Podle výzkumu agentury Median pro NFNZ patří do skupiny nekonzumentů médií třetina Čechů ve věku 15 až 79 let. Jsou to většinou mladí lidé se silnou nedůvěrou k masmédiím. Dělí se na „Mladé a politicky neangažované“ z větších měst a o trochu starší „Zcela apatické“ z malých a menších měst a obcí, se zájmem o bulvár.

Redakcím se tuto skupinu nedaří oslovit, protože novináři o jejich pozornost soupeří s digitálním obsahem, který má zajímavější podobu. „Současná forma zpravodajství této skupině nevyhovuje. Zahraniční zkušenost přitom ukazuje, že redakcím, které využily zpravodajský storytelling a moderní technologie, výrazně narostl počet čtenářů,“ uvádí za NFNZ bývalý ředitel Josef Šlerka.

Českým redakcím také často chybí zkušenosti, finance nebo dobré příklady pro zapojení inovací do své činnosti. Projekt Inovace zpravodajského storytellingu chce pomoci a prostřednictvím moderních technologií změnit způsob sdělování informací.

Od brainstormingu ke třem prototypům

Seminář „Inovace zpravodajského storytellingu aneb jak povznést českou žurnalistiku“ byl prvním setkáním, kterým NFNZ uvedlo do problematiky vybrané novináře a zájemce z Česko.Digital. Následoval brainstorming nápadů, kterých vzniklo téměř 90.

„Konkrétní nápady inovací jsme diskutovali v kontextu ČR a cílových skupin v expertních skupinách. Nakonec jsme vybrali prototypy inovativních řešení s největším potenciálem,“ vysvětluje koordinátorka projektu Šárka Rauchová z Česko.Digital.

Pod hlavičkou Česko.Digital kromě úvodního semináře a následné série inovačních workshopů probíhá i samotný vývoj nejslibnějších řešení. Ve spolupráci s NFNZ vznikla zatím tři pilotní řešení, každý pečlivě navržený pro danou cílovou skupinu: Newsie, Témata pod lupou a Audio zprávy. Zatím je testovaly pouze vybrané redakce, brzy je budou moci vyzkoušet i čtenáři.

Newsie využívá chatbota

Newsie je zábavné zpravodajství na bázi chatbota, tedy programu, který umí komunikovat. Navrženo je pro skupinu „Mladí a politicky neangažovaní“. Jsou velkými konzumenty internetu, na zbytek médií jako zdroj informací ale rezignují. Masivně používají sociální sítě a video platformy.

Newsie nabídne chatbota, s jehož pomocí si uživatelé mohou vybrat zprávy, které chtějí odebírat. Podle předem zvolených časových a zájmových preferencí chatbot vybere zprávy a nabídne je ke čtení. Nástroj pracuje s psychologií sdílení – pomocí různých kvízů motivuje uživatele ke sbírání bodů a k umístění výsledků na sociální sítě. Využití chatbota přináší výhody i samotným redakcím: získají nové čtenáře, specifická data o jejich preferencích i přehled o čtenosti článků.

Témata pod lupou nabídnou lokální zprávy

Pomůcka s názvem Témata pod lupou cílí na čtenáře bulvárních médií, kteří zpravodajské weby navštěvují zcela podprůměrně. Mají často touhu ve svém okolí něco změnit, být slyšet. Přesně to jim aplikace umožní. Na druhé straně pomůže redakcím zjistit, co čtenáře trápí, a věnovat se tomu, co přinese větší sledovanost.

Prototyp je založen na sběru lokálních podnětů. Čtenáři sami navrhují témata, která jsou podle nich v médiích opomíjená. Sběr témat probíhá v online i offline médiích, na sociálních sítích, webových stránkách obcí a přímo v platformě Témata pod lupou. Novináři zaslané náměty zpracují a zveřejní.

AI pro audio zprávy

Skupina „Zcela apatičtí“ se projevuje malou vírou v sebe sama, ale velkou důvěrou v média a politiky. Je demotivovaná náročnou četbou a často neví, jak s informacemi naložit. Audio zprávy umožní sestavit vlastní obsah zpráv a zároveň získat všeobecný přehled. Pomůže v tom umělá inteligence, která nejdříve zjistí preference posluchače a poté mu přehraje vybrané zprávy.

V praxi si uživatel vybere krátké ukázky zpráv podle témat, která mu vyhovují. Pak se může rozhodnout, jestli danou zprávu přeskočí, nebo si ji nechá přehrát celou. Umělá inteligence se i na základě toho učí, jaké zprávy uživateli nabízet. Může nabízet témata nejen na základě dříve vybraných zpráv, ale také skrze štítky, používané k roztřídění obsahu, nebo podle výběru podobně orientovaných čtenářů. Uživatel díky tomu získá nejširší přehled zpráv, ale sám si jej může zúžit na oblast svého zájmu.


Chcete se o zpravodajském storytellingu dozvědět více? Nebo přiložit ruku k dílu a pracovat na zmíněných aplikacích? Přidejte se k nám do projektového kanálu na Slacku nebo projekt sledujte na wiki.

Zadavatel projektu – NFNZ

Josef Šlerka, Jiří Kučera, Kateřina Hrubešová, Naďa Straková

CEO Česko.Digital

Eva Pavlíková

Koordinátoři

Jindřich Oukropec, Petr Kuncl, Šárka Rauchová

Inovační experti

Kateřina Čiháková Ailová, Olga Řezníčková, Záviš Pexidr, Jakub Bareš

Tech leadeři

Ondřej Piálek, Pavel Bartoš, Jiří Zikeš

Marketing a obsah

Radka Horáková

Pracovní tým Témata pod lupou

Záviš Pexidr, Jan Žabka, Nina Kodhajová, Lucie Sýkorová, Petr Meissner, Barbora Klárová, Lukáš Kňazovický, Pavel Kasík, Tomáš Gardelka, Petr Kuncl, Ondřej Piálek, Martina Hytychová

Pracovní tým Audio zprávy

Jakub Bareš, Simona Janíková, Lukáš Nechvátal, Pavel Hanosek, Martin Krček, Ivana Beňová, Katherine Vašíčková, Michal Bláha, Matěj Malecha, Petr Zelinka, Lenka Kabrhelová, Šárka Rauchová, Viktor Brada, Jiří Zikeš, Michaela Horňáková

Pracovní tým Newsie

Jiří Svoboda, Václav Vacek, Dana Brhelova, Pavel Bartoš, Radim Theiner, Lucie Vondráčková, Jan Šercl, Jan Cibulka, Marek Doležel, Albína Mrázová, Jakub Slíva, Petr Meissner, Jindřich Oukropec, Tomáš Nespěchal, Petr Ochvat, Jan Marek