Česko se dlouhodobě potýká s problémy nedostatku digitálních a technologických dovedností mezi staršími lidmi, dětmi ze znevýhodněného prostředí a dalšími zranitelnými skupinami obyvatel, celkově se jedná zhruba o 4 miliony obyvatel (dle dat od CZSO a MPSV.) Navzdory úspěchům v digitalizaci soukromého sektoru, veřejná správa a neziskové organizace dle dat z výzkumů European Techsoup Survey 2021 a DESI Index 2021 zaostávají (Česká republika se v indexu řadí na 18.místo mezi 27 členskými státy EU). Česko.Digital tyto problémy řeší, podpora  od Googlu mu umožní rozvinout stávající aktivity a otevřít nové příležitosti pro rozvoj digitální zdatnosti v české společnosti.

“Chceme těmto skupinám ukazovat nové příklady využití digitálních nástrojů na dobře známých životních situacích (návštěva lékaře, nalezení nové práce nebo komunikace s blízkými). Věříme, že tento přístup povede k rozvoji digitálního uvažování, pomůže překonat bariéry a vytvoří rovné příležitosti pro všechny,” komentuje Eva Pavlíková, výkonná ředitelka organizace. Získané zkušenosti chce Česko.Digital nabídnout i dalším neziskovým organizacím, které se tématu věnují.

Podpora pro Česko.Digital je součástí širšího závazku Googlu, v rámci kterého společnost prostřednictvím své filantropické odnože Google.org podpoří digitalizaci, digitální inkluzi a vzdělávání v oblasti digitálních dovedností v České republice. Během dvou let vyčlení celkem 3,3 milionu eur (přibližně 81 milionů Kč) na podporu české digitální ekonomiky a pomůže s tvorbou ekonomických příležitostí pro znevýhodněné komunity.

Na tvorbě tiskové zprávy se podílely dobrovolnice Kateřina Krestová a Iva Fialová.