Může být byrokracie kreativní? Byrokracie je často chápána jako zkostnatělý obr, naproti tomu kreativita bývá spojována s jinými profesemi – umělci, designéry nebo marketingem. Spojení těchto dvou témat je ale možné a žádoucí. Ztížená ekonomická situace a předchozí pandemie zintenzivněly potřebu po nových metodách a talentech, shodli se experti na panelových diskuzích a workshopech během festivalu. 

„Úřednická profese se setkává s velkým množstvím kritiky. Našim cílem je propojit a podpořit tvůrčí a kompetentní lidi ve veřejné správě. Malým dílem tak chceme přispět k tomu, abychom měli veřejnou správu důvěryhodnější, kompetentnější, sebevědomější a otevřenější,“ komentuje Matěj Chytil, jeden z organizátorů akce.

Charles Landry, zakladatel Festivalu Kreativní Byrokracie, otevřel první den Festivalu nabitý přednáškami i panelovými diskusemi: „Tři cíle kreativní byrokracie jsou: přehodnocení státního zájmu jako poslání, posun ve vnímání toho, co může být byrokracie, a přitáhnout mladé, aby přetvořili byrokracii.“ V panelové diskusi s řečníky Vladimírem Špidlou, Janem Mušutou a Evou Pavlíkovou zaznělo, že Česká republika potřebuje úředníky loajální ke státu jako takovému i k zákonům. Nahrávka se záznamem celého prvního dne k vidění zde

Den druhý se nesl v duchu příkladů dobré praxe – 6 úředníků sdílelo své zkušenosti ze spolupráce mezi neziskovým, privátním a veřejným sektorem. Mezi diskutované projekty patřil Covid Portál, kterému se podařilo propojit několik ministerstev a zprostředkovat občanům rychle a přehledně informace v krizovém prostředí. Tématem byla také Bankovní Identita. Za rok existence se do ní zapojilo již sedm bank a zásadně tak zjednodušila přístup k elektronickým službám státu. Valentin Chaput, spoluzakladatel Open Source Politics, ve své přednášce popsal principy, výhody a úskalí digitalizace ve státní sféře. Přínosnost nových technologií při boji s dezinformacemi přiblížil Tomáš Kriššák, který zároveň pomáhá státní správě analyzovat efektivitu komunikace. Záznam druhého dne ke zhlédnutí zde

Třetí den programu byl nabitý workshopy k diskutovaným tématům. Zapojily se například organizace Govlab, Česko.Digital, think tank České priority či poradkyně Úřadu vlády. Festival se konal pod záštitou ministra vnitra Víta Rakušana a byl realizován s finanční podporou hl.m. Prahy. Mezi další partnery patřily společnosti Deloitte a BankID, která prezentovala úspěšný příklad zahraniční inovace přenesené do ČR. Fotogalerie z celého Festivalu je dostupná pod tímto odkazem.

Tiskovou zprávu napsala dobrovolnice Kateřina Krestová.