Digitalizace je na prvním místě – z mého pohledu – především změna myšlení a řízení komplexní změny, což se často z mé zkušenosti nedaří ani ve velkých firmách. Veřejná správa je pak taková globální korporace, taková Emma Maersk, kterou změna směru stojí opravdu velké a dlouhodobé úsilí. Současnost nám tak nabízí vynikající příležitost nově si definovat, co pro nás digitalizace znamená a jak ji využít, abychom takovou situaci boje s pandemií už nemuseli opakovat.

Digitalizace je prostředek ke zjednodušení a zefektivnění, nikoliv cíl samotný. Měli bychom úředníkům a široké veřejnosti dobře vysvětlit, o co v digitalizaci státu jde, co jim konkrétně digitalizace přinese a vytyčit společnou cestu, protože bez spolupráce obou stran to nepůjde. Je nutné se zaměřit také na kompetence a rozvoj dovedností na obou stranách. V neposlední řadě by to snad ani nešlo bez toho, aby digitalizace byla prioritou vlády.

Vytyčení těchto cílů nám pomůže poprat se s faktem, že Česká republika podle dat Evropské komise před třemi lety obsadila až 21. místo v zesíťování státního a obecního aparátu, akceschopnosti a rychlosti poskytování služeb. Loňská data nejsou o nic pozitivnější. Bohužel se řadíme pod evropský průměr indexu pro oblast eGovernmentu, ať už jde o podíl lidí, kteří podávají formuláře úřadům online,využívání elektronických receptů nebo online služby pro podniky. Pro srovnání – skandinávské země jsou na špici žebříčku, zároveň jde o lídry digitalizace v globálním měřítku. Následuje evropský západ.

Státu se sice v letech 2006 až 2013 podařilo vybudovat propojenou a sdílenou technologickou infrastrukturu jako systém základních registrů, datových schránek, Portál veřejné správy nebo 14 datových center krajských měst, ale za posledních osm let nás řada evropských zemí v digitalizaci veřejných služeb a v pokrytí sítěmi předběhla. Proto nám k úspěšné digitalizaci pomůže kvalitní a bezpečná infrastruktura pevných a mobilních datových sítí, kterou podle expertů nebude možné vybudovat právě bez podpory ze strany státu a samospráv.

Pandemie nám ukázala neuvěřitelnou solidaritu mezi lidmi, podařilo se propojit mnoho subjektů a organizací pro společný cíl – pojďme tento princip využít i pro dlouhodobé řešení digitalizace. Pokud se nám podaří zajistit digitálně přívětivou legislativu, můžeme prohloubit spolupráci při řešení digitalizace mezi veřejnou správnou, nevládními organizacemi a komerční sférou. Nakonec máme všichni společný cíl – štíhlý a efektivní stát, díky kterému je Česko dobrým místem k životu.

Pro Česko.Digital zpracoval Petr Hrudka.