Proč jsme se rozhodli změnit směr a vizi

Eva Pavlíková, CEO

Když Česko.Digital Jakub Nešetřil zakládal, jeho myšlenka byla jednoduchá. V Česku máme spoustu šikovných technických lidí, kteří ve svém volném čase mají chuť programovat na straně jedné, a neziskové organizace a veřejná správa, kteří potřebují pomoc s digitalizací a inovací na straně druhé. Pojďme tedy tyto dva světy propojit v komunitě Česko.Digital a můžeme neziskových organizacím a veřejné správě s programováním pomoct.

Postupem času se ukázalo, že hypotéza je správná, ale naši pomoc je potřeba směřovat jiným způsobem – nejen programováním. Velmi málo organizací má připravené zadání k programování, někdy chovají k technologiím nedůvěru nebo si potřebují teprve urovnat myšlenky, s čím přesně potřebují pomoct.

Důležitá pro nás také byla intenzivní zpětná vazba od našich dlouhodobých členů, kteří silně vnímali tlak na výkon a dodávky projektů a sami Česko.Digital přirovnávali k digitální agentuře

Dnes tedy procházíme změnou od digitální agentury do akcelerátoru lidí a projektů, protože lidé jsou srdcem komunity a jejich podpora a rozvoj (stejně jako projektů) nám na srdci leží nejvíc.

Jak jsme si nastavili cíle a novou metodiku

Tomáš Walek, CDO

Nová vize Česko.Digital s sebou přináší i změny v metodice pro nastavování strategických cílů. Česko.Digital přešlo na populární metodiku OKR. Popis metodiky a jejího zavádění uvnitř Česko.Digital a konkrétní seznam cílů a klíčových výsledků je možné nalézt na naší Confluence stránce.

Leadership tým Česko.Digital nadefinoval dlouhodobé cíle a klíčové výsledky pro celou organizaci. Ty se ve zkratce zaměřují na:

  • zvýšení úspěšnosti zapojení dobrovolníků do nabízených příležitostí: Devět z deseti lidí, kteří hledají dobrovolnickou příležitost, ji budou schopni najít. Příležitost by měla odpovídat zájmům a senioritě dobrovolníka.
  • růstu kompetencí zapojených dobrovolníků: Každý dobrovolník, který se zapojí do aktivit Česko.Digital, tím posiluje své kompetence a získává nové zkušenosti, nezávisle na senioritě.
  • úspěšnost obsazování nabízených dobrovolnických pozic: Chceme zajistit, abychom byli úspěšnější v hledání dobrovolníků do poptávaných rolí a tím zvýšili povědomí o Česko.Digital mezi zadavateli příležitostí. Zvýšením povědomí o Česko.Digital dosáhneme zvýšení počtu a kvality nabízených příležitostí, čímž rovněž podpoříme zvýšení úspěšnosti zapojení dobrovolníků. 
  • změnu vnímání dobrovolníků a veřejnosti o Česko.Digital z digitální agentury do akcelerátoru lidí a kompetencí: Došli jsme k závěru, že jako digitální agentura můžeme způsobit jen omezený dopad na společnost kolem nás. Zároveň vnímáme, že výrazně většího dopadu dosáhneme tím, že budeme akcelerovat digitální kompetence celé společnosti a proměníme tak Česko k lepšímu místu pro život.

Co se týče plnění organizačních cílů, vytvořili jsme v rámci Česko.Digital 3 podtýmy, které se soustředí na různé cílové skupiny dobrovolníků dle míry zapojení.

  1. Tým Engagement se zaměřuje primárně na followery, fanoušky a konzumenty obsahu Česko.Digital.
  2. Tým Dobro on board se zaměřuje na krátkodobě zapojené dobrovolníky a pravidelně zapojené dobrovolníky – specialisty.
  3. Poslední tým Masters se zaměřuje na cílovou skupinu, která by se mohla stát ambasadory Česko.Digital, tj. mentory, kouče, agilní a kompetenční leadery a zadavatele projektů z řad neziskových organizací.

Všechny 3 týmy jsou složeny z členů kmenového týmu Česko.Digital a vybraných dobrovolníků – zástupců konkrétních cílových skupin. Věříme, že vytvořením tří týmů dle různých cílových skupin dokážeme lépe a přesněji reagovat na požadavky a nároky těchto cílových skupin, které se od sebe významně odlišují, a že tak významně přispějeme k naplnění nové vize organizace.

„Aha“ momenty z workshopů, kde vznikala nová vize

Tomáš Znamenáček, CTO

Debaty o vizi organizace jsem se zúčastnil poprvé, takže to pro mě byla celkově fascinující (a trochu děsivá) „cesta tam a zase zpátky“. Jako rozložit fungující auto na prvočinitele a následně z něj znovu poskládat něco, co nejenže opět funguje, ale v ideálním případě funguje lépe.

Velká zkušenost je pro mě nejen to, že něco takového vůbec jde udělat, ale zejména to, jak moc je to potřeba – nenechat organizaci růst jako dřevo v lese, ale mluvit pravidelně, cíleně a velmi konkrétně o tom, co přesně má vyrůst (a co ne).

Je pro mě velká zkušenost, jak moc se tým lidí s velmi podobnými hodnotami a motivacemi může pod povrchovým dojmem jasné shody ve skutečnosti rozcházet a nakolik je – opět! – potřeba o věcech cíleně a konkrétně mluvit, aby naše porozumění nebylo jen povrchové, ale skutečné. A stejně tak je pro mě velká zkušenost, že diverzita v týmu je naprosto žádoucí kvalita, která ovšem vyžaduje odpovídající péči, aby byla zdrojem vzájemného obohacování a nikoliv zdrojem vzájemných nedorozumění.

Jsem moc rád, že se nám v rámci strategického workshopu podařilo odkrýt větší plochu pro zapojování dobrovolníků a obecně propojování různých stran zapojených do tématu digitalizace – a programátor ve mně doufá, že se nám podařilo zvolit vhodnou „míru abstrakce“, tedy trefit dostatečně kompaktní a obecnou definici toho, co máme dělat, aby Česko bylo víc Digital.

Romana Pokorná, CDO

Změna vize či nastavování OKR je aktivita náročná na čas, proto jsme si na setkání vyhradili celé dva dny. Ukázalo se, že šlo o naivní představu a nakonec jsme se potřebovali sejít ještě 2x, aby celý tým mohl procesem projít a dospěli jsme ke kýženým výstupům.

Naše očekávání bylo, že nám facilitované workshopy pomůžou se zúžením aktivit a koncentrací na ty nejpřínosnější pro naši komunity a partnery. Změna je ale i bolestivá a přináší nepříjemné věci jako výměnu členů týmu, kteří se s novým směřováním jednoduše neztotožňují a spolupráce by už nebyla oboustranně přínosná.

Přestože máte skvělého facilitátora, je potřeba být v rámci designu workshopu proaktivní a stát se také jeho tvůrcem. Protože jedině vy víte, co si potřebujete odnést a co jsou nejpalčivější témata na diskuzi.

Někdy je také třeba témata odlehčit a mít i stmelující aktivity jako společný oběd, kávu či drink po dlouhém dni, abyste odcházeli s pozitivními emocemi.

Jaké jsou klíčové myšlenky nové vize?

Tereza Gagnon, Head of Partnership & Fundraising

V průběhu setkání jsme se zaměřili na validaci naší mise, vize a strategie. V rámci diskusí byl pro mě zásadní obrat z pohledu dopadu, kde jsme se shodli, že je potřeba doplnit větší pozornost na naši komunitu.

V minulosti jsme často úzkým zaměřením na projekty nedávali tolik pozornosti celkovému kontextu, kde celkový dopad naší civic-tech organizace netvoří jen výsledky projektů, ale také nové zkušenosti expertních dobrovolníků. Ti přicházejí z komerčních firem, ale i státní správy, z intenzivní spolupráce s neziskovými a odbornými organizacemi (přes 200 organizací), a také od partnerů, ať už to byli dárci nebo firmy, které se v rámci CSR zapojili v různých formách (přes 100 komerčních firem).

Celkový dopad našich aktivit tvoří právě tato otevřenost a synergie. Snažíme se navíc naše aktivity nedržet izolované ani do budoucna a daří se nám již iniciovat i systémové změny, ve spolupráci se státem řízenými organizacemi.

Součástí nové strategie, tedy kroků, díky kterým směřujeme k naší stále platné vizi, je podpora jak komunity expertů, tak široká spolupráce v rámci klíčových témat, kterými jsou vzdělávání, zdraví a digitální stát, ale i další specifická technická témata, jako je open source, open data, UX, projektové řízení, atd. 

Do budoucna proto chystáme rozšířit plán příležitostí a sdílení know-how napříč naší komunitou, ale i externě – pomocí eventů, workshopů, labů, online stream diskusí a všech možných formátů, které nám situace dovolí.

Martina Habová, Marketing Manager

Vnímala jsem Česko.Digital hlavně jako „spoludoručovatele“ projektů. Při představení dobrovolnické pyramidy jsem si uvědomila, že většinu energie jsme zaměřovali na její špičku – tedy právě dlouhodobě aktivní dobrovolníky a dodávání aktivit na projektech.

S tím souvisí i to, že chceme posunout vnímání Česko.Digital od dodavatele projektů na akcelerátor lidí a projektů.

Titulek a perex: Terézia Palaščáková
Korektura: Petr Hrudka