Cílem volebních kalkulaček je zlepšit orientaci v programech stran, porovnat postoje jednotlivců s postoji politických stran a kandidátů, a snížit tak před volbami informační bariéru,“ říká její zakladatel Mgr. Michal Škop, PhD. Obě volební kalkulačky 2022 jsou navíc oproti předchozím letům výrazně vylepšené. A to díky civic-tech organizaci Česko.Digital a práci desítek expertních dobrovolníků z jejich komunity. 

Jednoduché internetové rozhraní, díky kterému během 10 minut zjistíte, jak moc (ne)souzníte s postoji a programy subjektů, které kandidují v komunálních volbách. To je ve zkratce Volební kalkulačka 2022. U komunálních voleb pokrývá všechny města nad 30 000 obyvatel, celkem tedy 35 městn a u senátních voleb třetinu obvodů.

Jde o další z řady více než 30 volebních kalkulaček, které od roku 2006 vyvíjí a provozuje spolek KohoVolit.eu. „Připravovali jsme volební kalkulačky pro všechny druhy voleb – evropské, prezidentské, parlamentní, regionální i komunální,“ říká jeden ze zakládajících členů spolku Mgr. Michal Škop, PhD.. „Vůbec nejúspěšnější byla kalkulačka pro první kolo prezidentských voleb v roce 2018. Využilo ji více než 1,25 milionu voličů.“ 

Projekt, který původně vznikl po nocích na vysokoškolských kolejích, se během let vyvíjel a proměňoval. „Volební kalkulačka ale vždycky trochu trpěla tím, že jsme většinu práce dělali sami. A to se přes veškerou snahu nedá srovnat s prací profesionálních programátorů a designérů,“ říká Michal Škop. „A tak přišel čas na novou fázi, spolupráci s externisty a dobrovolníky z Česko.Digital.“

Česko.Digital vybralo Volební kalkulačku 2022 do svého akcelerátoru, a propojilo ji tak s desítkami dobrovolníků. „Při výběru jsme zohlednili to, že kalkulačka je projekt, který má smysl i v dalších letech, bude znovupoužitelná pro další volby, umožňuje vytvářet speciální verze například pro volby na Slovensku nebo v Maďarsku,“ říká Gabriela Chladilová, support projektu z kmenového týmu Česko.Digital. „Osobně vnímám volební kalkulačku jako důležitý nástroj. Voliči si mohou ověřit, kdo opravdu reprezentuje jejich zájmy nebo do jaké míry se jejich zájmy shodují se stranami a kandidáty, které chtějí volit.“   

Na technickém rozvoji volební kalkulačky se podílelo několik desítek dobrovolníků z řad UX specialistů, programátorů, technických koordinátorů, ale i z oblasti marketingu a propagace, kteří prací na projektu strávili stovky hodin. „Kalkulačka mi přijde pro společnost podstatná a mým úkolem bylo ji trochu ‚depunkovat‘, vdechnout jí vlastní brand a podpořit její důvěryhodnost,“ říká jedna z designérek-dobrovolnic, Klára Scholleová.

Volební kalkulačky 2022 jsou od 12. 09.2022 k dispozici na webové stránce Volebnikalkulacka.cz.