Spolehlivé a bezpečné informace na jednom důvěryhodném místě a včasná pomoc. S takovou vizí začal projekt Safezóna realizovat tým několika desítek expertních dobrovolníků v komunitě Česko.Digital společně s odbornými organizacemi Centrum Locika, 3pe, Centrum Anabell, Moje tělo je moje, Nepanikař, Nevypusť duši, Cesta z krize, Terapie mezi stromyČeská asociace streetwork, Prague Pride, Replug me, Nejsem psychopat, Řešení dohodou i s odborníky na psychická rizika dospívajících, např. Adamem Táborským.

 

Vybráno bylo 15 nejpalčivějších témat, mezi nimiž se vyjímají např. šikana, body shaming, digitální závislost nebo poruchy příjmu potravy, která byla zpracována výše zmíněnými odbornými organizacemi do podoby srozumitelných článků a videí  publikovaných na webu Safezóny tak, aby dětem a mladistvým doporučily, jak nejlépe postupovat. Díky pomoci agentury H1 spolu s pozitivními reakcemi dětí návštěvnost webu narostla na 16 000 uživatelů. ”Překvapilo mě celkově, že taková stránka existuje. Protože v týhle době je to hodně potřeba. Nikdy jsem nic takového neviděla a jsem ráda, že existuje,„ odpovídá jedna z  mladistvých testujících.

 

Součástí projektu je i spolupráce se školami – učitelé mohou při výuce využít pracovní listy a videa. „Ze zkušenosti a zpětných vazeb víme, že pracovní listy se stávají užitečnou technikou při primárních prevencích na školách nebo pro individuální potřeby dětí i dospívajících,“ říká Vladimíra Osadníková, Product Owner Safezóny za komunitu Česko.Digital. Videa, která pomohlo vytvořit Czech Video Center a.s., se vysílala na interaktivních displejích Ámos vision na téměř 300 školách po celé České republice.

 

Urgentní potřebu existence takovéto webové stránky potvrzuje i Marie Froulíková, ředitelka projektu KUDYKAMPUS, která Safezónu přebírá: “Spolu s Českou středoškolskou unií a mladými lidmi jsme po provedených hloubkových rozhovorech, rešerších a dotazníkových šetřeních došli k tomu, že v Česku chybí webová platforma s ověřenými informacemi v oblasti duševního zdraví. Takový rozcestník pomoci. Zároveň s tím jsme objevili projekt Safezóna, která přesně tuto potřebu řeší pro žáky druhého stupně ZŠ. Safezónu chceme do budoucna rozšířit o cílovou skupinu středoškoláci. Tým KUDYKAMPUSu je složen z mladých lidí, především z řad aktivních středoškoláků a tak to bude i v projektu Safezóna – projekt mladých lidí pro mladé.„

—-

Media kit Safezóny

Projekt KUDYKAPMUS: KUDYKAMPUS je společensky prospěšný projekt pro mladé lidi, kteří nevědí kudy kam. Formou dopoledních workshopů vedených inspirátory (TOP experty ve svém oboru) a realizovaných v jejich pracovním prostředí tak mohou zástupci generace Z získávat praxi a zkoušet, co je zajímá, baví a v čem jsou talentovaní. Projekt je rozdělen do 4 oblastí zájmu – Byznys a kariéra, Společenské změny, Svět budoucnosti a Umění a komunikace. Do projektu jsou zapojeni mezinárodně certifikovaní koučové. Workshopy si účastník vybírá dle své preference ve webové aplikaci, čímž si sestavuje svůj individuální rozvrh. Více informací najdete na www.kudykampus.cz.

Česko.Digital je největší civic-tec (jedná se o technologie, které propojují občany s vládními institucemi) organizace v Evropě a komunita expertních dobrovolníků z mnoha oborů od IT přes projektové řízení až po marketing, kteří ve svém volném čase pomáhají státu a nestátním organizacím a mění tak Česko k lepšímu. Komunitu Česko.Digital založili v roce 2019 Jakub Nešetřil, Radka Horáková a Eva Pavlíková. Aktuálně je v komunitě přes 5 600 dobrovolníků. Cílem Česko.Digital je budoucnost, ve které technologie slouží lidem, bez ohledu na čas, místo nebo sociální podmínky. Více informací najdete na www.cesko.digital.