Česko zaostává za zbytkem Evropy

V půlce ledna se politická debata Otázky Václava Moravce věnovala tématu digitalizace. Podnětem byly výsledky zprávy Evropské komise, kterou každoročně vydává. „Jak ukázal v listopadu zveřejněný index digitální ekonomiky a společnosti, tak Česko je pod evropským průměrem. Před ČR jsou nejen skandinávské země, které vidíte na čele žebříčku, ale kupříkladu Estonsko, Lotyšsko, Finsko,“ uvedl v pořadu Václav Moravec.

Co můžeme zlepšit? Plány současné vlády jsou ambiciózní. V horizontu několika let se chystá převést osobní doklady do elektronické podoby, čímž by se zrušila povinnost mít je neustále při sobě. Chce také vybudovat centrálně sdílené informační systémy, takže v souladu s pravidlem „pouze jednou” by stát po občanech nevyžadoval stejné údaje dvakrát. Zaměřit se chce i na posílení komunikace mezi jednotlivými rezorty, aby našly společnou řeč na úrovni jedniček a nul. 


Je v pořádku, že některé služby zahodíme

Do živého vysílání byla přizvána i CEO Česko.Digital Eva Pavlíková. Co ji na digitalizaci Česka trápí nejvíc a co má být jejím skutečný přínosem? Takhle zní její know-how:

  • Digitalizace není elektronizace, ale zjednodušení. Převádění papírových formulářů do elektronické podoby jen replikuje stávající procesy. Vytváření nových online portálů a přístupů je krok vpřed, nenaplňuje ale skutečný potenciál digitalizace. Ta je totiž příležitostí, jak zahodit vše, co je nadbytečné, a zjednodušit to, co je komplikované. 

  • Digitální služby musí být vytvářeny společně s občanem. V praxi se často stává, že služba vychází z potřeb státu, nikoliv občana. Jenomže občan má být ten, kdo z výsledného procesu profituje. Správně provedená digitalizace mu nejen usnadní život, ale znamená také značné finanční úspory a v konečném důsledku zvýšení důvěryhodnosti státu.

  • Digitalizaci vnímejme jako investici, nikoliv výdaj. „Pokud chceme dlouhodobě a udržitelně digitalizovat, musíme investovat nejen do technických profesí, ale také do těch netechnických. Posílit úředníky veřejné správy, podpořit jejich kompetence a vnímat lidský kapitál jako investici, nikoliv jako výdaj.“ Přechod z analogového prostředí do světa IT je nákladný, ale vyplatí se. 

  • Strategií máme dost, potřebujeme zkušené lidi. Víme, jak postupovat, selháváme však v realizaci. K tomu nám chybí kvalitní obsazení veřejné správy. A nejedná se pouze o technické pozice a nabírání nových lidí. Je třeba, aby dostali slovo i ti, kteří mají relevantní know-how. Ministři, náměstci a celá řada dalších úředníků, ti všichni by se měli na realizaci podílet. „To, co nám chybí a na čem často ztroskotá digitalizace, je spolupráce a hlavně mezirezortní spolupráce.“ Co naopak klíčové není, je redukce úředníků, která se často v kontextu zefektivnění státní správy zmiňuje jako zázračný všelék.

A jak taková úspěšná digitalizace v praxi bude vypadat? Eva Pavlíková uvádí příklad: „Představte si, že přijdete o práci. To je tíživá situace. Mohlo by to ale fungovat tak, že takový člověk bude mít na účtu automaticky první výplatu jako podporu v nezaměstnanosti. To je výrazem důvěry, že si zaměstnanec chce hledat práci. Zároveň může dostat doporučení od vlády, kde ji může hledat. A jako třetí krok mu zavolá úřednice, která mu pomůže s tou tíživou situací.“ A ještě dodává: „Klademe důraz na to, aby služby byly tvořené společně s občanem, zjednodušily činnost občana a zvýšily důvěryhodnost státu.“


Index digitální ekonomiky a společnosti: co vlastně říká?

Už víme, že existuje, a víme, že Česko v něm nedopadlo dobře. Co přesně ale Index digitální ekonomiky a společnosti měří? Evropská komise sleduje pokrok členských států v oblasti digitalizace podle předem daných kritérií. Na jejich základě pak vypočítá skóre. Metodika se průběžně mění, za rok 2021 sleduje čtyři klíčové ukazatele: lidský kapitál, konektivitu, integraci digitálních technologií a digitální veřejné služby. S celkovým skóre 47,4 ze 100 Česko nyní zaujímá 18. místo, členských zemí je přitom 27. Oproti minulému roku si o jedno místo pohoršilo.

Chcete to, o čem tu píšeme, i vidět? Podívejte se na záznam z pořadu: