou Rádl Rogerovou zastupovat odbornou veřejnost (více o výběru na webu Úřadu vlády).

Pokud uvažujete, že byste se rádi podíleli na významném technologickém posunu naší veřejné správy – kde jinde najdete 10,5 milionů zákazníků najednou? – sledujte web Digitální a informační agentury, nové pozice se tam postupně budou objevovat.

Plány Rady vlády pro informační společnost (RVIS) na rok 2023 jsou velké

RVIS je stálý řídicí, poradní, iniciační a koordinační orgán vlády České republiky pro rozvoj digitálních služeb ve veřejné správě a e-Government, kde jsme s Česko.Digital součástí předsednictva jako zástupci akademické sféry a občanské společnosti (více o historii na Wikipedii).

V lednu 2023 jsme v rámci předsednictva diskutovali všechny aktivity a plány pro rok 2023 a na seznamu bylo více než 40 bodů, které se informační společnosti dotýkají. Struktura Rady je poměrně složitá, poslední měsíce jsme pracovali na jejím zjednodušení a akceschopnosti. Dopad těchto změn uvidíme právě v tomto roce (sledujte pravidelné zápisy na webu Úřadu vlády).

Důležité je, že předsednictvo nemá za cíl sledovat všech 40 témat (to prakticky ani nejde), ale dohlíží na průběžnou práci 6 výborů, které tvoří a realizují strategie (více k organizační struktuře na webu Úřadu vlády).

Nově se také v RVIS budeme věnovat pilíři Digitálního vzdělávání. Předsedou výboru je Martin Úlovec, který se vzdělávání věnuje už na Ministerstvu školství. Digitální vzdělávání pro rok 2023 vnímáme ve dvou klíčových oblastech – rozvoj základních digitálních dovedností a expertní vzdělání žen v IT. 

Dlouhodobě je klíčovou aktivitou strategie Digitální Česko, která má úplně nový web a srozumitelně vysvětluje priority digitalizace pro následující rok 2023.

V Radě vlády budeme také průběžně sledovat rozvoj Digitální a informační agentury, která některé z důležitých aktivit bude postupně od vnitra přebírat do své zodpovědnosti. 

Já osobně se jako zástupce občanské společnosti chci soustředit na důležitost tvorby nových digitálních řešení a služeb pro občany s důrazem na uživatelskou přívětivost a přístupnost, užitečnost aplikace, úsporu času a peněz.

Máme budoucího prezidenta. Ale co dál?

Jelikož tento souhrn píšu až poslední den v měsíci, máme již za sebou volbu prezidenta republiky a mohu tak pogratulovat Petrovi Pavlovi k roli budoucí hlavy státu. Probíhající kampaň byla náročná a tvrdá a my v komunitě jsme se snažili přispět ve spolupráci s Kohovolit.cz k informované volbě díky Volební kalkulačce

Tato kampaň ale ukázala také jeden důležitý moment – vlnu zájmu o politiku a stát, protože účast v prezidentských volbách (70,25 %) byla nejvyšší za dobu, kdy přímou prezidentskou volbu máme a jedna z nejvyšších v porovnání s parlamentními volbami (více dat na Seznam Zprávy).

Tohle je příležitost a přeju nám všem, aby zájem o politiku a stát neustal s ukončením voleb, ale pokračoval dále. Protože:

  • hlas ve volbách je klíčem ke spoluzodpovědnosti za směřování našeho státu,
  • důvěryhodný politik*čka je ten, kdo umí volební sliby proměnit v konkrétní činy,
  • zodpovědný volič*ka je ten, kdo se zajímá o politické dění kolem sebe a ptá se svých zvolených zástupců průběžně, pokud jednají v rozporu s jeho zájmy.

Díky, že jste dočetli až sem. Pokud máte otázku, zpětnou vazbu nebo se chcete podělit o vaše důležité momenty, jsem vám k dispozici na našem Slacku nebo e-mailu eva@cesko.digital.

Korektorka: Zuzana Konečná