Cover článku Safezóna je na světě. Naučí děti říkat si o pomoc v tíživých životních situacích
8. 11. 2021 Markéta Horáková

Safezóna je na světě. Naučí děti říkat si o pomoc v tíživých životních situacích

V Česko.Digital stavíme jednotný digitální prostor, kde děti, a později i rodiče a učitelé, najdou informace týkající se duševního zdraví, prevence psychických potíží a odkazy na příslušné organizace. Co všechno portál přinese, kdo za ním stojí a co nás k jeho realizaci vedlo?

Podle výzkumu Národního ústavu duševního zdraví se každé páté dítě setkalo s nějakou formou duševních obtíží. Polovina těchto obtíží se dokonce objeví před jejich 14. narozeninami. Pro děti je často spouštěčem prostředí, ve kterém žijí, a nepříjemné situace, kterým jsou vystaveny. K řešení této alarmující skutečnosti má přispět i Safezóna, prostřednictvím které se zaměřujeme na starší žáky druhého stupně základních škol, zejména v 7.– 9. třídě. 

I přestože se v poslední době společenské vnímání duševního zdraví mění, je problematice duševního zdraví u dětí a mladistvých věnována stále malá pozornost. Důležitá je zejména prevence a včasná pomoc, na něž však stále není kladen dostatečný důraz.

Nápad na projekt pochází z hlavy jednoho z členů komunity expertních dobrovolníků Česko.Digital, Jana Kohouta, který původně přišel s myšlenkou zastřešit duševní zdraví pro celou populaci. Definice projektu dlouho krystalizovala, zkoumali jsme duševní zdraví v českém prostředí prostřednictvím spolupracujících organizací a rešerší volně dostupných zdrojů. Nakonec jsme zjistili, že pomoc nejvíce potřebují právě děti na druhém stupni základních škol. 

Zapojili jsme i různé partnery

Na téma duševního zdraví na internetu najdeme příliš mnoho informací, navíc roztroušených na různých místech. Často se objevují také laické rady, domněnky a neověřená fakta, která mohou spíš ublížit než pomoct. 

Vybrali jsme 15 nejpalčivějších témat a do projektu jsme zapojili partnery z řad odborníků, kteří se na konkrétní problematiku specializují – experty na daná témata, kteří garantují jasné a relevantní informace pro citlivou cílovou skupinu. V této chvíli jsou mezi aktivně zapojenými organizace Replug me, Centrum Locika a psycholog Adam Táborský

V průběhu tvorby nám poskytlo podporu a pomoc spoustu dalších organizací a institucí jako například ČOSIV nebo MPSV a další, kteří se zapojují, když je potřeba. Na scénářích dále spolupracujeme s organizacemi 3pe, Linka bezpečí, Česká asociace streetwork, Linka pro rodinu a školu, Národní centrum bezpečnějšího internetu nebo Nevypusť duši.

Petra Wünschová, ředitelka Lociky o Safezóně říká: „Do projektu Střecha duševního zdraví se Centrum LOCIKA zapojilo s velkou chutí a radostí. Pomáhá totiž k naplnění naší vize – České republiky jako místa, kde každé dítě může prožít normální DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ. Bezpečný domov je totiž základem duševního zdraví nás všech. A společně také věříme v sílu informací – čím více rodin a dětí bude o problematice násilí v rodinách a možnostech jejího řešení vědět, tím lépe. Významně se tak zvyšuje šance, že se ohrožené děti dostanou k pomoci včas. Veliké díky proto patří všem pracovníkům a dobrovolníkům Česko.Digital – je radost s vámi spolupracovat.”

Nadšení týmu Safezóny i to, že vše probírají s odborníky komentuje Karolína Presová, zakladatelka Replug me: „Do tvorby Safezóny jsme se přidali, protože z vlastní praxe vidíme, že cílová věková skupina dětí je nejvíce ohrožena, my s ní nejvíce pracujeme, ale obecně bývá spíše opomíjená. Navíc u stejné věkové skupiny jsme nově rozjeli velký projekt 'Digitální výchova' a spolupráce se Safezónou na podobném tématu nám dávala smysl. Myslíme si, že právě Safezóna má potenciál představit důležitá témata relevantním způsobem." 

Kromě Česko.Digital podpořila projekt Safezóny také nadace Bakala Foundation, která se dlouhodobě věnuje tématu vzdělávání mladých lidí v mnoha rovinách. „Duševní pohoda je pro rozvoj a vzdělávání dětí a mladistvých klíčová. Pandemie duševní pohodu u mnoha z nich do značné míry narušila, toto období je obzvlášť náročné pro dospívající děti,“ řekl Václav Pecha, ředitel nadace Bakala Foundation a dodal: „Velmi rádi jsme proto finančně podpořili vznik projektu, který podává pomocnou ruku právě této cílové skupině, a s potěšením sledujeme, jak nabývá reálných rozměrů a formy, jež je dospívajícím blízká.“

Kam míříme?

“Zkrátíme dobu, po kterou se děti odhodlávají říci si o pomoc díky jasným a srozumitelným informacím na jednom místě. Pomůžeme jim se v tíživé situaci snadněji zorientovat,” říká Petra Fritsch, Product Owner Safezóny. Právě vytvořením přehledného a jasného místa, který pro děti v českém prostředí chybí, usnadníme včasnou pomoc.

S projektem míříme také ke snížení přetížení organizací a jednotlivců pomáhajících v oblasti péče duševního zdraví. A to správně cíleným kontaktem poskytnutým právě na Safezóně.

Cílíme na několik skupin. Především na primární, což jsou děti druhého stupně základních škol (celkem 389 000 dětí). V budoucnu plánujeme zapojit do projektu i další cílové skupiny, které mohou dětem v jejich obtížných situacích značně pomoci, ať už to jsou rodiče, učitelé či vedoucí zájmových kroužků.

Podívejte se na první návrhy témat na Safezóně

V první fázi, ve které se právě nacházíme, jsme vytvořili přehlednou stránku se základními údaji k projektu. Prohlédnout si můžete také prozatímní produkt samotné Safezóny se třemi tématy – problémy s prospěchem, digi-závislosti a domácí násilí.

Neváhejte nám zaslat zpětnou vazbu! Do projektu se můžete také sami aktivně zapojit a vyplnit formulář na webu. Hledáme lidi, kteří nám přispějí svou odborností, zkušenostmi nebo jen sdílením. Přímo do našeho týmu také hledáme další kolegy. Podívejte se na otevřené pozice.

Děkujeme všem zapojeným dobrovolníkům a partnerům a těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Zadavatel projektu

Česko.Digital

Dobrovolníci Česko.Digital

Petra Fritsch, Product Owner

Kristýna Tvrdá, Scrum Master

Markéta Horáková, marketingová koordinátorka

Kateřina Synková, UX lead

Alena Teclová, copywriterka

Petr Dalík, UX a grafika

Swenia Toupalik, grafika

Kamila Nováková, grafika

Šárka Löffelmanová, grafika

Jakub Fiedler, Video Content koordinátor

Dan Urban, projektový koordinátor

Jaroslav Zapadlo, programátor 

František Kočí, programátor

Dana Brhelová, UX research

Dominika Přikrylová, UX research

Zuzana Tomášková, UX research

Anna Sákrová, UX research

Karolína Borská, UX research

Klára Milfaitová, UX research

Tadeáš Trač, UX research

Adam Táborský, odborná konzultace

Jan Kulhánek, externí konzultant

Jan Kohout, nositel myšlenky

Za spolupráci děkujeme také

Eva Zehnálková, Kristýna Turner, Jiří Sekera, Tereza Vítková, Pavla Kafková, Veronika Svobodová, Michaela Bičišťová, Laura Blažková, Martin Karvai, Jan Štěpánek, Dana Sidorová, Amálie Bártová, Michaela Petrová

Kmenový tým Česko.Digital

Kateřina Kocianová, projektová koordinátorka

Tomáš Walek, konzultace agilního řízení

Martin Wenisch, technická konzultace

Romana Pokorná, CDO

Eva Pavlíková, CEO

Martina Habová, marketingová manažerka

Terézia Palaščáková, obsahová manažerka

Tereza Gagnon, Partnerships & Fundraising

Lucie Zajíčková, People & Community

Zpět na všechny články
7. 12. 2021Rona Jankovičová

Víte, že pedagogické minimum neexistuje? Zájemcům o učitelství pomůže nový interaktivní průvodce na portálu Začni učit!

Česko.Digital ve spolupráci s projektem Začni učit! spouští na jeho webu beta verzi intuitivního průvodce pro zájemce o pedagogickou profesi. Předají tak informace těm, kteří chtějí učit, ale tápou, jak si doplnit náležité vzdělání. Jak průvodce funguje?

30. 11. 2021Rona Jankovičová

Osobní produktivita neznamená být ve všem perfektní. Daniel Gamrot nám ukázal, jak skrze ni porozumět sobě

Daniel Gamrot je už devět let lektorem pro lepší time management, sebedisciplínu a osobní produktivitu. O těchto tématech školí, píše články, točí videa a vzdělává. Jak vypadal jeho workshop osvětlení základních principů produktivity pro Česko.Digital a co si z něj odnášíme?

16. 11. 2021Jindřich Oukropec

Agilními prvky posouvají dobročinné projekty. Jak dělat dobro agilně představí 3 skvělé Scrum Masterky

Jsou srdcem celého týmu, vedou agilní ceremonie a vytváří prostředí, ve kterém se může projekt efektivně posouvat. Tak bychom mohli ve stručnosti popsat roli Scrum Mastera/ky, která se stala stavebním kamenem projektů Česko.Digital s cílem změnit Česko k lepšímu. Pojďme si představit tři Scrum Masterky, které mají zkušenost agilním řízením v neziskovém projektu.